YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR

Sara YANAROCAKHanuka bayramı 8 gün sürer: 25 Kislev`den 2 veya 3 Tevet tarihine kadar. Bazı seneler Kislev 29 gün, bazılarında ise 30 gün çektiğinden tarihler bu biçimde saptanır. Bu bayram, Greko Suriye`lilerin ve Hellenlerin Kutsal tapınaktan atıldıktan sonra yapılan temizlik ve saflaştırmanın ardından tesis edilmiş bir kutlama haftasıdır

Kavram
9 Ocak 2008 Çarşamba

Yusuf BESALEL

Asimilasyon (Özümlenme) ve Karışık Evlilikler {3}

Geride kalan Yahudi toplumunun gözünde karışık evlilik yapan bir Yahudi, gemiyi terk etmekte; halbuki sorumluluğunu bilen Yahudiler bu gemiyi yüzer durumda tutabilmek için savaşmaktadırlar. Bu Yahudiler, idealizmden ziyade giderek riyakârlığı ortaya çıkan bir dünyada, dünyayı mükemmelleştirme idealini devam ettirmeye ek olarak, Yahudi halkının yaşamını sürdürmesini güvence altına almayı kişisel bir yükümlülük olarak algılamaktadırlar.
Nazi Holokost’u veya Yahudiler’in tekrar katledilme olasılığı, Yahudiler’in asimilasyonu veya İsrail ile ilgili bir konu, Bir Yahudi’yi Yahudi olmayan arkadaşlarına göre daha fazla etkiliyorsa, Yahudi olmak ona düşündüğünden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Geçen yüz senenin belli başlı Yahudi liderlerinden çoğu, gençliklerinde Yahudi olmakla pek az ilgilenen fakat daha sonraki yaşamlarında Yahudiliğin kendileri ve dünya için oynadığı merkezi rolü kavrayabilen kişilerdir. Modern Siyonizm’in kurucusu ve İsrail’in yaratılmasında sonuçta çok önemli bir rolü olan Theodar Herzl 1894’teki "Dreyfus" davasında Fransıların "Yahudiler’e ölüm!" nâralarını duyup, ne köklü ölçüde Yahudi olduğunu keşfedene dek özümlenmiş bir Yahudi’ydi. "Friedrich Engels’i sosyalizme döndüren adam" olan ve genç Marx’ı etkileyen Moses Hess, yirmi yaşlarındayken Yahudiliği geçersiz addediyordu. Fakat Hess, daha sonraki bütün yıllarını Yahudilik ve Yahudi halkı için uğraşarak harcadı. 1962’de "Roma ve Kudüs" adlı kitabında şöyle demektedir. "Yirmi yıllık bir yabancılaşmadan sonra burada bir daha halkımın arasında bulunmaktayım…" Belirgin bir ani çıkış ile Vladimir Jabotinsky, yaşamını  şiire adamaktansa, Yahudi kardeşlerine kendi yurtlarını kurmakta yardımcı olmanın daha önemli olduğuna karar vermişti. Bu adamların herhangi birine yirmi yaşlarında olduklarında asimilasyonla, karışık evlilikle ilgili bir soru sorulsaydı, herhalde alay ederlerdi. Ancak birkaç yıl sonra bu adamlarda her biri, Yahudi olmanın yaşamlarındaki en önemli şey olduğunu keşfetmişti…

devam edecek....
Kaynakça: "Yahudilik
Ansiklopedisi",
Cilt I, II, III
Yusuf Besalel