Omer sayarken ruhumuzu geliştirme ve arındırma: 23-25 Nisan

Omer saymaya başlarken ruhumuzu da adım adım geliştirmeye başlıyoruz

Omer sayarken ruhumuzu geliştirme ve arındırma: 23-25 Nisan

Pesah ile Şavuot arasındaki yedi haftanın her biri, bir Sefira’yı temsil eder. Tanrı’yı tanımlamak, büyüklüğünü ve yüceliğini tam olarak idrak edebilmek mümkün değildir. Sefira’lar; Tanrı’nın, bu dünyada insanı algılarımızla anlayabileceğimiz nitelikleridir. Birbirini etkileyen yedi tane Sefira, ve bunlara ek olarak üç Sefira ile toplam on Sefira’dan söz edilir.

 I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi, büyüklük –(Avraam)

 

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı- (İtshak)

 

III. HAFTA: TİFERET: Güzellik, uyum, merhamet, ahenk, denge –(Yaakov )

 

IV. HAFTA: NETSAH: Sonsuzluk, zafer, tahammül, azim, kararlılık, bağlılık, dayanıklılık, kalıcılık- (Moşe)

 

V. HAFTA: HOD: İhtişam, haşmet, titreşim, yankı, anlayış, tevazu, kabul-(Aaron)

 

VI. HAFTA: YESOD: Asıl, temel, temel kurma, bağ kurma- (Yosef )

 

VII. HAFTA: MALKUT: Hakimiyet, krallık, egemenlik, önderlik, yücelik-görkem, onur, saygınlık- (David)

 

 

 

Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri eklenir

 

Her akşam Omer sayarken, o güne ait sefiranın içindeki lekenin düzeltilmesi, arınma ve ilahi kutsanma ile kutsanmak için dua edilir.  

 

Not: Omer “gece” sayılır, çünkü Yahudilikte “bir gün”, yıldızların çıkışıyla başlayıp, bir sonraki gece yıldızlar çıkana kadar olan süredir.

 

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

 

Her gün yapmamız gereken çalışmalar üç noktada ele alınabilir:

a) Tanrı ile İnsan arasında -Ben Adam Lamakom-

b)İnsan ile insan arasında-Başkaları ile-Bin Adam LeHavero

c) İnsanın kendi kendisi ile-Bin Adam LeAtsmo

 

 

 

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi –(Avraam)

 

Omer Sayım Çizelgesi: http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2016.pdf

 

Omer’in 1.Günü- 23 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar günü: Hesed’in içinde Hesed- İyiliğin içindeki Sevecenlik

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile- Tanrı’yı, yarattıklarına bakarak “görmeye” çalışmak. Mısır’dan çıkış ve çıkmış olduğumuz kendi kişisel esaretlerimiz, kendi  “Mısır”larımız üzerine yoğunlaşmak. Tanrı’nın bizi ne kadar önemsediği ve hak edip etmediğimize bakmadan nasıl bizi kurtarmaya hazır olduğuna odaklanmak.

 

Başkaları ile-- Hiç ilgimiz olmayan, dünyanın başka bir ucundaki birine empati duymaya çalışmak. Okuduğumuz bir haberdeki kişilerin yaşadığı acı veya sevinci hissetmeye çalışmak. Birisine zaman ayırmak, ona cevap vermeden,  problemlerini çözmeye çalışmadan, sadece onun söylediklerini ve söylemediklerini  “duymaya”  çalışmak. Ayırım yapmadan “vermek”,İsteyen kişinin bunu hak edip etmediğine bakmadan hayır ve iyilik yapmak.

 

Kendimiz ile--Bugün “ben” dememeye çalışmak. Kendimizi münferit bir birey olarak görmemek, Tanrı ve yaratılışı bir bütün olarak düşünmeye çalışmak.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Omer’in 2. Günü-   24 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü : Hesed’in içinde Gevura- İyiliğin içindeki Disiplin

 

 

*Yom Tov bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile--  Kendimize “Kimim” ve “Tanrı’yı memnun etmek için ne yapabilirim” sorularını sormak.

 

Başkaları ile-- Hoşlanmadığımız biri için bir şey yapmak. Talmud (Bava Metzia 32b) der ki, düşmanlarına yardım etmek, kişinin doğasındaki kötü tarafları yenebilmek için çok iyi bir yoldur.

 

Kendimiz ile--Beceri ve yeteneklerimize bakıp bunların getirdiği sorumluluğu kabul etmek.

 

 

 

Omer’in 3.Günü-   25  Nisan Pazartesi akşamı ve Salı günü: Hesed’in içinde Tiferet- İyiliğin içindeki Merhamet

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile--Tanrı’nın varlığının daha açık olarak tanınabilmesi için bir şeyler yapmak. Bugün üç konuşmanın içinde Tanrı’nın İsmi’ni kullanmak.

 

Başkaları ile-- Ölümcül hastalığı olan bir hasta için dua etmek. Herkesi bir gülümsemeyle karşılamak.

 

Kendimiz ile-- Başkalarının acısına duyarlı hale gelmeye çalışmak. Empati ile başkaları için hayatımızdaki bazı şeylerden feragat etmek.

Durum ne kadar çaresiz görünürse görünsün, ümidini kaybetmemek. Bugün ne olursa olsun, Tanrı’nın Merhameti için dua etmek.

 

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın