Edirne Sinagogu hayata geçiyor

Edirne Kaleiçi semtinde 1905 yılında yapımı başlanan ve 1907 yılında ibadete açılan dönemin en görkemli yapılarından biri olan Edirne Sinagogu Vakıflar Genel Müdürlüğünün çabaları ve Trakya Üniversitesi’nin desteğiyle yeniden onarılıyor.

Rubi ASA Toplum
3 Ağustos 2011 Çarşamba

Edirne Sinagogu, Yıllar içinde Yahudi cemaatinin azalması sonucu 1980’li yıllarda önce uzun süre kapalı kalmış, daha sonra gerekli bakım ve onarım işlerinin de zamanında yapılamamasıyla kısa süre içinde harap hale gelmişti.Günümüzde sadece ön cephe konstrüksyonunun sağlam, yan ve arka cephe duvarlarının Azara kısmı taşıyıcılarının ve kubbenin tamamen çökmüş olduğu halde bulunmakta.

Restorasyon çalışmalarını üstlenen Aksan İnşaat sahada çalışmalarına başlamış restorasyon projeleri doğrultusunda işlerini sürdürmekte.

Temmuz ayı içinde sinagog sahasını, yapının yeniden hayata geçmesi için çaba gösteren geçmiş dönem Cemaat Başkanı Silvio Ovadya ile ziyaret ettiğimizde yetkililerle görüşerek bu özgün yapının tarihe ışık tutacak şekilde yeniden hayata geçirilmesinin ne denli önemli olduğunu paylaşarak karşılıklı desteklerimizin sürmesini arzuladığımızı yineledik. Sahada yaptığımız incelemeler sırasında gerek Midraş binasının gerek İdari amaçlı yapılan arka binanın sinagog binasının ulu yapısıyla birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak eserin hayalini kurmak bile heyecan vericiydi.

Sinagogun, yapı restorasyonu sonrası kültürel kullanım amaçlı kazanacağı işlevselliğin yanında kurulacak bir dernek organizasyonuyla da senede birkaç kez sinagog olarak cemaatin özel taleplerinde kullanımına açılması da istenmektedir.