Kudüs’te Hıristiyanlık Müzesi

Kudüs’ün eski surlarının arkasında yer alan Terra Sancta Müzesinin yeni sergisi uzun yılar süren arkeolojik araştırmaların ışığında Hıristiyanlığın doğuşu ve İsa’nın hayatını gözler önüne seriyor.

Dünya
10 Aralık 2018 Pazartesi

Müzede MS 66 yılında Roma hükümetine karşı  ünlü Yahudi İsyanı  sırasında basılan yarım şekel (Bugünkü İsrail lirası) değerindeki sikkeleri de görmek mümkün.

Müzede, 2000 yıl evvel Kudüs’te İsa’nın ve ilk Hıristiyanların  hayatına ait  tarihi eserleri, arkeolojik  kanıtları görmek mümkün.

Via Dolorosa Sokağında yer alan müzenin Müdürü Papaz Eugenio Aliata,  yeni açılan bölümü için basına şunları belirtti: “Bu sergiyi açmaktaki bir amacımız da İsa Peygamber’in bu topraklarla olan bağını yeni nesillere duyurmak.

İsa’nın hayatı Hıristiyanlar dışında, Yahudiler ve Müslümanlar için de önemli. İsa’nın yaşadığı çağ, Yahudilikte 2. Bet Amikdaş çağı olarak bilinir. Müslümanlar için ise İsa, bir peygamber olarak kabul edilir. Dolayısı ile bu müzede herkese ilginç gelecek gerçekler var.”