Napolyon’a İsrail için yazılmış mektup

Kudüs’teki Ulusal Kütüphane yeni açtığı bir sergide Napolyon döneminden yüzlerce tarihi belgeyi gün ışığına çıkarıyor.

Dünya 0 yorum
31 Mart 2017 Cuma

Belgelerin arasında en dikkat çekici olan ise, Yahudi olmayan İrlanda asıllı Fransız Protestan  bir askerin devrin en yetenekli askerine yazdığı Yahudi ülkesi ile ilgili mektup.

İngilizlere isyan edip Fransız ordusuna katılmış olan Thomas Corbet adlı İrlandalı asker, Napolyon’dan Yahudilerin bugünkü İsrail topraklarına yerleşmeleri için yardım istiyor.

Bozuk bir Fransızca ile yazılmış mektupta Corbet, “Size doğuyu fethettiğiniz bu dönemde Yahudi halklarına seslenmenizi ve ordularınıza katılmaları için çağrı yapmayı tavsiye ediyorum.” şeklinde yazıyor.

Şubat 1799 yılında yazılmış mektubun tarihi, Napolyon’un doğuyu ve Kutsal Toprakları hedef alan  seferi ile zaman açısından uyumlu.

Mektupta Corbet, Yahudilerin 1800 yıldır ülkesiz insanlar olarak dünyanın dört bir köşesine dağılmış olarak yaşadıklarını ve her fırsatta aşağılandıklarını belirtiyor.

Tarihçi Dr. Levy Rubin, İsrail devletini  ilk olarak tahayyül eden Teodore Herzl’den tam 100 sene evvel yazılmış mektubun, neden Hıristiyan bir Protestan tarafından yazıldığını şöyle açıklıyor:

“Biz burada farklı bir Siyonizm görmekteyiz. Yahudi alemi yerine Hıristiyan Protestan inancından gelen bu Siyonizmin sebebi zamanın Protestanlarının, tüm Yahudilerin Kutsal Topraklara gidip yerleştikleri zaman, hepsinin Hristiyanlığı kabul edeceğine olan inancı. Zamanın Protestanları 18.yy’ın bitişini de Kutsal Kitaptaki bu alemin günlerinin sona ermesi olarak görmekte. Hatta bazı Yahudiler de Napolyon’un doğu fetihlerini bir kurtuluş olarak değerlendirmekte, onu Mesih olarak görmekte idi.”

 

 

1 Yorum