Vatikan ile ilişkiler düzeliyor

Nelly BAROKAS Kültür
18 Mart 2009 Çarşamba

Vatikan’ı ziyaret eden Rav Shear Yashuv Cohen, Holokost inkarcısı Katolik piskoposu açıkça suçlamasından ötürü Papa XVI. Benedict’e teşekkür etti. Hayfa Başhahamı Rav Shear Yashuv Cohen, görüşmenin iki din mensupları arasındaki diyalogun yenilenmesi anlamına geldiğini söyledi. Papa XVI. Benedict de; “Ortak bir tinsel mirasa sahip olmamızın bilinci içinde, karşılıklı saygı ve anlayış temeli üzerinde kurulan bir diyalogun mümkün ve elzem olduğu anlaşılıyor” dedi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rav Cohen; “Görüşme, krizin son bulduğunun belirleyicisi olan bir deneyimdi” ifadesini kullandı.

Bilindiği gibi Piskopos Richard Williamson’un Holokost’u inkar eden söylemleri Katolik dünyası ile Yahudiler arasında bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Ancak 12 Şubat’ta ABD Yahudi kuruluşları liderlerini kabul eden Papa Benedict’in, Holokost’u inkar etmenin hoş görülemeyeceğini söylemesi havanın yumuşamasına yol açtı. Mayıs ayında İsrail’i ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan Papa XVI. Benedict’in, Katolik piskoposlara yazdığı mektupta Holokost inkarcısı Williamson sorununun ele alınmasında kilisenin hata yapmış olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.