HAHAMBAŞI RAV HALEVA: “Nefretin son bulduğu bir dünya özleminin gerçekleşmesi için yakarıyoruz”

Hahambaşı Rav İsak Haleva Roş Aşana Bayramı için tüm Türk Yahudi Toplumuna bir mesaj iletti.

Toplum
20 Eylül 2017 Çarşamba

“Dinsel ve kültürel değerlerimiz birlik ve bütünlüğümüzün yapı taşlarıdır”

Çok Değerli Dindaşlarım,

Bizler için çok önemli olan ‘Tişri Bayramları’ döneminin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bizleri bu günlere eriştiren Yüce Tanrı’mıza yönelip;

“Baruh Şeehiyanu Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze”

diyerek şükranlarımızı sunarken, yine her sene olduğu gibi öncelikle henüz başlangıcında bulunduğumuz yeni yılın hepimiz ve dünyamız için bir bereket yılı olmasını diliyorum.

“Tahel Şana Uvirhotea / Yeni Yılımız Bereketiyle Başlasın.”

Roş Aşana’ ile başlayarak ‘Yom Kipur’a ulaşan sürecin bir tür vicdan muhasebesi dönemi olduğunu ve ilahi buyruklar çerçevesinde yaşam sürmeye azmetmek, yani ‘Teşuva’ için iyi bir fırsat olduğunu tekrarlamayı gereksiz buluyorum. Aslında bir ay öncesinden başladığımız ‘Selihot’ dualarımızla Yüce Tanrı’nın bağışlayıcılığına ulaşmaya ve onun hoşnutluğunu kazanmaya gayret ettik. Unutulmamalıdır ki:

“Ayom Arat Olam Ayom Yaamid Bamişpat”

“Evrenin Var edildiği gün bugündür, Bugün Yargı Önündeki Gündür.”

Kardeşlerim,

Hepimiz biliyoruz ki dinsel ve kültürel değerlerimiz korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gereken en önemli varlığımızdır ki bunlar birlik ve bütünlüğümüzün yapı taşlarıdır.

“Ki İ Hohmathem Uvinathem Leene Aamim”

“Çünkü Bu Halklar Nezdindeki Bilgeliğiniz ve İdrakinizdir.”

Bu nedenledir ki aile içinde başlayan dinsel kültür aktarımı, eğitim öğretim bakımından gerçekten yüz ağartıcı seviyelere ulaşan okulumuzda da sürdürülmeli ve çocuklarımızın özellikle bu okulumuzda yetişmelerine azami gayret gösterilmeli diye düşünüyorum. Bence bu çok önemli.

Değerli Dindaşlarım,

Sayısal bakımdan azalan ve nispeten yaşlı bir toplum olarak; vakıf, kurum ve kuruluşlarımızın çağın ve şartların gereklerine uygun olarak akılcı bir biçimde yönetilip yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda özverili çalışmalar yapan Başkanımız ve yöneticilerimizi dikkatle izliyor, kendilerini tüm kalbimle ve dualarımla destekliyor, dahası sizlerin de mümkün olan her yolla kendilerine destek vermenizi rica ediyorum.

Vekulam Yitbarehu Mimaon Aberahot”

“Hepsi Bereketin kaynağından Bereketlenmiş olsun” 

Değerli Dostlarım,

Takvimimizin 5778. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde; toplumumuz, ulusumuz ve dünya halkları için, barış, huzur ve esenlik dilemek, açların doyurulduğu, çıplakların giydirildiği ve özellikle ayrımcılığın ve nefret söylemlerinin son bulduğu bir dünya özleminin gerçekleşmesi için Yüce Tanrımıza yakarıyor, sizleri de bu yakarıma katılmanızı rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Yeni yılınızı ve devamındaki bayramlarımızı aileleriniz, sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte; barış, sağlık, refah ve esenlik içinde kutlamanızı temenni ediyor, sizleri Kutsal Tora’mızın dualarıyla bereketlendiriyorum.

“Leşana Tova Tihatevu”

“Tizku Leşanim Rabot”