Yazardan > Bir söyleşinin ardindan...

Tarih tekerrürden mi ibaret? Eğer tekerrürden ibaretse, bugünü yaşamanın anlamı nedir? Medeniyeti geliştiren kültürel evrim kadar silah ve savaş teknolojisi de evrimleşiyorsa, gelişme nerede? Bu gibi sorulardan yola çıkarak günümüzde Yahudilik`e olan birtakım olumsuz yaklaşımlara ve sağduyuya değinmek istiyorumDavid OJALVO

Perspektif
9 Ocak 2008 Çarşamba

Harry Ojalvo

10 Şubat Cumartesi günü Haber Türk kanalında saat 15:30’da “Perde Arkası” adlı söyleşide Emekli Albay Sayın Fikri Karadağ ile yaptığı söyleşide Sayın Albay’ın ifşa ettiği kötülükler arasında “İstanbul borsasını idare eden Yahudiler” cümlesini kullanmıştır.
Bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok; ama eğer var ise sevgili dindaşlarım lütfen istifa edin, çünkü laf arasında hedef gösterildiniz.
Sayın Emekli Albay Fikri Karadağ’a gelince, duvara asması için rahmetli büyük insan Atatürk’ün bir vecizesini hediye ederim ki eğer hakikaten dediği kadar Atatürkçü ise bu talimatı okusun.
Gazi Mustafa Kemal (İzmir’de 2 Şubat 1923 günü): “Unsuru hakim olan Türklere tevhidi mukadderat etmiş sadık bazı unsurlarımız vardır ki bilhassa Museviler, bu millete ve bu vatana sadakatlerini ispat ettiklerinden, şimdiye kadar müreffehen imrarı hayat etmişler ve bundan böyle refah ve saadet içinde yaşayacaklardır.”
Eğer bunu yetersiz buluyorsa rahmetli İsmet İnönü Paşanın dediklerini de kafasında nakş etsin. Şöyle ki:
Lozan Kahramanı İsmet Paşa: “Bugün Türk ve Yahudi rabıtaları eskisinden daha kuvvetlidir. Her yerde olduğu gibi, Yahudiler Türkiye’de intizamı, ameli, terakkiyi ve vifakı temsil ederler. Bu vifak dairesinde onların oynamış oldukları rodal tetkik edilirse, nazarımızda büyük bir ehemmiyet iktisap ederler. Yahudiler çalışırlar, memleketimizde Türkler kadar bahtiyardır. Onlar kadar, çünkü hariçten gelen fena maskelere kulak asmadılar. Bu vatanı kendilerinki gibi ad ederler. Eğer herkes bu misali takip etseydi, memlekette vifakı tam husul bulurdu. Herkes, Musevileri numunei imtisal olarak alsın.”
Saygılarımla bilginize…