2. Bet Amikdaş çağını bugün yaşayan Afrikalılar

Bar İlan Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Yossi Ziv tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Etiyopya Yahudilerinin uyguladıkları gelenekler 2. Bet Amikdaş (Yahudi Kutsal Tapınağı) çağındaki Yahudiler ile büyük benzerlikler gösteriyor.

Kültür
12 Aralık 2016 Pazartesi

Etiyopya Yahudiliğinin bilgi hazinesinin  herhangi bir yazılı kaydının olmadığını belirten bilim insanı Dr. Ziv, 2000 yıllık birikimin gelenek ve göreneklerle nesilden nesle sözel olarak yaşadığını ifade etti. 

 Ziv araştırma sonuçlarını Kfar Etzion kasabasında düzenlenen bir seminerde öğrenci ve öğretim üyeleri ile paylaştı.  Ziv’e göre, Etiyopya Yahudilerinin gelenekleri Kumran Yazıtları’nda tarif edilen Yahudi hayatı ile örtüşüyor.   

1946 ile 1956 yılları arasında Batı Şeria’da 11 farklı mağarada bulunan Kumran Yazıtları veya diğer adıyla Ölü Deniz Yazıtları, Yahudilerin 2. Bet Amikdaş çağındaki hayatlarına ışık tutması ile biliniyor. Yazıtlar arasında dünyanın üçüncü  en eski Tevrat’ı da bulunmuştu.   

Dr. Ziv, bugünkü modern Ortodoks Yahudi hayatı ile 2. Bet Amikdaş çağı Yahudi hayatı arasındaki farklara, Şabat (Yahudi kutsal günü, Cumartesi) günü geleneklerini örnek gösteriyor.

Örneğin bugünün modern Yahudilik yorumuna göre, Şabat kuralları ancak insan hayatı söz konusu ise geçerli değilken, Etiyopya Yahudileri bu yorumu uygulamıyor.