TERUMA:Hayata genç olarak bakmak

Teruma peraşası Mişkan ve içindekilerin tasarımının yapıldığı peraşadır. Hiç kuşku yok ki bu eşyalar içinde Aron Aberit özel bir yer tutar. Aron’un üzerinde yer alan ‘keruvim’ dediğimiz biri kız diğeri erkek iki çocuk melek figürü ise bu özelliğe başka bir anlam katar. Midraş Aron eğer insanın kalbini simgeliyorsa Keruvim de akciğerleri simgeler şeklinde açıklama yapar.

Baal Aturim ‘keruvim’ sözcüğünün normalde ‘vav’ ile yazılması gerektiğini ancak peraşada bu harften yoksun yazıldığını söylemektedir. Bu harften yoksun okunduğunda ise sözcük yanlışlıkla ‘keravim’ şeklinde de okunabilir. Gemara Masehet Suka 5 B’de bu konu ile ilgili şu açıklama vardır:

“Bu şekillere ‘keruvim’ adı verilir. Çünkü Babil’de çocuklara ‘ravya’ denir. Buradan da ‘keruvim’in ‘ke ravim – çocuklar gibi’ olması gerektiği anlaşılmaktadır.”

Melek figürlerinin çocuk yüzlü olmalarının nedenini yine Baal Aturim Oşea’dan aldığı bir pasukla desteklemektedir. “(Tanrı şöyle demektedir) Çünkü Yisrael bir genç gibidir ve onu seviyorum.” (Oşea 11/1)

Rav Simha Zissel Baal Aturim tarafından kurulan anlaşılması zor bir bağlantıyı öğretmeni büyük bilge Rav Yisrael Salanter’den öğrendiği açıklama ile yapmaktadır. Baal Aturim Tanrı’nın belli bir yaşa gelmiş kişilerin değerini göz adı etmemektedir. Aynı ifade ile gençlere daha çok değer verdiğini de söylememektedir. Burada Tanrı’nın sevgisinin nedenleri Bene Yisrael’de bulduğu ‘gençlik’ özellikleridir ki bunları heyecan, istek ve öğrenme arzusu olarak ifade etmek mümkündür. Eğitilmeye açık olan genç insanlar yeni bilgiler edinmeye heveslidir. Genellikle gelişime de açıktırlar. Kısacası Tanrı’nın ne demek istediğini şöyle anlamaya çalışalım: Bene Yisrael’i seviyorum çünkü ne kadar yaşlı olurlarsa olsunlar daima inanılmaz bir gençlik özelliği taşırlar. Çünkü öğrenmek için her zaman hevesli ve açıktırlar. Gelişmek ve yücelmek için her zaman potansiyelleri vardır.

“Ve seninle orada buluşacağım ve seninle sana Bene Yisrael’e tüm emredeceklerimi Aron Aberit’in kapağı üzerinden Şahitlik sandığının üstünden Keruvim’in arasından konuşacağım.” (Şemot 25/22)

Rabi Şemuel Razovski Tanrı’nın sözünün Bene Yisrael’e ulaşmasının tek yolunun Keruvim’in arasından geçmesi olduğunu öğretir. Tanrı ile Bene Yisrael arasındaki iletişimi çocuk melek figürlü bu şekiller sağlamaktadır. Acaba Rabi’nin söylemek istedikleri bu kadar basit midir?

Bir kişi Tanrı’nın sözünü duyup her zaman yeni şeyler öğrenebilir. Fakat eğer bir kişi dinlemek, gelişmek ve yücelmek için genç bir isteğe sahip değilse o öğrenim gerçekleşmez. Tanrı’nın Bene Yisrael’i sevmesinin nedeni öğrenmek ve gelişmek için duydukları gençlere özgü olan istektir. Bu istek sayesinde Tanrı’nın öğretilerinin her biri Bene Yisrael için bir gelişme ve yücelme yoludur.

Gençlik hayatımızın bir bölümü gibi görünse de aslında bir hayat görüşüdür. Yirmi beş yaşında bir insan eğitime ve gelişmeye kapılarını kapatıp ‘yaşlı’ biri gibi davranabilir. Çünkü o kişi entelektüel gelişime kendini kapatmakta gelişme yolunu tıkamaktadır.  Kişi hayata genç bir insan gözü ile baktığı durumda yeniliklere açık olarak gelişecek ve bu sayede algıladığı Tanrı’nın sözü sayesinde yücelebilecektir.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın