Teselli Şabat’ı ŞABAT NAHAMU

Tişa Beav’dan sonraki ilk Şabat; Şabat Nahamu-Teselli Şabat’ı olarak anılır. Bu yıl Şabat Nahamu 9 Ağustos Cumartesi günüdür.

Teselli Şabat’ı ŞABAT NAHAMU

Peraşa-Aftara bağlantısı: ‘Sefer HaManhig’ kitabının yazarı Rabbi Avraham ben David şöyle der: “Bereşit peraşasından 17 Tamuz’a kadar olan Aftaralar (Aftara: Neviim-Peygamberler kitabından okunan bölümler), Peraşa içinde sözü geçen konularla bağlantılıdır.

17 Tamuz’dan sonra ise hangi Aftaraların okunacağı senenin o dönemi ve tarihsel olaylarla bağlantılıdır. ( İlhot Taanit,Din 16)

17 Tamuz’dan Sonraki On Aftara’nın Dağılımı

1) Şiva Asar BeTamuz  (17 Tamuz) ile Tişa BeAv (9 Av) arasındaki üç Şabat’ta okunan Aftaralara Telat DeFuranuta-Keder/Felaket üçlüsü adı verilir. Yirmeyau ve Yeşayau kitaplarının açılış bölümlerinden oluşan bu Aftaralar’ın her biri, Yisrael halkının günahkâr davranışları sonucunda bu davranışlar değişmediği, Tanrı yoluna dönülmediği takdirde onların başlarına gelecek olan felaketler hakkında kehanetler içerir. Bütün bu olumsuzlukların yanında her Aftara sonunda, pişmanlıkla Tanrı’ya dönüldüğü takdirde kurtuluşun her zaman mümkün olduğu umudunu verir.

2) Tişa BeAv ile Roş Aşana arasındaki yedi Aftara; Şiva DeNehemta-Teselli Yedilisi olarak adlandırılır. Bu Aftaralar,Yeşayau Peygamber’in kitabından, Bet Amikdaş’ın yıkılışından duyulan acıyı bir nebze olsun teselli edebilecek ve gelecek için ümit veren bölümlerdir.  Bu Aftaralar’da Yeşayau Peygamber, çok üzgün olan Yahudilere, günah işledikleri, suçlu oldukları halde Tanrı’nın onları hiç bir zaman unutmayacağı, ışıklı günlerin yakın olduğu mesajını verir.

Şiva DeNehemta Aftara’larının ilki: Tişa BeAv’dan hemen sonra gelen Şabat’ta okunan Nahamu-Teselli; Avunma Aftarası’dır. Bu isimle anılmasının sebebi, Aftara’nın giriş cümlesidir: “Avutun, avutun halkımı” diyor Tanrı’mız.”(Yeşayau 40:1)

Midraşa göre (Pesikta Rabati 30:30), I.Bet Amikdaş’ın yıkılmasından sonra Yeruşalayim’i avutması için Tanrı sırasıyla Avraam Avinu’yu, daha sonra Yitshak’ı, ve nihayet Yaakov ve Moşe’yi gönderir. Ancak, Yeruşalayim, bütün bu elçilerle teselli bulmayı reddeder, bunun üzerine Tanrı şehri bizzat Kendisi teselli edeceğini söyler: “Benim! Benim sizi avutacak olan...”(Tişa BeAv’dan sonra dördüncü hafta okunan Şofetim Peraşasının Aftara’sı-Anohi Anohi-Yeşayau 51:12)

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilmiş olan bilgiler,Bamidbar (Gözlem), Devarim (Gözlem),  kitaplarından ve www.ou.org, www.hebcal.com,www.meaningfullife.com, myjewishlearning.com sitelerinden, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla derlenmiştir. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için, önemli günler hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın