UÖML öğrencileri, Şeli Art Project sanatçıları ile hayallerini tuvale taşıdı

Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğunu gösteriyor. Ulus Özel Musevi Okulları’nda da sanat eğitimi, anaokulundan liseye farklı etkinliklerle destekleniyor. Bu yıl bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Mart ayında öğrenciler Şeli Art Project Sanatçıları ile workshop çalışmasına katıldılar

UÖML öğrencileri,  Şeli Art Project sanatçıları  ile hayallerini tuvale taşıdı

Eti Varon

İnsanlık tarihini edebiyat, müzik, görsel sanatlar, dans, drama gibi sanat formları ile anlamayı çalıştığımızı düşünürsek sanat, eğitiminin ne denli önemli olduğunu daha kolay anlayabiliriz aslında. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrenciler, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar alıyorlar. Bazı bulgularda sanat eğitimi alan ve ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin okul hayatından kopma oranlarının daha düşük olduğunu belgeliyor.

Sanat çalışmaları öğrencilerin gelişimlerini nasıl destekliyor?

Yaratıcılıklarını arttırıyor.  Değişik malzemeler, farklı tekniklerle yapılan çalışmalar, çocuklarda yaratıcılığın ve hayal gücünün geliştirilmesinde fayda sağlıyor,  karar verme,  problem çözme becerilerini geliştiriyor

Eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinde fark yaratıyor. Sanat eserleri üzerinde yapılan yorumlar ve detayların tartışılıp değerlendirilmesi, öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamlar sunuyor. Olayları tüm yönleriyle ele almalarını sağlayarak, sorunları çözme yeteneklerini geliştiriyor.

Kişilik gelişimini destekliyor. Tiyatro faaliyetleri, şiir dinletileri gibi sanatsal çalışmalar öğrencinin kendine güveninin oluşturulmasına ve kendisini disipline etmesine yardım ediyor. Yaratıcı ve inovatif düşünmeye başlıyor, kendini motive etmeyi ve başkalarıyla işbirliği yapmayı öğreniyor.

Empati kurmayı öğretiyor. Farklı sanat akımlarını öğrenen, farklı sanatçıları tanıyan, ilgi alanlarına göre sanatsal aktivitelere katılan öğrenciler, yeni düşüncelere saygı duymayı öğreniyorlar.

Ulus Özel Musevi Okulları’nda sanat eğitimi, anaokulundan liseye farklı etkinliklerle destekleniyor.

Öğrenciler anaokulundan itibaren ünlü sanatçılar ve sanat eserleri ile tanışıyor, resimlerini yorumluyorlar. Baby Symphony Programı ile bestecileri,  eserlerini ve eserlerde çalınan enstrümanları öğreniyorlar.  Seramik dersleri, şiir dinletileri, tiyatro çalışmaları, müzikaller okul hayatlarının en keyifli bölümünü oluşturuyor. Bu yıl bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Mart ayında öğrenciler Şeli Art Project Sanatçıları ile workshop çalışmasına katıldılar. “Ben Küçükken Düş Görürdüm” konulu resim sergisi Amram Oditoryumu’nda öğrencilerle buluştu. Serginin açılışının ardından sanatçılar ortaokul ve lise öğrencileri ile bir söyleşi gerçekleştirdi; mayıs ayında ikinci çalışma yapılacak.

‘Her yerde sanat’  sloganının çatısı altında, UÖML öğrencileri Şeli Art Project sanatçıları Güler AŞIK- Güneş HÜSEYİNKULU- Şeli Abut BENHABİB ile workshop çalışmalarına katıldı. Öğrenciler sınırsızca yaratıcılıklarını tuvale döktüler. 

Şeli Art Project Sanatçıları UÖMO’daki çalışmaları nasıl değerlendirdi?

“Önce kibarca fırça ile sürülmeye çalışılan boya, daha sonra ellerinin arasından dokunarak, hissederek aktı.” - Şeli ABUT BENHABİP

Eğitimin en başında tüm gençlerde değişik malzeme kullanımının ve özgürlüğün getirdiği alışık olmadıkları şaşkınlık ve heyecanı gözlemledim.

Daha önce okumak için kullandıkları gazeteleri, giydikleri t-shirtleri şimdi birer sanat nesnesine dönüştürmenin ve ortaya nasıl bir şey çıkacağının şaşkınlığını yaşadılar kısa bir an.

Sonra daha önce öğretilen kalıplar dışında, sınırlar içinde boyayı dikkatlice sürmek, en güzelini yapmak zorunluluğu, iyi olabilmek ve ancak iyi olduğu sürece kendini var edebilmek gibi inançlarından sıyrılıp, tüm benlikleriyle boyaya, tutkala, kâğıda, tuvale doydular.

Önce kibarca fırça ile sürülmeye çalışılan boya, sonra ellerinin arasından dokunarak, hissederek aktı. Çalışmalar hızlandı, kendiliğinden ve doğal olarak gelişti

Temizlik, titizlik endişesiyle başlayan çalışma, kendini resim ile var etmeye yüzünde, elinde boyalar olsa da buna aldırmadan, su gibi akan bir enerjiye dönüştü.

Aslında, ilk defa bir şeyi, kendi kendilerine yaratmış gibilerdi, kendi güçlerinin farkına vardılar, neler yapabildiklerine onlarda defalarca baktı.

Mutluluk ve kahkaha sesleri geliyordu atölyeden.

Ürkekliği atıp bende varım dermişçesine.

Benim için çok heyecanlı bir çalışmaydı.

“Sanat workshopları, öğrencilere yaratıcılıklarını kullanabilecekleri birer ‘oyunsanat’ alanı sunuyor.”- Güler AŞIK

Öğrencilerin sanatçılar ile bir araya gelerek sanat üretiminin oluşumunda yer almaları,  kendi sanat nesnelerini üretmelerinde tetikleyici bir kuvvet yaratır. Ulus Özel Musevi Okulları öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz çalışmadaki, eserler bizlere bu kuvveti gösterdi. Bir oyun alanına çevirdiğimiz workshop’ta kolaj tekniğini kullanan öğrenciler bütün yaratıcılıklarıyla kendi sanatsal üretimlerini gerçekleştirdiler. 

“Sanatçı unvanı almış kişilerle yapılan workshoplar,  bir sanat eseri karşısında her öğrencinin dile getirdiği “ Bunu ben de yapabilir miyim?” sorusuna anlamlı bir yanıt sunar.” - Güneş HÜSEYİNKULU

Workshopa katılan öğrencilerin ilk dakikalarda sergiledikleri  çekingen duruşları kolaj ve asamblaj tekniklerinin kısaca anlatılması ve birkaç örneklendirmenin ardından tatlı bir heyecana dönüştü. Sanat alanında, kendilerini ifade edebilecekleri yöntemleri keşfetmeleri;  ellerini kullandıkça, malzemeleri koordine ettikçe aldıkları keyif ve ortaya çıkan çalışmalara verdikleri “hoşnut olmuş” tepkiler, okul-ev temposu içinde sıkışan genç ve enerji dolu bireylerin zamanın ve mekânın ötesine geçtiklerinin göstergesiydi.

 


Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın