Mısır, yeni anayasayı aceleye mi getirdi?

Müslüman Kardeşler yeni anayasanın Mısır’daki tüm toplulukları temsil ettiğini iddia ediyor ama, Mısır sokakları bugünlerde son derece gergin...

Dünya
30 Kasım 2012 Cuma

Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Time Dergisine verdiği demecinde “ Bana Firavun diyorlar, ben diktatör değilim, seçilmiş başkanım” şeklinde konuştu.

Mursi’nin son olarak anayasal güçler olan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini yeni anayasa çıkana kadar kendi başkanlığının yetkisinde toplaması ülkede infial uyandırmış ve Mısır sokakları Arap Baharı’nın başladığı günleri hatırlatan gösterilere neden olmuştu.

Şimdi de çoğunluğu Müslüman Kardeşler taraftarı olan bir kurul tarafından hazırlanan ve onaylanan yeni anayasa taslağı 30 Kasım Cuma günü erken saatlerde, liberal ve Hıristiyan delegelerin hazırlık aşamasında bir katkısı olmaksızın halkın onayına sunulacak bir hale geldi.

Hıristiyan ve liberal delegeler, kendilerine danışılmadan yapılmış anayasayı protesto etmek amacı ile,  Mecliste yapılan anayasa oylamasına katılmadılar.

Liberaller, yeni anayasaya Müslüman din adamlarına kanun yapıcı statüsünde  görev vermesi, kadın haklarını ve ifade özgürlüğü konularına sınırlama getirmesi dolayısı ile eleştiri getiriyorlar.