İsrail ordusunun Dürzi askerleri Türk kanı mı taşıyorlar?

İsrail’in Arap Müslüman halkı içinde askerlik hizmeti yapan nadir azınlıklardan olan Dürziler, kuruluşundan bu yana İsrail’e destek çıktıkları gibi, sosyal olarak da en adapte olmuş azınlık topluluk olarak biliniyor.

Dünya
5 Aralık 2016 Pazartesi

Son zamanlarda yapılan bir araştırma Dürzi genleri ile Yahudi Aşkenaz ve Türk  genleri arasında benzerlikleri ortaya çıkardı.

 2013 yılında yapılan bir araştırmada da Dürzi genlerinin kökeni Türkiye olarak ortaya çıkmıştı.

Journal of Scientific Reports dergisinde İngiliz bilim insanı  Dr. Eran Elhaik tarafından yayınlanan bilimsel makaleye göre, 400 İsrailli Dürzi’den alınan DNA örnekleri Avrupalı 1000 Aşkenaz Yahudi’nin genetik yapısı ile büyük benzerlikler gösteriyor.

Söz konusu araştırmada kullanılan DNA örnekleri istatistik örnekleme ile toplanmış ve araştırma iki yıl sürmüş.

University of Sheffield Öğretim Üyesi Dr. Eran Elhaik’in liderliğini yaptığı araştırma ekibinin bulguları son derece şaşırtıcı: Dürziler genetik  olarak, Kafkas, Türk ve Aşkenaz DNA’ları ile büyük benzerlikler taşıyorlar.

Dolayısı ile Dürziler yukarıda adı geçen topluluklara Ortadoğu’daki tüm etnik kavimlere olduklarından çok daha yakınlar.

Dr. Elhaik’in basına yaptığı açıklamaya göre, Aşkenaz kelimesi bile Dürzilerin tarihte  bir zamanlar yaşadığı eski  kasabaların isimlerinden türetilmiş.

Dr. Elhaik, araştırması hakkında şunları belirtiyor: “Tarihi gerçeklerden zaten biliyoruz ki Dürziler ve Aşkenaz Yahudileri, Ortaçağ’da bugünkü Türkiye’nin kuzeydoğusunda birlikte yaşadılar.  Öyle görünüyor ki bir süre sonra Yahudiler daha kuzeye, Hazar Krallığına doğru, ardından Avrupa kıtasına göç ederken, Dürziler daha güneye, bugünkü Suriye, Lübnan ve İsrail topraklarına göç ettiler.” 

İsrail’in Lübnan ve Suriye sınırında dağlık bölgelerinde yaşayan Dürziler ülkede askerlik yapan tek Müslüman azınlık. İsrail ordusunun  Dürzi birliğine bağlı askerler özellikle elit dağ komandoları olarak görev yapıyor.

Dürzilerin dünya üzerindeki toplam sayılarının yaklaşık 1 ile 2,5 milyon  arasında olduğu sanılıyor.

Dürziler, bugün Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdün'de dağınık topluluklar biçiminde yaşıyor. En yoğun olarak yaşadıkları bölge Lübnan’ın dağlık yöreleri.

Temelde İslam inancını esas alan Dürzilik 11. yüzyılda Mısır’da MS 996 yılı ile 1021 arasında iktidar olan  Halife El-Hâkim Ki-Emrillâh tarafından başlatılmıştı.