Varşova’da Holokost dönemi binası yıkılmalı mı?

Kültür
23 Aralık 2011 Cuma

Varşova Yahudi Cemaati Holokost zamanından kalma binanın yıkılıp yerine Ortodoks Yahudiler için otel yapılması konusunu tartışıyor.

Yıkılması düşünülen eski ofis binası bir zamanlar Nazilerin getto ilan ettikleri bölgenin tam ortasında kalıyor.

Acı Holokost hatıraları ile dolu bina eğer yıkılırsa yerine 180 metre boyunda ilk katları ofis, yüksek katları ise Ortodoks Yahudilerin sert kaşerut kurallarına uygun bir gökdelen otel olacak!

Para mı yoksa gelenekler mi önemli?

Çünkü 180 metre uzunluğundaki hotel-işyeri kompleksinin getireceği gelir bir yanda, Holokost’un acılarını canlı tutup gelecek nesillere aktarma geleneğinin sembolü olmuş eski bina bir yerde!

İkinci Dünya Savaşı’nın en dramatik fotoğraflarından biri haline gelmiş olan ‘teslim olmuş küçük Yahudi çocuk’ fotoğrafı da bu binanın önünde çekilmiş.