Bereket ve refah duaları ile özel bir bayram: ŞEMİNİ HAG ATSERET

Tora’da, özel ve ayrı bir bayram olduğu net olarak belirtilen Şemini Hag Atseret, bu yıl 26 Eylül Perşembe günü kutlanıyor.

Bereket ve refah duaları ile özel bir bayram:  ŞEMİNİ HAG ATSERET

 

Sekizinci gün sizin için kutsal bir bayramdır…”(Vayikra-23:36) ve “Sekizinci gün sizin için bir imtina zamanı olacaktır...” (Bamidbar 29:35)

Şemini Hag Atseret’deki atseret ne demektir?

Atseret, kelime olarak farklı anlamlar taşır:

1) ‘Atsar –durdurmak, engellemek.’ Hahamlar, bunu, bir kralın, çocuklarını bir süre için yanına çağırması, süre bitip de çocukların eve dönme vakitleri geldiği zaman, ayrılmanın zor gelerek beraberliklerini bir gün daha uzatması, gitmelerini durdurması şeklinde açıklar. Roş Aşana ve Yom Kipur’da ciddi bir havada başlayan beraberlik, Sukot’un yedi günü boyunca şenlikler ve kutlamalarla devam etmiş ve ayrılık günü gelmiştir. Bir günlük yeni bir bayram, Tanrı’nın, sevgili çocukları ile biraz daha fazla zaman geçirmesini sağlayacaktır.

2) Toplanma, bir araya geliş- İsrailoğulları’nın bir araya geldikleri bayram.

3) Kapanış, bitiş- Roş Aşana’dan başlayan uzun bir bayram döneminin bitişi.

4) ‘İmtina’, o gün Yom Tov olduğu için yapılması yasak olan işleri kesinlikle yapmamak ve günün kutsiyetini vurgulamak.

Şemini Hag Atseret bayramı neyi simgeler?

 Hahamlar Şemini Hag Atseret’i, bir Kralın, bayram için verdiği ziyafet sonrasında, ona daha uzak olan kişiler evlerine döndükten sonra, kendi çocuklarıyla baş başa, samimi bir ortamda kaliteli zaman geçirebilmesi için eklediği ekstra bir günü simgelediğini ifade eder. Roş Aşana ve Yom Kipur’da ciddi bir havada başlayan beraberlik, Sukot’un yedi günü boyunca dünyadaki 70 millet için kesilen kurbanlar, şenlikler, kutlamalarla yoğun bir şekilde devam etmiş ve ayrılık günü gelmiştir. Bir günlük yeni bir bayramla, Tanrı, daha yoğun ve daha samimi bir şekilde O’nun için özel olan sevgili çocukları ile biraz daha baş başa zaman geçirmek ister.

Hemen Sukot’tan sonra gelen Şemini Hag Atseret’in, Sukot’un devamı değil de ayrı bir bayram olduğunu nereden anlıyoruz?

Sukot’un başlangıcından sonra sekizinci güne denk gelen Şemini Hag Atseret, Sukot’tan bağımsız, başlı başına bir bayramdır. Bunu, Sukot ile Şemini Hag Atseret arasındaki belirgin farklardan anlıyoruz.

Bet Amikdaş zamanında Sukot’un ilk gününde 13 kurbanla başlayıp, her gün kurban sayısı bir azaltılarak, Sukot Bayramı’nın yedi günü boyunca toplam 70 kurban yapılırdı. Bu 70 kurban, Yahudi halkının, tüm dünyadaki 70 milletin refahı için ettikleri duaları simgelerdi. Şemini Hag Atseret’te ise sadece bir tane özel kurban yapılırdı. Bu kurban, Yahudileri ve onların Tanrı ile olan özel bağlarını sembolize ederdi.

Günümüzde ise Sukot’un her günü sabah duasında (Şabat hariç) sallanan Arbaa Minim, Şemini Hag Atseret’te sallanmaz.

 O sabah Musaf Amida’sından itibaren Pesah’ın birinci günündeki Musaf Amida’sına kadar , “Morid Atal-Çiyin düşmesini sağlarsın” yerine Maşiv Aruah Umorid Ageşem” denilir.(Rüzgâr estirir ve yağmur yağdırırsın)

Sabah duası sırasında Tikun Ageşem-Yağmur duası yapılır.(“Şaloş Regalim”-Gözlem-s.177)

Yeni ve kendi başına bir bayram olduğu için Kiduş’ta Şeeheyanu berahası söylenir.

Şemini Hag Atseret sabah duası sırasında yapılan Tikun Ageşem-Yağmur duası neyi simgeler?

İbranice ‘yağmur’ anlamına gelen Geşem-toprağın bereketini, bol ekin çıkmasını sağladığı gibi, aynı zamanda fizikselliği- gaşmiyut’u da ifade eder. Kabala’ya göre, yağmur, fiziksel bereketin ve nimetlerin, maneviyat âleminden fiziksel dünyaya sağanak şeklinde yağmasını, akmasını simgeler. Bütün maddi nimetler Tanrı’dan geldiğine göre, maddi hayatta başarı kazanmak için, çalışma ve çabanın yanında, bunun gerçekleşmesini sağlayabilecek tek güç olan Tanrı’ya dua edilir. Tikun Ageşem duasının son bölümü; Tanrı’dan beklentilerimizi dile getirir.

“Lütfen yağmurun ışık için, verimlilik için, sevinç için, neşe için, güzellik için, iyi haberler için, şarkı için, yaşam için, iyilik için, kurtuluş için ve geçim için düşmesini sağla. Sen nasıl bizi kurtaracak Yüce Varlıksan, bereket için de rüzgârın esmesini ve yağmurun yağmasını sağla.” (Şaloş Regalim- Gözlem s.181)

 

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilmiş olan bilgiler, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla Every Person’s Guide to Sukkot, Shemini Atzeret and Simchat Torah, Succos-It’s Significance,Laws and Prayers, Twerski on Machzor,A Spiritual Guide to the High Holidays, The Hoshana Prayer, Gateway o Judaism, The Jewish Book of Why, El Gid para El Pratikante (Gözlem), Şaloş Regalim (Gözlem) kitaplarından ve www.chabad.orgwww.jewfaq.orgwww.askmoses.comwww.meaningfullife.com, www.torahtots.com, sitelerinden derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için Özel Günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın