YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / DİN {3}

Çeviri: Coya DELEVİRambam olarak da bilinen, Rabi Moşe Ben Maymon, tüm zamanların en büyük Yahudi bilgilerinden biri olmuştur. Yaşamı süresince, Tora`nın felsefesini ve kurallarını açıklayan sayısız kitap yazdı. Aynı zamanda, hekim, filozof ve bilim adamı olarak da tanındı, saygı gördü.

Kavram
9 Ocak 2008 Çarşamba

Yusuf BESALEL

Sanhedrin’in görevi 429’da son bulmuştur. 1807’de Napoleon’un topladığı Yahudi konseyine de Sanhedrin denmiştir. Sanhedrin’in kökeninin Peygamber Moşe’nin tayin ettiği 71 kişiye dayandığı sanılmaktadır. Sanhedrin Diaspora’ya da sesleniyordu.
Sanhedrin yıllık dinî takvimi de saptardı. Kral ve kâhin, seçilmek için Sanhedrin’in onayına muhtaçtı. Bu kurum ölüm cezası vermeye de yetkiliydi; bu yetki M.S. 70’e kadar sürmüştür. İkinci Bet-Amikdaş’ın yıkılmasından sonra Rabban Gamaliel tarafından tekrar kurulmuş ve 5. Yüzyılın başlarında Nasi’nin mekamı anlamına gelen Patriarklık yıkılınca Sanhedrin sona ermiştir..
Bet-Din: Dini konsey. Tora’ya göre Yisraeloğulları’nın bulundukları her şehirde bir dini konsey oluşturmaları gereklidir. Üç yargıçlık bir heyet, ceza davalarına bakardı. Daha büyük mahkemeler Büyük ve Küçük Sanhedrin’dir. İkinci Bet-Amikdaş döneminde yerleşmiş bir kurum, Orta Çağ’da yahudi otonomisinin simgesi olmuştur. Modern zamanlarda Bet-Din; boşanma kurallarının denetimi ve çeşitli dinsel konularda hakemlik gibi bir görev icra eder…
Rişon Letsiyon: Yeruşalayim’deki Sefaradi Rabi’ye 17’nci yüzyıldan beri verilen ünvan. Büyük Britanya4nın Filistin Mandası’nı oluşturmasından sonra, İsrail’in Aşkenaz Başhaham ve Rişon Letsiyon olmak üzere ikili bir başhahamlık kurumu bulunmaktadır.

Kaynakça: "Yahudilik Ansiklopedisi",
Cilt I, II, III,
Yusuf Besalel