Bulgaristan uluslararası antisemitizm tanımını kabul etti

Bulgaristan hükümeti antisemitizmin uluslararası tanımını kabul etti ve ulusal antisemitizm ile mücadele koordinatörü atadı.

Dünya
25 Ekim 2017 Çarşamba

Bulgaristan yapılan kabine oylamasında, geçtiğimiz yıl Berlin merkezli IHRA Örgütü (Uluslararası Holokost’u Anma Birliği) tarafından benimsenen antisemitizm tanımını onayladı. Ayrıca, Dışişleri Müsteşarı Georg Georgiev’i ulusal antisemitizm ve nefret suçu ile mücadele koordinatörü olarak atadı.

Bulgaristan, Aralık 2012’de IHRA’ya gözlemci olarak katılmıştı. Alınan bu karar ile tam üyelik yolunda önemli bir adım atmış oldu.

IHRA’nın Mayıs 2016’da yaptığı tanıma göre, “Antisemitizm, Yahudilere ait belli bir algının nefret eğilimi ile dışa vuruluşudur. Fiziksel veya sözlü olarak antisemit manifestoların Yahudilere ve Yahudi olmayanlara veya Yahudilere ait mülk, toplum, kurum ve dini tesislere karşı dışavurumunu kapsar.”

IHRA bünyesinde 31 üye ülke ve içlerinde Bulgaristan ve Türkiye’nin de bulunduğu 11 gözlemci ülke bulunuyor.

Bulgaristan Yahudi toplumu kararı sevinçle karşılarken, bu kararı tolerans, hümanizm ve insan haklarına saygı gibi ortak değerlere bir atıf olarak gördüklerini belirterek Georg Georgiev’e görevinde başarılarını iletti.

European Jewish Committee Başkanı Dr. Moşe Kantor, kıta Avrupası boyunca artış gösteren nefret suçu vakaları ve antisemitizm ile mücadele için hükümetlerin, kolluk güçlerinin ve yargı kurumlarının ellerinde gerekli araçların bulunmasının öneminin altını çizdi. Uzun zamandır Yahudi toplumunun dostu olduğunu belirttiği Georgiev’e yeni görevinde başarılar diledi.

Gelecek sene Bulgaristan, Yahudilerin sürgününün engellenmesinin 75. yıl dönümünü ve Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığını kutlayacak.