OMER 48. Gün

VII. HAFTA : MALKUT : Hakimiyet,krallık,egemenlik,önderlik,yücelik-görkem, onur,saygınlık- (David)

OMER 48. Gün

 

Omer ( 48 ) —9 Haziran Perşembe akşamı ve Cuma günü: Malkut’un içinde Yesod-  Hakimiyet ve Onur’un içinde Temel Kurma, Bağ Kurma

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Bugün birçok kez “Tanrı’ya şükür” ve “Tanrı’nın yardımıyla” sözlerini kullanmak.

Her şeyin Tanrı’nın İsteği ile gerçekleştiğinin bilincinde olmak.

 

Başkaları ile- Tora, bir kralın, otoritesinin devamlılığını, ancak tevazu ile sağlayabileceği konusunda uyarır:“ki kendisini kardeşlerinden üstün görmesin ve emirden sağa veya sola sapmasın. Bu sayede Yisrael’in içinde, krallığı üzerindeki günlerini uzun kılacaktır-hem o hem oğulları.” (Devarim 17:20)

Başkasından daha fazla veya daha iyi bir şey yaptığımız zaman, doğal eğilimimiz, kendimizi onlardan üstün görmemiz şeklindedir. Maddi açıdan daha başarılıysak, mitzvaları yerine getirme konusunda daha hassas davranıyorsak, bizim kadar başarılı olmayan veya hassas davranmayan komşularımıza yukardan bakma eğilimimiz vardır.

Malkut’un içindeki Yesod, bizi gurura karşı uyarır. Sahip olduğumuz, ya da yaptığımız hiçbir şey “bize” ait değildir. Sahip olduklarımız, sadece Tanrı’nın bize verdikleri, yaptıklarımız ise, sadece Tanrı’nın İsteği ile yaptığımız şeylerdir.

Dolayısıyla, kendimizi başka birinden üstün görmemiz hem imkansız, hem de yasaktır.

 

Kendimiz ile- Bizi, şu anda bulunduğumuz yere getiren olaylar zincirini ve büyük resmi düşünmek.

Tanrı’nın hayatımızın her anındaki rolünü ve katkısını daha derin bir bakış açısıyla anlamaya çalışmak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cuma akşamı önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.

 

Omer’in 49. Günü- 10 Haziran Cuma akşamı ve Cumartesi günü : Malkut’un içinde Malkut-  Hakimiyet ve Onur’un içindeki  Hakimiyet ve Onur

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Bizler, Tanrı’nın eseri ve tebaasıyız.

Tanrı’nın dünyaya hükmettiğini kabul etmek ve Tanrı’ya hayatımızdaki güzellikler ve iyilikler için teşekkür etmek.

 

 Başkaları ile- Vilna Gaon, ailesine yazdığı meşhur mektubunda şöyle der:

“Kişi, bu dünyadan ayrıldığında ona sorarlar:”arkadaşını, güzel sözlerle bir kral gibi hissettirdin mi”.Tanrı’nın eşsiz benzersiz Krallığı’nı ayrı bir seviyede tutup, dünyada başka krallara yer ayırmak.

 

Kendimiz ile- Kişi, bir lider, bir kral,bir başkan olabilir.Gerçek liderlik, ancak gücün, kendi gücümüz olmadığını idrak etmemizle gelir.Bizler çok daha büyük bir şeyin temsilcileriyiz. Tanrı’nın, dünyadaki temsilcileri olduğumuzu her an aklımızda tutarsak, o zaman Tanrı’ya benzemeyi başarmış oluruz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tanrı, Sina Dağı’nda yanan bir çalılığın içinden Moşe’ye seslendiğinde:“Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman, bu dağ üzerinde Tanrı’ya ibadet edeceksiniz.”(Şemot:3:12) demişti. İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkarılmalarının asıl sebebi, onlara Sina Dağı’nda Tora’nın verilecek olmasıydı.

 İsrailoğulları Mısır’dan, 15 Nissan’da çıkar (Pesah’ın ilk günü).Yedi hafta sonra,6 Sivan’da Sina Dağı’nın eteklerinde toplanıp, Tanrı’nın verdiği Tora’yı alır.(Şavuot). Pesah’ta fiziksel olarak esaretten kurtulan Yahudiler, Şavuot’ta da, Mısır’da özümsedikleri putperestlik ve ahlaksızlık esaretinden de kurtularak, manevi saflıklarını tekrar kazanır. Pesah ile Şavuot arasındaki 49 günlük dönem sonunda benzersiz bir değişim gösterirler.

  Yahudiler, Mısır’dan çıkmalarından(Pesah);  sonra ellinci günde böyle bir ruh saflığı ve bütünlüğü içinde Sina Dağı’nda Tanrı’nın kendilerine verdiği Tora’yı alır.

 

--------------------------------------------- 

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

Omer Gün Gün Sayım Çizelgesi ve Kuralları:

 http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2016.pdf

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın