KİTAPLARIN ARDINDAN... / ‘Yahudi Ruhaniliği ve Mistisizmi`

Çeviri: Coya DELEVİRambam olarak da bilinen, Rabi Moşe Ben Maymon, tüm zamanların en büyük Yahudi bilgilerinden biri olmuştur. Yaşamı süresince, Tora`nın felsefesini ve kurallarını açıklayan sayısız kitap yazdı. Aynı zamanda, hekim, filozof ve bilim adamı olarak da tanındı, saygı gördü.

Kavram
9 Ocak 2008 Çarşamba

Gila ERBEŞ

‘Yahudi Ruhaniliği ve Mistisizmi’, ‘The Complete Idiot’s Guide’ serisinin Gözlem Yayıncılık tarafından Türkçeleştirilmiş dördüncü kitabı. İki yüz yetmiş beş sayfadan oluşan kitabın yazarı Michael Levin, çevirmeni ise Estreya Seval Vali

Hoş bir sohbet tarzında, kolay anlaşılır bir dille yazılmış olan kitap, beş ana başlık altında toplandı. Bu kısımları kısaca tanımlamak gerekirse:
1.Kısım: Tora Hakkında’da; Tora, bir Ruhanilik Kaynak Kitabı olarak incelenip, yetişkinlere neler sunduğu irdeleniyor.
2. Kısım: Yitzhak’tan Sinay’a’da; Yitzhak’ın kurban edilmesinden Mısır’dan Çıkış ve Sinay Dağı’nda Tora’nın verilmesine kadar pek çok konu ele alınıyor. Ruhanilik arayışındaki Yahudilerin diğer inançlara, ‘New Age’ felsefelerine ve kitapevlerindeki ‘kendi kendine yetme’ ya da ‘farkındalık’  gibi konulara yöneldiklerinde, buldukları eserlerin kaynağının aslında Yahudilik olduğunu fark etmeleri nükteli bir dille anlatılıyor. Bu kısımda, belli Tora bölümleri, içerdikleri bilgelik ve mistisizm açısından inceleniyor.
3. Kısım: Tanrı ile İnsanlar Arasında’da; Tanrı’nın Yahudilerle ve Yahudilerin Tanrı’yla iletişim kurmak için yararlandıkları ruhani ve mistik yollar araştırılıyor; ‘gerçek bir insan olma’nın geleneksel Yahudilikte ne anlama geldiği irdeleniyor.
4. Kısım: Sırların Açıklanması’nda; Kabala, Zohar ve Yahudiliğin diğer mistik yönleri ele alınıyor. Yahudiliğin; yaşam sonrası, ‘gelecek dünya’, Maşiah ve Tanrı’nın dünyadaki varlığı -‘Şehina’- kavramları inceleniyor.
5. Kısım: Ruhanilikle İlgili Dipnotlar’da ise; Yahudiliğin, gematriya, meleklerin Tora zamanındaki ve günümüzdeki rolü gibi ilginç bazı kavramlara ve Yahudi düşünüşüne daha derinlemesine girmek için izlenecek yollara değiniliyor.

‘Yahudi Ruhaniliği ve Mistisizmi’ kitabında metnin içerisine, serinin diğer kitaplarında olduğu gibi, okuyucuya eşlik edecek dört kutucuk serpiştirildi:
‘Esprili Sözler’de, binlerce yıllık Yahudi düşünüşünün ürünü sıra dışı sözler yer almakta. ‘Mistik Anlar’da, Tora zamanından günümüze Yahudi tarihinin ilginç anları kısa kısa aktarılıyor. ‘İlahi Sözcükler’de, bazı İbranice terimlerin anlamı açıklanıyor. ‘Acı Tatlı Espriler’de ise, küçük anekdotlara yer veriliyor. 
Kitabın sonunda yer alan eklerdeki, ‘Okunması Gereken Kitaplar’, ‘Yararlanabilecek Web Siteleri’ ve ‘Sözlük’ bölümleri, okuyucunun bu konuda daha geniş bilgi edinmesi için tasarlandı.    
Yazar Michael Levin başta yer alan önsözünde, bu kitabı yazmaktaki amacının, Yahudiliğin ruhani ve mistik olan her yönü hakkında okuyucuya sadece, geniş bir bilgi vermek olduğunu belirtiyor. Levin, Yahudilikte ruhaniliğin karakterin kendisi olduğunu; kişinin diğerleriyle ilişkilerinde dürüst ve samimi olmadığı takdirde, ‘ruhani’ olmasının da mümkün olamayacağını ekliyor. 

Bu kitabın Türkçesini hazırlarken bizler, çok keyif aldık. Sizlerin de okurken keyif almanız, Yahudiliğin belki de bilmediğiniz bir yönünü keşfedebilmeniz dileğiyle,
Gözlem Yayıncılık…