İsrailli ve Filistinli gençlerden ‘BARIŞ PLANI’

21 Eylül Salı gününün Uluslararası Barış Günü olması vesilesi ile Fransa Eğitim Bakanı Luc Chatel, “Kids Creating Peace” (Çocuklar Barışı Yaratıyor) programı kapsamında İsrailli ve Filistinlilerden oluşan 22 genci Paris’te kabul etti

Nelly BAROKAS Kültür
29 Eylül 2010 Çarşamba

Yaşları 15 ile 18 arasındaki lise çağı öğrencileri Fransa Eğitim Bakanı’na sundukları barış projesini birlikte çalışarak geliştirdiler. Fransa’da bulundukları süreç içinde İsrailli ve Filistinli gençler, yaşıtları lise öğrencileri ile bir araya geldiler, hazırladıkları barış planını Fransa Parlamentosu’nda sunma olanağını buldular.

Bu etkinlik, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Ortadoğu Barış Süreci’nin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarına katkıda bulunmak amacıyla atadığı özel bir temsilci olan Valerie Hoffenberg’in inisyatifi ile gerçekleşti.

Etkinlik; İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres ile Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın desteğinde ayrıca eğitim ve dışişleri bakanlıklarının sponsorluğunda düzenlendi.

Ana amacı barış eğitimi ve diyalogu desteklemek, Fransa, İsrail ve Filistin halkları arasında ortak bir barış eğitim sisteminin oluşturulması olan bu girişim hakkında Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner şöyle demekte: “Herkesin, gençleri yeniden bir arada yaşamayı arzu etmeleri için eğitecek bir eğitime ihtiyacı vardır.”

“Kids Creating Peace” (Çocuklar Barışı Yaratıyor) savaş bölgelerinde yaşayan çocuklara yardımcı olmayı amaçlayan bir inisyatif. İbranice ve Arapça başarıyla sürdürülen pilot programların ilk adımında kalıcı bir barışın sağlanması için karşılıklı nefretin altedilmesi gerektiği öğretiliyor. Birliktelik ve hoşgörü prensiplerini öğrenen Arap ve Yahudi çocuklar, özel programlar, etkinlikler, yaz kampları türünden vesilelerde bir araya geliyor, dostluklar kurup eğleniyorlar.

 “Kids Creating Peace” geliştirilen yeni bir programla Ortadoğu’da ergenlik yaşındaki Yahudi ve Arap gençleri bir diyalog eğitimi için bir araya getiriyor. Orada en büyük başarı, gencin karşısında outran gencin de kendisininkine benzer duyguları, istekleri ve umutları olduğunun farkına varmasıdır. Gencin bunu fark ettiği an, herşey iyi yönde gelişme gösteriyor. Ortadoğu gençleri için geliştirilen diyalog programları, halklar arasında anlaşmazlıkların yaşandığı dünyanın herhangi bir bölgesi için de örnek olma niteliğini taşımakta.