GOSB Teknopark A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı`nın ortakları arasında yer alan ve İsrail`in en zengin iş adamı kabul edilen Stef Wertheimer 12- 13 Kasım 2007 tarihlerinde İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres ile birlikte Ankara`ya geldi.

Ekonomi
9 Ocak 2008 Çarşamba
Tefen Model’inin kurucusu, İsrail’de beş endüstriyel parkı bulunan, altıncısı ise Gebze’de olan Wertheimer gerçekte barışı yakalamanın tek yolunun iş imkanları yaratmaktan geçtiğinin altını çizdi. Endüstri ve iş imkanlarını barışın sağlanmasında çok etkili olduğunu tekrarlarken, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da bu tip girişimlerin arttırılmasının önemini vurguladı.
Ankara’daki ziyaretinde Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan ile 4691 no’lu Teknoparklar Kanunu ile ilgili toplantı yaptı; Dişişleri Bakanı Ali Babacan ile kısa bir konuşma yaptı. İhracatı ve istihdamı arttırtmak için kanunda bazı küçük değişikliklerin yapılması için önerilerde bulundu. Kanunda gerekli değişikliklerin yapılması halinde yeni bir teknopark daha kurabileceğini, ya da konuyla ilgili danışmanlık verebileceğini de sözlerine ekledi. Aynı zamanda Türkiye Ekonomisi’ne danışmanlık eden komisyonda da yer alan Stef Wertheimer Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu, ve gençleri eğiterek, onlara iş imkanları yaratarak, ihracatı arttırıp kimseye bağımlı olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi belirtti.
GOSB Teknopark’ı Türkiye’deki diğer teknopark projelerinden ayıran en büyük farkl Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlandırılmış olmasıdır. Ülkenin en gelişmiş ve en modern organize sanayi bölgelerinden biri olan GOSB’da  89 firma 10.000’in üzerinde kişiyi istihdam etmekte. Bir organize sanayi bölgesi içerisinde bulunma ayrıcalığını “üretim odaklı” olmak kavramıyla tamamlayan GOSB Teknopark A.Ş.’nin bünyesinde ofis alanlarına ek olarak ileri teknoloji odaklı, çevreye zarar vermeyen üretime yönelik alanlarda mevcut. Bu alanlarda;  Ar- Ge faaliyetlerine dayalı ürün, üretim tekniği, hizmet ve yazılım geliştirme çalışmaları girişimci şirketler tarafından yürütülmekte.
Bir sanayi bölgesi içerisinde bulunmanın yanı sıra GOSB Teknopark’ı farklı kılan diğer özellikleri Türkiye’deki özel girişim sonucunda kurulmuş yabancı ortaklı ilk ve tek TGB olması ve yurtdışında uzun yıllardır başarıyla uygulanan bir model temel alınarak hayata geçirilmesidir. Stef Wertheimer’ın “Tefen Modeli” ihracat odaklı, üretime yönelik geliştirme faaliyetlerinin kültür sanat ve eğitim olanakları ile bütünleşmesi felsefesiyle İsrail’de geliştirildi ve bugüne kadar çok başarılı oldu.
Yeni ve ileri teknoloji anlayışıyla, yapılan yatırımları ve girişimciliği desteklemek adına, GOSB Teknopark, gereken teknolojik altyapıyı en iyi şekilde sağlamakta. Akademik hayatla iş dünyasını bir araya getirerek pazarın gerçek ihtiyaçlarına yönelik üretilecek yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına ön ayak olmakta bunların yanı sıra ortaya çıkan veya çıkacak olan yüksek katma değerli ürünlerin iç ve dış pazarlara sunulmasında girişimci firmalara yardımcı olmakta.