Or-Ahayim Hastanesi, Dr. Tunç Çelebi ile yeniden yapilaniyor

Sibel KONFİNO106 senedir yaşam ışığını yaymaya devam eden Balat Or-Ahayim Hastanesi, kurulduğu günden bugüne birçok hastaya yardım elini uzatmış, sağlık sektöründe adını duyurmayı başarmış bir kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor. Üç hafta önce yeni Başhekim olarak göreve atanan Dr. Tun&

Toplum
9 Ocak 2008 Çarşamba
1955 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Dr. Tunç Çelebi  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ihtisasını Şişli Etfal Hastanesi’nde tamamladı. Or-Ahayim Hastanesi’ni  gezdiği ilk gün çok beğendiğini ve daha çok hasta tarafından tercih edilmesi gerektiğini düşünen Dr. Çelebi, çalışma sistemi içinde değişik bir yapılanma olduğunu gözlemlemiş.

Değişik yapılanma ile kastettiğiniz nedir?
Çok kutsal bir görev üstlenmiş olan Or- Ahayim’in Geriatri Bölümü’nün belki de Türkiye’de en donanımlı alt yapıya ve profesyonel ekibe sahip olduğunu gördüm. Farklı bir yapılanmadan kastım budur. Yönetimin ve çalışanların bilinçli olması bu bölümde yatanların problemlerinin çok çabuk ve kolay çözümlenmesini sağlıyor. Bir diğer hastanede, bu tip hastalarda karşılaşılan sorunların çok büyük bölümü burada yaşanmıyor.
Poliklinikte yeterli yapılanma var mı? Benzerleriyle karşılaştırırsak ne gibi eksiklikler veya fazlalıklar göze çarpıyor?
Buradaki poliklinik  Etiler, Acıbadem, Nişantaşı gibi daha elit bir semtte olsaydı İstanbul’un en güzel ve popüler polikliniği olur. Tıbbi gereçler, donanım, fiziki şartlar açısından  mükemmel denebilir. Şu anda ilk etapta hedeflediğimiz hasta sayısının yüzde elli altındayız. Ancak eminim ki SSK, Emekli Sandığı, BA⁄ KUR anlaşmaları sayesinde kısa sürede bir artış gözlemleyeceğiz. Eğer bu konularda da gerekli reklam ve alan çalışması yürütülürse, hedeflenen rakama kolayca erişebileceğimiz kanısındayım. Polikliniğimiz, Emekli Sandığı, SSK, BA⁄ KUR’a hizmet vermek üzere sözleşme yapılan branşlarda son derece yeterli ekip, laboratuar ve görüntüleme alt yapısına sahip.
Ameliyathanemiz, olası her türlü cerrahi müdahaleye uygun. Ruhsatlı bir yoğun bakım ünitemiz olmasına rağmen bugüne dek hizmet vermemiş. Bu bölümü etkin hale getirmek üzere de çalışmalarımız olacak. Aynı durum eforlu elektro için de geçerli. Fakat bunların yanı sıra son derece gelişmiş bir fizik tedavi  merkezimiz var. Gastroskopi, kolonoskopi, endoskopik tetkiklerde de aktif olarak çalışıyoruz. Laboratuar tetkiklerimiz uluslararası kalitede. Çevredeki diğer hastanelerin laboratuarlarının çalışma sistemlerini de bildiğim için, güvenirlilikte ayrı bir yerde olduğunu düşünüyorum.

Or-Med Sağlık Kartı uygulaması devam ediyor mu?
Elbette devam ediyor. Dört taksit olarak ödenen 400 YTL karşılığı sahip olunan bu çok avantajlı kart sayesinde insanlar, ücretsiz muayenenin yanı sıra diğer tetkiklerden de çeşitli indirimlerle yararlanabiliyorlar. Hastanemizde ameliyat olacak kart sahiplerine ücretsiz ambülans servisi de verilmekte.  Haftanın iki günü farklı  semtlerden Or- Med kartı sahiplerine  hizmet veren  minibüs servisimiz var. Arzu edenler bu şekilde buraya geliyor. Ayrıca farklı sigortaların primleri düşünülecek olursa bence herkesin kullanması gereken bir kart. Çünkü kredibilitesi onaylanmış, alt yapısı da kuvvetli.

Hastane bazında ilk görüşte yapmayı planladığınız yenilikler nelerdir?
Belki cerrah olmamdan dolayı,  ilk etapta çok komplike olmayan cerrahi müdahalelerin ameliyathanemizde rahatlıkla yapılmasını istiyorum. Çünkü hem alt yapı hem de fiziksel ortam buna çok müsait. Bunun dışında yoğun bakımı aktive edersek bu da bir artı olur. Polikliniğimizde diş bölümü açılması için görüşmeler devam ediyor. Ameliyat haricinde dışarıdan da hekimlerin hastalarını getirip dahili branşlar bile olsa takip edebilecekleri bir ortam olduğunu gördüm. Onları da aktive etmek istiyorum. Kısa zamanda idealimdeki hasta sayısına ulaşabileceğimizi umuyorum. Yatak doluluk oranı yükselmiş şekilde çalışacağımızı düşünüyorum. Yönetim kurulumuzun da bakış açısı hastaneciliğe eskisinden daha farklı olarak ağırlık verilmesi yönünde olduğundan, çalışmalarımızı bu bağlamda geliştirmeye gayret edeceğiz.

Henüz birkaç haftadır bu görevde olmanıza rağmen birkaç cümle ile cemaatimize seslenmek isterseniz neler söylemek isterdiniz?
Her şeyden önce  cemaat üyelerinin buranın hastanecilik dışında hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin, ulvi bir görevi olduğu bilincine varmaları gerekiyor. İnsanlar biraz daha manevi duygularıyla yaklaşırlarsa, birkaç adım daha ileri gidilmiş olunur. En azından gittikleri hekimlere hastanemizden bahsetsinler. Gerekli  tetkikleri veya tahlillerini burada yaptırarak katkıda bulunmaya çalışsınlar. Birçok olumlu yanına rağmen, cemaat bireyleri tarafından yeterince tanınmaması üzücü. İnsanlar burası ile olan manevi bağlarını güçlendirmeliler.
Söyleşi esnasında bize katılan  Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Jojo İllel yönetimde alınan baş hekim değiştirme kararının en önemli sebeplerinden birinin hastanenin gerekli alt yapıya sahip olmasına rağmen faal olarak çalışmaması olduğunu belirtti ve görüşmemizi şu sözlerle noktaladı: “Hastanemiz ticari açıdan  verimli değildi. Yani gideri gelirinden fazlaydı. Dr. Tunç Çelebi  ile anlaştığımızda,   biran evvel çalışmalara başlamak istediğini gözlemledik. En önemlisi de,  yalnız bizim doktorlara  değil, onların da bize para kazandırmaları. Örneğin; fizik tedavi merkezini tamamen taşeron bir ekibe devrettik. Yatırımını da kendileri yaptılar. Kendileri orayı işletilirken, Or- Ahayim bundan  kar sağlayacak. Böyle bir sistem kurduk. Aynısını diş merkezi ve radyoloji ile de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bunu başarabildiğimiz, yoğun bakımı çalıştırabildiğimiz ve ameliyatları arttırabildiğimiz takdirde hastanemiz çok daha başarılı olacak. Son olarak eklemek istediğim konu;  geniş toplumun hastanemize olan ilgisinin toplum bireylerinin gösterdiği ilgiden çok daha fazla olması. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz. Ancak eğer bir gün gereksinim duyarlarsa hastanemizi hatırlamalarını  diliyoruz.”