Ayın Çevre Gündemi: RİO+20 ZİRVESİ

Çevre
22 Haziran 2012 Cuma

Bu hafta, küresel kamuoyunun tüm dikkati bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Rio+ 20 Zirvesi’ne çevrildi.  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı,  hükümet başkanları, küresel iş dünyasının üst düzey temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını Brezilya’da bir araya getirecek. Konferans, sürdürülebilir kalkınma kavramının ilk kez ortaya atıldığı 1992’deki tarihi BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın 20. yıldönümü sebebiyle yine aynı yerde, Rio de Janerio’da düzenleniyor.  Rio+20 Zirvesinin katılımcıları, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasında yeşil ekonominin rolü ve sürdürülebilir kalkınma için kurumsal bir çerçeve oluşturulması ana başlıkları altında  yoksulluk, toplumsal eşitlik ve çevre koruma gibi konuları tartışacaklar. 

“Daha az kullanıp daha az tüketerek daha çoğuna sahip oluruz”

COLIN BAKER