Bnei Menashe Kavmi Hanuka kutladı

Kültür
23 Aralık 2009 Çarşamba

Hindistan’ın kuzeydoğusunda yaşayan ve İsrail’e göç etmeyi bekleyen Bnei Menashe kavmine mensup 7200 kişi, geçtiğimiz hafta Hanuka Bayramı’nı kutladı

Yakın zamana dek Menashe kavmi mensupları Hanuka Bayramını kutlamazlardı. Çünkü ataları Hanuka ile ilgili tarihi olayların gerçekleşmesinden 560 yıl önce Kutsal Topraklar’dan göç etmek zorunda bırakılmışlardı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kayıp Yahudi toplumlarını İsrail’e götürmek amacını taşıyan Shavei İsrael’in başkan ve kurucusu Michael Freund; “Menashe kavmi mensupları İsrail’e göç etmek için İsrail hükümetinin kararını umutla bekliyorlar. Bizler de onların rüyasının gerçekleşmesi için dua ediyoruz” demekte.

Bu kavmin mensupları, kendilerinin İsrail’in kayıp 10 kavmine ait olduklarını ve Asur İmparatorluğu tarafından 27 asır önce sürgüne gönderildiklerini ileri sürmekteler. Hindistan’ın kuzeydoğusunda Manipur ve Mizoram bölgelerinde yaşamaktalar. Bu denli uzun süren bir sürgün dönemine rağmen Bnei Menashe kavmi mensupları ataları gibi Şabat’ı gözeterek, kosher kurallarını uygulayarak Yahudiliğin gereklerini yerine getirdiler. Yüzyıllar boyunca bir gün atalarının topraklarına geri dönmenin hayalini kurdular.

Son yıllarda Shavei İsrael kuruluşu bu kavimden 1500 kişinin İsrail’e göçünü sağladı. Ancak 7200 kişi halen göç etmeyi bekliyor.