Yadudilik ve Melekler (5) : YAHUDİ METİNLERİNDEKİ MELEKLER

Önceki bölümlerde baş meleklerin, Kabala’da yer alan sefiralarla olan ilişkisinden söz etmiştik. Bu hafta sefirot meleklerinin yanı sıra mistik Yahudi metinlerinde adlarından sıkça söz edilen diğer önemli meleklerden bahsetmek istiyorum

Yadudilik ve Melekler (5) : YAHUDİ METİNLERİNDEKİ MELEKLER

Uriel’in İbranice anlamı “Tanrı Benim Işığımdır” demektir. Bilinen diğer adları; Uzziel, Uriel, Usiel, Oriel, Auriel, Suriel, Urian ve Uryan’dır.

Uriel, bilgelik meleğidir. Görevi Tanrı’nın ışığını, karanlıktan çıkarıp, tövbe edenlere doğru yansıtmaktır. İnsanlara yanlış veya yeni kararlar arifesinde, öfke ve kızgınlık anlarında, problem ve anlaşmazlıkları esnasında, yepyeni keşiflerin öncesinde yardım eder. Sembolleri; Kutsal metinlerin taşıyıcısı ve Tanrı’nın Gerçekleri’nin bekçisi olan alevdir. Rengi kırmızıdır. Uriel’in adı Tevrat’ın hiçbir bölümünde yoktur. Yahudi apokrifik dini metinlerde ise onun adından sıkça söz edilir. Enoh’un birinci kitabında, Noah’ın (Nuh Peygamber) görev almamak için Tanrı’dan kaçmaya çalışmasına melek Uriel engel olmuştur.(Enoh 1./10.19. ve 21.bölümler).Yine dini İbrani metinlerden olan ‘Pesah’ yazılarında Uriel’in Mısır’da doğan ilk erkek çocuklarının ölümü emrinde (MAKOT BEHOROT), imanlı tüm İbranilerin kapılarına bir kuzunun kanıyla işaretler koyan melek olduğundan bahsedilmektedir.

YOFİEL

Yofiel’in İbranice anlamı ‘Tanrı’nın Güzelliği’ demektir. Bilinen diğer adları; Jophiel, Jofiel, Zophiel, Iophiel, İofiel ve Youfiel’dir.

Yofiel, güzellik meleğidir. Yofiel’in görevi, insanların güzel düşünceler üretmelerine ve güzel, iyi ruhlu insanlar olmaları için gayret etmelerine yardım etmektir. İnsanlar, Yofiel’den, Tanrı’nın kutsallığını daha iyi anlayabilmek için yardım isteyebilirler. Tanrı’nın kullarına hangi gözle baktığını doğru olarak anlayabilmek için, kendilerini nasıl daha değerli kılabileceklerini öğrenebilmek için, hastalıkların ve yaşamın çirkinliklerine karşı onları iyileştirmek için, Tanrı’nın güzelliğini ve neşesini öğrenip mutlu olmak için, melek Yofiel’den yardım isteyebilirler.

Sembolü: Işık saçan bir lambadır. Anlamı insanların kafalarında ve ruhlarında iyi ve güzel duyguların oluşturulması için, ışık saçmasıdır. Rengi sarıdır.

Dini metinlerde, Zohar Kitabı’nda, Uriel’in cennetteki 52 melek ordusunun komutanı olduğu söyler. Ayrıca baş melek Tzadkiel ile birlikte, baş melek Mihael’in hemen arkasında, Satan’ın kötü ruhlu yaratıkların ordularıyla savaştığından bahsedilir. Yahudi inancına göre, cennetteki Bilgi Ağacı’nı elindeki ateşten kılıçla Uriel korumaktadır. Yine Yahudi inancına göre melek Uriel, Şabat günleri yapılan Tora çalışmalarında, kişilerin yanında durarak onlara şevk ve motivasyon katar.

SELAFİEL

Selafiel’in İbranice anlamı; ‘Tanrı’nın Duası’, ‘Tanrı’ya dua eden birisi’ demektir. Diğer adları; Selapheal, Salathiel, Selathiel, Sealteal, Seraphiel, Sarakiel, Sariel, Suriel, Suriyel ve Saraqiel’dir. Ayrıca ‘Tanrı’nın Emri’ anlamına gelen ZERACHİEL, Zachariel, Verchiel adları da aynı meleğin yüklendiği göreve göre ona verilen diğer isimlerdir. Bu meleğin esas görevi insanların ruhlarını Tanrı’nın adaletinin karşısında hazırlamaktır. İnsanların dua ederlerken tam olarak Tanrı’ya odaklanıp konsantre olmalarına yardım eder. İnsanlara yüreklerinin derinliklerindeki duygularını tam olarak açığa çıkarıp, içlerini Tanrı’ya dökmelerini sağlar. Selafiel’in rengi kırmızıdır.

İbrani dini metinleri olan (Ezra)Estrads apokrif metinlerinde “cennetten kovulma” ve “Nuh Tufanı” konuları işlenirken melek Selafiel’in adından bahsedilmektedir.

Selafiel çocukların koruyucusudur melek Yehudiel ile birlikte tüm gezegenlerin hareketlerinden sorumlu olan melektir

PENUEL

İbranice anlamı, ‘Tanrı’yla Güreşir’ demektir. Diğer adı Peniel’dir.

Tevrat Kitabı’nın ilk kitabı olan(Bereşit) Yaratılış Kitabı’nda Yaakov Avinu’nun(Yakup Peygamber);sabaha karşı güreş tuttuğu meleğin adı Peniel’dir. “Yaratılış-32:22-32”

PELİEL

Yahudi mistik inanışına göre Melek Peliel erdemlerin baş meleğidir. Bu melek, Yaakov’un koruyucu ve danışman meleğidir.

MALASHİEL

Diğer adı Malkiel, Kabala’ya göre cuma akşamlarının meleğidir. Cennetin üçüncü katında yaşar. Eliyahu Annavi’nin(İlyas Peygamber) koruyucu ve danışman meleğidir. Kabala’da adı geçen Üç melek prensten, bir tanesidir. Baş melek Raziel’in Kitabı’nda, Malkiel’in ateş ve alevler üzerinde güç sahibi olduğunu yazar. İyi fikirler, ilhamlar ve yaratıcılık meleğidir. İnsanlara, çalışkan ve istikrarlı olmaları halinde başarı vaat eder.

CERVİEL

Diğer adı Cervihel’dir. Yahudi inancına göre Cerviel, David’in (Davut Peygamber) korucu meleğidir. David henüz çok gençken, Pelişti dev adam Goliat ile karşı karşıya geldiğinde, Tanrı meleği Cerviel’i, onu koruması için yanına gönderir, David elindeki sapanla fırlattığı bir taş ile onu yere yıkar ve öldürür.

Tevrat:1.Samuel Kitabı 17:1-58 bölümlerinde David ile Goliat’ın öyküsü anlatılmaktadır.

AZRİEL

Azriel’in İbranice anlamı “Tanrı’nın Yardımcısı”dır. Yahudi inanışına göre; Azriel cennetin üçüncü katındaki meleklerdendir. Kabala’nın kutsal kitaplarından biri olan Zohar’da, öldükten sonra cennete ulaşan kişilerin dualarını, Melek Azriel’in Tanrı’ya ulaştırdığı yazılıdır. Bu melek cennette görev yapan meleklerin lideridir.(Zohar/2:202 b)

Azriel’in tasviri: Azriel’in dört tane yüzü ve bin tane kanadı vardır. Tüm bedeni gözler ve dillerle kaplıdır. Bu gözler ve diller, yeryüzündeki canlıları ve insanları gözlemler ve onlarla iletişime geçerler. İnsanın ölümü gerçekleştiği zaman, büyük bir kitaba, ölen kişinin, doğum ve ölüm tarihini, saygıyla kaydeder. Ölüler gömülürken, mezarlarının başında bekleyerek, ruhlarını şefkatle karşılar.

TEVRAT’DA ADLARI GEÇEN PEYGAMBERLERİN, KORUYUCU MELEKLERİ

ADAM (Adem): Raziel

SHEM (Sam): Yofiel

NOAH (Nuh): Zaphkiel

AVRAAM (İbrahim): Zadkiel

İSHAK (İsak): Rafael

YOSEF (Yusuf): Gabriel

YEOŞUA (Yuşa): Gabriel

DANİEL (Danyal): Gabriel

YAAKOV (Yakup): Peliel

MOŞE (Musa): Metatron

ELİYAHU (İlyas): Malashiel

ŞİMŞON (Samson): Camael

DAVİD (Davut): Cerviel

ŞELOMO (Süleyman): Mihael

GEÇİŞ MELEKLERİ

Melekler, genellikle insanlar can verirken, onlara görünürler. Fiziksel ölümden kısa bir süre önce, birçok kişi onları rahatlatan, melekleri gördüklerini söylerler. Bu meleklerin onlara öte dünyada rehberlik edeceğini ve onları koruyacaklarının bilincine varırlar.

BARIŞ MELEKLERİ

Yaakov’un (Yakup Peygamber) 12 oğlundan en küçüğü olan Binyamin’in vasiyetinde belirttiği üzere, Barış melekleri, iyi insanların, öldükten hemen sonra, ruhlarının yanında durarak ona, cennette bir tur attırırlar, orayı tanıtırlar “Enoh’un (Hanoh) 1.Kitabı”

devam edecek...

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın