Adım adım ruhsal gelişim: OMER

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak Omer’i saymak, Tora’da belirtilen mitsvalardandır. Şavuot’ta Tora’nın alınışına kadar devam eden bu 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı, geliştiği ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne-Tora’ya kavuştuğu süreci belirtir.Bu yıl Omer sayımı, 4 Nisan Cumartesi akşamı başlıyor.

Adım adım ruhsal gelişim:  OMER

OMER

Nedir: Omer; ‘demet’, ‘ölçü birimi’, ‘yeni yılın arpa üründen Bet-Amikdaş’a getirilmesi gereken unun miktarı” gibi birçok anlam içerir.

Size vermekte olduğum Ülke’ye geleceğiniz ve hasadını toplayacağınız zaman hasadınızın ilk omerini,Koen’e getirmelisiniz” (Vayikra 23:10).

Bet Amikdaş zamanında Pesah’in ikinci gecesinin başlangıcında yeni ürün arpaların en iyilerinden bir ‘omer’ miktarı kesilip sunu olarak getirilir, ancak sunu getirildikten sonra ürünler biçilip yenilmeye başlanırdı. Bu sunudan sonra 49 gece sayılır ve 50. günde de buğdayın ilk hasadından elde edilen undan yapılan Şte Alehem-iki somun ekmek Bet Amikdaş’da Tanrı’ya sunulurdu.

Neden sayılır 

49 gece boyunca Omer’in sayılması, Tora’nın ‘Taase-Yap’  şeklindeki mitsvalarındandır.“….omeri getirdiğiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız. Vayikra 23:15-16

Pesah’ın ikinci, (bu yıl 4 Nisan Cumartesi )akşamından itibaren,49 gece boyunca, her erkek Omer’i sayma yükümlülüğünü yerine getirir. Kadınlar Omer saymaktan muaftır. Yine de saymak isteyen kadınlar için bir yasak yoktur. Omer saymak isteyen kadınlar, bunu berahasız olarak yaparlar.

Nasıl sayılır: detaylı bilgi sevivon.com Omer sayımı bölümünde her güne ait sayım ve dualar ile birlikte takip edilebilir.

Omer’i sayma duaları için vakit olmadığı günler için

*(herkes)Vii noam Ad.Elo-enu alenu umaase yadenu konena alenu umaase yadenu koneneu.

*(Erkekler)Baruh Ata Ad. Elo-enu Meleh Aolam Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivau al Sefirat Aomer.

*(herkes)Bu gün Omer’in …günüdür.

Omer’in sayılmaya başlandığı Pesah’ın ikinci akşamı ile Şavuot’a kadar olan 49 günlük dönem

Tanrı, Sina Dağı’nda yanan bir çalılığın içinden Moşe’ye seslendiğinde şöyle der: “Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman, bu dağ üzerinde Tanrı’ya ibadet edeceksiniz.”(Şemot:3:12)

Yahudi bilgeleri, kurtuluş sürecinin, sadece Yahudilerin acılar ve zorluklar içinde esir olarak yaşadıkları Mısır’dan çıkmalarıyla tamamlanmadığına dikkat çeker. Pesah ve Mısır’dan çıkış, aslında 49 günün sonunda Şavuot’ta Yahudilerin Tora’yı almasına ve özgür bireyler olarak, kendi seçimleriyle Tanrı’nın Halkı olmalarına giden yolu başlatır.

Kölelerin kime hizmet edeceklerini seçme özgürlüğü yoktur. İsrailoğulları, Mısır ve Paro esaretinden, dereh hateva-doğa kanunları-nın ötesinde bariz mucizelerle, Tanrı’nın Eli ile kurtulur. Böylelikle ‘fiziksel’ özgürlüklerine kavuşan Yahudiler, çölde geçirdikleri 49 günün her birinde kendilerini manevi yönden arındırıp, geliştirir, benzersiz bir değişim göstererek bu dönemin sonunda Mısır’da özümsedikleri putperestlik ve ahlaksızlık esaretinden de kurtulur. Böylece, Şavuot’ta özgür bireyler olarak,  kendi istekleri ile “Tanrı’nın konuştuğu her şeyi yapacağız ve dinleyeceğiz” deyip Tanrı’ya hizmet etmeyi seçip, Tora’yı uygulamak üzere aldıklarında,artık tam bir “manevi” özgürlüğe  kavuşurlar.

Bu şekilde; Pesah ve Şavuot birbirinden bağımsız iki ayrı bayram olarak değil, aralarında 49 Hol amoed-  günü olan tek bir bayram olarak görülebilir..

Pesah’ın ikinci gecesinden Şavuot’a kadar 49 günü tek tek saymak ruhumuzu nasıl geliştirir?

Kabalist bilgeler, ruhu geliştirme yolunda, bu yedi haftanın her birinde atalarımız, Yahudi ulusunun  ‘Yedi Çoban’ını örnek alarak her hafta o haftanın liderinin özellikleri üzerine çalışmamızı, karakterimizin o yönünü geliştirmemizi tavsiye eder. Bunun için Yahudi etik kuralları -Musar kitapları (Mesilat Yeşarim vb), Pirke Avot ve Şir Aşirim gibi kişiliği geliştirici kitaplar okunur.

1.hafta: Avraam-Hesed-sevecenlik

Avraam Peygamber, insanoğluna duyduğu sınırsız sevgiyle, Hesed-sevecenlik özelliğini temsil eder. İlk hafta, ruhumuzu arındırmaya başlarken, etrafımızdakilerin olumlu yönlerine yoğunlaşıp,  kalbimizde bütün insanlar için doğal olarak var olan sevgiyi su yüzüne çıkarmaya çalışırız.

2.hafta: Yitshak- Gevura-adalet ve disiplin

Yitshak peygamber, ‘Gevura’ adalet ve disiplini temsil eder. Yitshak, Tanrı’nın isteği olduğuna inandığı her şeyi hiç duraksamadan yerine getirirdi. O’na benzemeye çalışırken, Yaptığımız şeylerin içinde, Tanrı’nın isteği olmayanlara yoğunlaşıp, onları kökünden söküp atmaya çalışırız.

3.hafta: Yaakov-Tiferet-ahenk, uyumluluk ve merhamet

Yaakov, Tiferet, ahenk, uyumluluk ve merhameti simgeler. Yaakov, bütün güçlerle uyum içindeydi ve yoluna çıkan her bir kimseyi nasıl idare edeceğini çok iyi biliyordu. Onun bu esnekliğini doğrulayan iki ismi bile vardı(Yaakov ve İsrael).Yaakov, her çocuğuyla teker teker zaman geçirip, her birini kendi ihtiyacına göre kutsadı. Biz de özellikle bu hafta ailemizi ve arkadaş çevremizdekileri etraflıca düşünüp, onların ihtiyaçlarına yoğunlaşabiliriz.

4.hafta: Moşe-Netzach- azim ve dayanıklılık

Moşe, Netzach, azim ve dayanıklılığı simgeler. Ona benzemeye çalışırken, Tora’nın vermeye çalıştığı içgörüyü kavramaya, geçmişimizden veya yaşadıklarımız sonucu oluşan bütün kişisel etkileri bir tarafa bırakarak saf, katkısız gerçeği idrak etmeyi deneyebiliriz.

5.hafta: Aaron-Hod-tevazu

Aaron, Hod-tevazusu sayesinde onu tanıyan herkes tarafından çok sevildi. Sadık bir barışsever de olan Aaron, dünyaya barış getirebilmek için eline geçen her fırsatı değerlendirdi. Hepimiz insanların birbirleriyle anlaşmasını, iyi geçinmesini isteriz. Ama kaçımız bu konuda harekete geçip bir şeyler yapıyor? Bu beşinci haftada, dünya barışına küçük bir katkısı olabilecek, belirgin bir şey yaparak Aaron’a benzemeye çalışabiliriz.

6.hafta: Yosef-Yesod-bağ kurma

Yosef,Yesod-bağ kurmayı temsil eder. Yaakov’un insanları idare etmesi, onlarla iyi ilişkiler kurması gibi, Yosef’in de, tanıştığı her insanla bağ kurma ve kaynaşma özelliği vardı. Bu şekilde herkesin bir parçası haline gelerek, gittiği her yerde kolaylıkla ve başarıyla bir asistan olarak güven duyulan bir kişiydi. Yaakov, Potifar, zindan gardiyanı ve Firavun’la bile bu şekilde bağ kurabilmişti. İnsanların ona anında güvenmelerinin sebebi, karşısındakinin hislerini, acısını sanki kendi acısıymış gibi içinden hissedebilmesiydi. Ona benzemek için, tanıdığımız kişiler ve sorunlarıyla ‘bir’ olmaya çalışıp empati kurarak, onlara yardımcı olmayı deneyebiliriz.

7.hafta: David-Malhut-haşmet, egemenlik ve liderlik

David, Malhut-haşmet, egemenlik ve liderliği temsil eder. David, kendi kraliyet gücünü, Tanrı’nın yüceliğine bağlamıştı. Güç, eğer kontrol edilmezse yozlaşmaya sebep olabilir. Kişi, devamlı olarak kendisine, bu güce sahip olmasının tamamen Tanrı’nın isteği ile olduğunu, Tanrı’nın bunu ona bu dünyadaki görevini yerine getirebilmesi için verdiğini hatırlatmalıdır. Bu son haftada kendi yeteneklerimiz ve iktidar rollerimiz üzerine düşünerek, sadece Tanrı’nın yüceliğinin bir yansıması olduğumuzu idrak etmeyi deneyebiliriz.

Yedi haftanın her birinde ele alınan her bir özellik, aslında ancak diğer altısı ile birlikte olduğunda anlam kazanır. Örneğin, ilk haftada, Hesed-sevecenlik; içinde Gevura-disiplin olmazsa bir işe yaramaz. Örneğin, bir ebeveyn çocuklarını disiplin olmadan severse onları aşırı şekilde şımartır, onlar için doğru olanı yaptırmakta zorlanılır. Her yedi özellik, içinde diğer altısını barındırır. Bu yüzden, her hafta ele alındığında, diğer altı özellik ile birlikte düşünülür. Örneğin; 1.hafta: Hesed-sevecenlik; ilk günü ‘Sevecenliğin içindeki sevecenlik, ikinci gün ‘sevecenliğin içindeki disiplin’; üçüncü gün ‘sevecenliğin içindeki ahenk’; dördüncü gün ‘sevecenliğin içindeki dayanıklılık’; beşinci gün ‘sevecenliğin içindeki tevazu’; altıncı gün ‘sevecenliğin içindeki bağlar’; yedinci gün ‘sevecenliğin içindeki egemenlik. 2.hafta: Gevura-disiplin; ikinci haftanın ilk günü ‘disiplinin içindeki sevecenlik’, ikinci günü ‘disiplinin içindeki disiplin’,üçüncü günü ‘disiplinin içindeki ahenk’ vb ilişkileri üzerine düşünülür ve karakterimizin o yönünü geliştirmeye çalışırız. Her hafta yedi özelliğin o haftanın ana konusu olan özellikle kombinasyonu ile kırk dokuz günün sonunda kırk dokuz kombinasyonu ele alıp ruhsal gelişimimizi tamamlamış oluruz.

*Katkıları için Rav İzak Peres ve  Rav Ceki Baruh’a teşekkür ederiz.

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın