Teknolojinin tarım ile evliliği

Teknoloji hayatımızın her evresinde bizi yakından izliyor ve bize kolaylıklar sağlıyor. Tarım alanında ise son beş yıldır geliştirilen yöntemlerle çiftçilerin kısa zamanda verimli sonuç almalarına imkan tanınıyor.

Nur ŞAUL BARAKAS Ekonomi
8 Ekim 2008 Çarşamba

Hassas Tarım diye adlandırılan sistem, tarımda verimliliği arttırmak için gelişmiş ülkelerde kullanılmakta aynı zamanda gübre, kimyasal ilaç gibi tarımsal girdilerin daha az ama etkin kullanılmasını hedefleyen bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. 

Tarım ürünlerinde GPS teknolojileri gibi gelişmiş çözümler kullanılmasını gerektiren bu sistem, doğal kaynakların hızla azalmaya devam etmesi halinde geleceğin tarım üretim standartlarını belirleyecek konuma ulaştı. Bunu da örnekleyecek olursak artık patates ekilecek toprak GPS ve sensör ile belirlenebileceğini söyleyebiliriz. 

Tüm dünyada yaşanan kuraklık, ürün kaybı gibi karşılaşılan problemler, üretimde yeni yöntemlerin geliştirilmesini mecburi kılıyor. Bu nedenle artık, tüm dünyada çiftçiler ellerindeki topraktan maksimum verim alabilmek amacıyla gelişmiş teknolojilerden faydalanmaya başladılar. Çeşitli ölçüm sistemleri ve verilerin kullanılmasıyla, tarım yapılmasına dayanan bu sistem hassas tarım olarak tanımlanıyor. Hassas tarım, ağırlıklı olarak üretkenliği arttırmak yeni ve yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi ve gübre kimyasal ilaç gibi tarımsal girdilerin daha az ama daha etkin uygulanması üzerine odaklanmış durumdadır.

Tüm bunlara ek olarak buradaki hedef ise çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ve tarımda kayıt düzenin oluşturulmasıdır.

1990’lı yıllara kadar insan ve hayvan gücü ve mekanik sistemlerle yapılan tarım, artık elektronik cihazlar ve çeşitli gelişmiş teknolojiler ile yapılmaya başlandı. Bundaki amaç birim topraktan maksimum verim alınması ve girdi maliyetlerinin olabildiğince azaltılması. Bu cihazlar ürün ve toprak koşullarındaki tarla içi değişkenliğin ölçülmesine analiz edilmesine ve buna uygun davranılmasına olanak sağlıyor.

Ege İniversitesi tarafından yayınlanan bir raporda, bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin tarımsal üretimde başlangıç düzeyinde kullanılması dört aşamada gerçekleştiği belirtildi. Buna göre tarım işlemleri öncelikle kişisel bilgisayarlara sahip oluyorlar. İkinci aşama; bu bilgisayarlara yüklenen bazı yazılımlar ile envanter kontrolü kayıt tutma ve geçmiş kayıtlara erişme ve neden sonuç ilişkisi yapılıyor.

İçüncü safhada ise traktörlerle yerleştirilen elektronik donanım sayesinde ilerleme hızı, kuyu mili devri toplam mesafe, yakıt tüketimi ve iş başarısının izlenmesi mümkün oluyor. Son aşamada ise ilaçlama makinelerinde kontrol ve veri depolama olanaklarını içeriyor. Bu sistemler teknolojiyi tarımda kullanan üreticilerin kullandığı sistemlerdir.

Bunlara ek olarak hassas tarım toprak haritalaması, verim haritalaması, tarımsal veri yolları ile donatılmış traktörler GPS esaslı ölçüm sistemleri ve değişken düzeyli uygulama teknolojilerini de içeriyor. (kaynak: ekonomist)

İlkemizde bitkisel üretimde hassas tarım yöntemlerinin uygulanabilmesi için öncelikle bu teknolojilerde yatırım yapılması ve ürün verim haritasının çıkartılması gerekiyor.   

Ayrıca, hassas tarımda tarlanın ve toprağın durumunu anlamak için veri toplama teknikleri vardır. Bunların ilki küresel konum belirleme sistemleridir.

Bu sistemler verim izleme, toprak ve bitki örnekleme gibi konularda veri toplamamıza kolaylık hız ve ekonomiklik sağlar. Veri toplamada kullanılan bir diğer yöntem ise GPS ölçme yöntemleridir. GPS uygulamaları arazi sınırlarının çizimi ürün izleme ve değerlendirme verim izleme ve toprak örneklemeyi içeriyor.

Gelişmiş ülkelerin topraklarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve böylelikle en iyi kalitede verim aldıklarını görüyoruz. Elde edilen mahsul ile gıda sektörü başta olmak üzere kozmetik, ilaç sektörleri de bundan payını alıyor.

Yeni senenin ilk çalışma haftasında herkese bereketli bir yıl diliyorum.