Şavuot´a giden yolda 49. gün

Kişisel onurunu sana bağışlayanın, Tanrı olduğunun bilincinde ol. Egemenliğim, kendime olan köklü iç güvenimden mi kaynaklanıyor? Yoksa sadece güvensizliklerimi maskelemeyen bir sahtelik mi?

Şavuot´a giden yolda 49. gün

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, yani günleri saymak bir Yahudi geleneğidir.

 

Burada amaç Mısır çıkışından sonra, Kutsal Kitap; Tevrat'ı alana kadar kendini daha iyi ve bilge bir insan olarak eğitmektir.

 

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, Tora’nın “Taase-yap” şeklindeki mitzvalarındandır . “…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Omer sayım duaları ve kuralları- http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi.pdf)

 

 

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, Tora’nın “Taase-yap” şeklindeki mitzvalarındandır . “…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16) 

 

 

(Omer sayım duaları ve kuralları- http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi.pdf)

 

 

OMER (49)-           22 Mayıs Cuma akşamı:   Ayom tişa vearbaim yom laomer,şeem şiva şavuot. Bugün Omer’in kırkdokuzuncu günüdür ve bu, yedi haftadır. 

 

Cuma akşamı önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.

 

Ruhsal Gelişim

 

OMER (49)- 22 Mayıs Cuma  akşamı ve Cumartesi günü - Malkut'un içindeki Malkut: Asalet ‘in içindeki Asalet

Egemenliğinizin, egemenlik yönünü inceleyin.Egemenliğim, kendime olan köklü iç güvenimden mi kaynaklanıyor? Yoksa sadece güvensizliklerimi maskelemeyen bir sahtelik mi? Bu, benim egemenliğimin aşırıya kaçmasına neden oluyor mu?  Kişi olarak eşsiz ve benzersiz olduğumun farkında mıyım? Ya kişisel katkılarımın?

49.Gün için Egzersiz: Bir dakikanızı ayırın ve kendiniz üzerine yoğunlaşın. Oynadığınız oyuna veya başkalarının sizi nasıl gördüğüne değil,kendi gerçek iç benliğiniz üzerine yoğunlaşın. Tanrı’nın sizin gibi çok özel bir insan yarattığının bilincine vararak, kendinizle barış içinde olun. 

 

 

Omer Sayım’ında 49 günün sonunda,  49 özelliğin tam olarak değerlendirilip ve geliştirilmesi ile içsel yenilenmemizi sağladıktan sonra, ellinci güne varıyoruz.

 Ellinci gün, Şavuot Bayramı’nı, Tora’nın  veriliş zamanını (Matan Tora)  kutluyoruz. Ancak biz kendi çabalarımızla yapabileceğinizi başardıktan sonra, Yukardan bize verilecek olan hediyeyi (matan) almaya layık oluyoruz. Buna kendi sınırlı yeteneklerimiz ile ulaşmamız mümkün olamazdı.

Bu günde, İlahi Olan’a ulaşma ve dokunma imkanını, gücünü alıyoruz. Sadece bütün kişisel özelliklerini geliştirmiş, yükselmiş insanlar olarak değil, kendi benliğimizin tanımlamaları ve sınırlamalarının da üzerine ve ötesine çıkabilen İlahi insanlar olarak…

 

 

 

*”Omer Saymanın Manevi Kılavuzu-Spiritual Guide to the Counting of the Omer” 

R.Simon Jacobson

 

OMER duaları 

1) Afle hasadeha moşia hosim mimitkomemim bimineha.Orera et gevurateha ulha lişuata lanu.Amen hen yei ratson.Vaeevor alayih vaereh metboseset bedamayih.Vaomar lah bedamayih hayi. Vaomar lah bedamayih hayi.

Barehi nafşi et Ad.,Ad.Elo-ay gadalta meod od veadar lavaşta ote or kasamla note şamayim kayeriya.

 

*2) Vii noam Ad. Elo-enu alenu umaase yadenu konena alenu umaase yadenu koneneu.

 

*3) Omer Berahası: Baruh Ata Ad.Elo-enu Meleh Aolam,aşer kideşanu bemitsvotav vetsivanu al sefirat aomer.

 

*4) OMER- O güne denk düşen Omer sayımı 

 

5) Arahman U yahazir avodat Bet Amikdaş limkoma bimera veyamenu. Amen.

 

6) Lamnatseah binginot mizmor şir:.Elo-im yehonenu vivarehenu,yaer panav itanu Sela.Ladaat baarets darkeha behol goyim yeşuateha.Yoduha amim Elo-im,yoduha amim kulam.Yismehu viranenu leumim ki tişpot amim mişor ulumim baarets tanhem sela.Yoduha amim Elo-im yoduha amim kullam.Erets natena yevula yevarehenu Elo-im Elo-enu.Yevarehenu Elo-im veyireu oto kol afse arets. 

 

7) Ana Bekoah gedulat yemineha,tatir tserura.

Kabel rinat ameha,sagevenu,taarenu nora.

Na gibor doreşe yihudeha kevavat şomrem.

Barehem taarem rahame tsidkateha tamid gomlem.

Hasin kadoş berov tuveha nael adateha.

Yahid gee leameha pene zohere keduşateha.

Şavatenu kabel uşma tsaakatenu yodea taalumot.

 

 

Alçak sesle:

Baruh Şem kevod malhuto leolam vaed.

 

* Kısa yoldan saymak isteyenler 2.-3. ve 4. dualarla da mitsvayı yerine getirmiş sayılır.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omer dualarının Türkçe anlamları:

 

1) Afle hasadeha... 

 

Kutsal T-anrı’nın Ad’ına ve tüm İsrailoğulları’nın adına, T-anrı’mız Ad.’ın Kutsal Tora’sında bize verdiği Omer’i sayma emrini yerine getirmeye hazırız. Böylece beni yaratan T-anrı’nın İsteğini yerine getirmeyi ve onu memnun etmeyi umuyorum.

 

 

*2) Vii noam.... 

 

T-anrı’mız Ad.’ın İyiliği üzerimizde olsun ve T-anrı’m, emeğimizi başarıya ulaştır, evet yaptığımız işi başarıya ulaştır.

 

*3) Omer Berahası...

 

T.anrı’mız, Evrenin Kralı, emirleriyle bizi kutsayan ve bize Omer’i saymamızı emreden.

 

 

*4) OMER- O güne denk düşen Omer sayımı

 

5) Arahman....

 

Bağışlayıcı T-anrı, Bet Amikdaş’taki hizmetin pek yakında günümüzde yeniden yerinde başlamasını sağlasın.

 

6) Lamnatseah ...

 

Şef müzisyene: Enstrümantal müzik ile bir mezmur, bir şarkı. Ad. bize yardım etsin ve bizi kutsasın. Yüzü bizi aydınlatsın. Sela. Böylece, dünya Senin yolunu ve uluslar, Kurtarışını bilsinler. İnsanlar, Sana teşekkür edecek T-anrı’m,tüm insanlar Sana teşekkür edecek.Halkları adaletle yargıladığında ve yeryüzündeki ulusları yönlendirdiğinde uluslar sevinecek ve şarkı söyleyecek. Sela. İnsanlar Sana teşekkür edecek T-anrı’m, tüm insanlar Sana teşekkür edecek. Toprak, ürünlerini vermiş olacak, T-anrı, T-anrı’mız bizi kutsamış olacak. T-anrı bizi kutsayacak ve herkes O’ndan korkacak.

 

7) Ana Bekoah...

 

Lütfen, büyük sağ kolunun gücüyle, mahkumları kurtar.

Halkının duasını kabul et, bize güç ver, bizi (günahlardan) arındır 

Büyük T-anrı’m.

Lütfen Kudretli T-anrı’m Senin Birliğini tanıyanları gözbebeğin gibi koru.

Onları kutsa,(günahlardan)arındır, onlara iyilik göster, onlara acı, adaletinle her zaman ödüllendir.

Kutsal güçlü T-anrı’m tükenmez iyiliğinle cemaatini yönlendir.

Tek T-anrı’m, Yüce T-anrı’m, kutsallığının bilincinde olan halkına dön.

Bizim gizli düşüncelerimizi bilen T-anrı’m, dualarımızı kabul et ve yakarışlarımızı işit.

 

Alçak sesle:

Görkemli Krallığı’nın Adı sonsuza dek kutsal olsun. 

 

* Kısa yoldan saymak isteyenler 2.-3. ve 4. dualarla da mitsvayı yerine getirmiş sayılır.

 

 

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilen bilgiler, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla El Gid Para El Pratikante (Gözlem); Şaloş Regalim (Gözlem);Vayikra (Gözlem), Siddur kol Yaakov(Gözlem);  kitaplarından ve Haftanın Peraşası grubunun Omer broşüründen derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için Özel Günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.

*Katkıları için Rav İzak Peres ve

Rav Ceki Baruh'a teşekkür ederiz.

 


İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın