İsrail Devlet Başkani Şimon Peres`in 5768- 2007 Roş Aşana Bayr

Sevgili Dostlarım,Yahudi yeni yılının eşiğinde, İsrail Devlet Başkanı olarak sizlerle, dünyanın her yerinde yaşayan Yahudi halkının ve barış ile hoşgörü dileyen tüm insanların huzurunun, güvenliğinin, entelektüel zenginliğinin devamını, en içten ve samimi duygularla arzu ettiğimi paylaşmak isterim.

Toplum
9 Ocak 2008 Çarşamba
Zaman, hem vatanımızda hem de dünyada birleşme zamanıdır.
Yeni bir çağda karşı karşıya kaldığımız tüm çıkmaz ve zorluklar çerçevesinde, Yahudiler’in varlıklarını tehlikeye sokacak konularla ve sorunlarla ilgilenmeleri, küresel anlamda kendi kimliklerini şekillendirmeleri beklenmektedir. Uzun yıllar boyunca “İsrail” küresel bir sorun olarak nitelendirilmiştir. Günümüzde küresel zorluklar İsrail gündemini olduğu kadar tüm dünyayı da uğraştıran bir konudur.
Bu nedenle şimdi var olan ve gelecekte oluşacak her türlü zorluklara sadece tepki vermek değil, hayal etmek, yaratmak ve halkımızın tarih boyunca yaptığı gibi stratejik önceliklere çözümler getirmek için inançla birlikte çalışmamız gerekiyor… İnanmalı ve başarmalıyız… Emeklerimiz için birlik tek yoldur – İsrailliler ve tüm Yahudileri– insanlığın iyiliği ve geleceğini şekillendirmek için içtenlikle el uzatmalıyız.
Küresel bir dünyada yaşarken, “gerçeklik” kaçınılmaz olarak, farklı cemaatlerin çeşitli zorluklar ve koşullarda yüz yüze kaldığı, dinamik ve sürekli değişen bir olguya dönüşüyor. Yahudilere, Yahudi dünyasındaki bireysel düşünceleri toplamanın, onları kapsamlı ve anlamlı bir bütünde birleştirmenin önemini ihmal etmemeli. Sorumluluğumuz, insan olarak, tüm bu düşüncelerin duyulmasını sağlamak. Hem İsrail hem de tüm Diaspora’da farklı seslerin içine gömülmüş potansiyeli çekip çıkartmayı sağlayacak hassasiyet ve bilgeliğin sanatını öğrenmeliyiz. Amacımız, bu süreçte, insanlarımızın iyiliği için entelektüel ve nitelikli bir ortaklığı ilerletmek olmalı.
Küresel sorumlulukları, “Tikun Olam” çerçevesinde aramak, Yahudi mirasının içsel bir parçası. Küçük boyutuna rağmen, İsrail benzersiz bir ekonomi yaratabilecek yetenekte olduğunu kanıtladı. Benzer bir şekilde ülke, bilimsel gelişimde global bir öncü oldu. Şu kesindir ki İsrail, küresel bilim ve teknoloji ile eğitim, telekomünikasyon, tarım, küresel ısınma ve daha fazla alandaki küresel zorlukların çözümünde sonsuz arayışıyla öncü olarak hizmet etmeyi, kendisine haklı bir rol olarak görmektedir. Tüm dünyadaki Yahudi insanları, bu tür başarılarda belkemiği olmuş ve olmaya devam etmektedir. İsrail Devleti ve Diaspora Yahudileri’nin birliktelikle, genel olarak küresel düzeyde sürekli barış ve refah için, özel olarak birleşik bir Yahudi varlığı için, katkıda bulunmaya içsel bir potansiyeli vardır.
Sözü edilen özlemleri gerçeğe dönüştürmek için, bölgesel ortaklıklar büyümeli ve bölgesel ekonomik gelişim ile barış için eğitimi ilerletmek üzere, var olan tüm doğal ve insani kaynaklar akıllıca kullanılmalı. Hem aramızda hem de komşularımızla barışı sağlamak için hiçbir fırsat kaçırılmamalı. Aynı zamanda, her yerde Yahudi yaşamını güvenli kılmak için gereken önlemleri almalıyız.
İsrail Devleti, devletin iyiliğini temin etme sürecinde, dünyanın her yerindeki Yahudi cemaatlerinin katılımına içtenlikle değer vermektedir. Günümüz gençliğinin ve geleceğin liderlerinin katılımı ise özel olarak önemlidir. Yahudi mirası ile atalarımızın törelerini bağrımıza basmayı sürdürmemiz gerekli, aynı zamanda görüşümüz çocuklarımız üzerine kurulmalı – onların yeniçağla bütünleşmesi ve büyümesi için yolları döşemeliyiz.
Sonuçta, günümüzde hâlâ her türden zorluklarla yüzleşiyoruz ve en önemlisi hızla giden fırsatları kaçırmaya izin vermemeliyiz. Bu bizim çözümümüz. Bu bizim duamızdır.
Roş Aşana kapı eşiğimizdeyken, bir kez daha en içten duygularla siz, aileniz ve cemaatiniz için iyilik ve barış dolu bir yıl olmasını dilediğimi ifade ederim.