Her şey rastgele mi, yoksa planlı mı?

Ortaköy Etz Ahayim Sinagogu Rav Akaali Rav Naftali Haleva’nın, 18 Ağustos Pazar akşamı, Büyükada Hesed LeAvraam Sinagogu’ndaki “Yahudiliğin 7 Mucizesi” konuşması, zaman zaman herkesin aklına takılan birçok soruya açıklık getirdi.

Tarih boyunca birçok güçlü devletin yok olmasına karşın, Yahudiler’in bir şekilde her zaman ayakta kaldığını ve bütün bunların bir tesadüşer dizisi olmadığını, tam tersine, binlerce yıl önce yazılan Tora ve Peygamberler kitaplarında açık olarak belirtildiğini, kaynaklarla açıkladı.

Konuşmasını barkovizyondan yansıyan Tora ve Peygamberler Kitabı’ndaki bölümlerle destekleyen Rav N. Haleva,  pasukları dinleyicilere okutarak, konuşmayı interaktif bir şekilde gerçekleştirdi.

Rav NaŞ Haleva : “ Tora’nın iddiası, bazı bilgilerin Tanrı tarafından geldiği ve bunlara göre Yahudi milletinin tarihçesinin nasıl olabileceğinin belirtildiğidir” dedi. Daha sonra bu Şkre karşı çıkan ve Tora’nın insan veya insan grupları tarafından yazılmış olduğunu savunan kişilerin görüşlerine istinaden, Tora ve Peygamberler kitaplarında yazılı olan, daha çok bir neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde gerçekleşen olayları ele aldı.

Bütün bu olayları dinlerken, kendimize sormamız gereken iki sorunun üstünde durdu: “Bu olaylar gerçekten oldu mu? Olayların olabileceğini bizler tahmin edebilir miydik? Daha doğrusu 3000 sene önce bu kitabı biz yazmış olsaydık, insan bilgisi göz önüne alınarak olaylar tahmin edilebilir miydi? Buradaki dikkat çekici unsurun, Tora’da belirtilmiş neden-sonuç ilişkilerinin başka milletler için değil, sadece Yahudiler için geçerli olmasıdır” dedi.

Tora ve Peygamberler kitabında, neden-sonuç ilişkisi ile gerçekleşeceği öngörülen ve gerçekleşen 7 kavram:

Ebedi millet-   Tanrı tarafından, Sina Dağı’nda varolan 70 millete sorulup hiç birinin kabullenmediği vazifeyi, Yahudi milleti “Naase Venişma-yapacağız ve dinleyeceğiz” diyerek kabul eder. Bu vazife, her şeyin Tanrı tarafından yaratıldığını ve bu dünyadaki gerçek amacın Tanrı katına ulaşmak olduğu mesajını tüm insanoğluna aktarmaktır.Tanrı ve Yahudiler arasındaki ebedi anlaşma, tüm nesiller için geçerlidir. (Bereşit 17:7) Başka ülkelerde yaşasalar da, anlaşmanın şartlarına tamamen uymasalar da, Yahudi milleti hiçbir zaman tamamen yok olmayacaktır.(Vayikra 26:44-45)

Yalnız ve sadece evren yok olduğu zaman, Yahudi milleti de yok olacaktır. (Yirmeya 31:34-36)

Dünyanın dört bir yanına yayılmak-  (Devarim 28:36; Yehezkel 12:15) Normalde bir milletin yaşadığı yerden kovulması, dünyanın dört bir yanına yayılması, o milletin sonunun geldiğini gösterir. Ama Tora, bunun böyle olmayacağını bildirir ve Yahudilik yaşamaya devam eder.

Antisemitizm- Tora’da, Yahudi milletinin sürüldüğü zaman, en fazla nefret edilen ve zulüm gören millet olacağı da belirtilir. (Devarim 28: 65-67)

Az sayıda kalmak, ancak yok olmamak- Yahudilerin dünyanın dört bir yanına yayılacağı, onlardan nefret edileceği, sayılarının az olacağı ve bir yerden bir yere kovulacakları fakat varlıklarını sonsuza dek koruyacakları, Tora’da belirtilir. (Devarim 4:27; 28:62;)

 Tüm dünyaya ışık tutmak- Yahudiler sadece çocuklarına, ailelerine ve milletine değil, tüm dünyaya ışık tutacaktır. (Yeşaya 42:6; 49:6)

 Milletle toprağın birbirine bağlı olması- Tora’nın çeşitli yerlerinde İsrail topralarının verimliliğinden bahsedilir. (Devarim 8:7-10; Şemot 3:8; Talmud Ketuvot 11B) Fakat bu, doğrudan doğruya İsrail’de Yahudilerin varlığıyla orantılıdır. Yahudiler bu toprağı terk ettiklerinde, orası verimini kaybedecek ve çöl haline gelecektir.(Yehezkel 33:28-29; Vayikra 26:32

Toprağa geri dönüş- Tora ve Peygamberler kitaplarının, farklı yerlerinde, tekrar tekrar Tanrı’nın, Yahudiler’i İsrail topraklarına geri döndüreceği belirtilir.(Devarim 30:3-5;  Yirmeya 30:10 ;30:18; 31:8; 31:10-16)

Yehezkel peygamberin Kuru Kemikler kehaneti, ümitler bitmiş ve durum çaresiz gözükse de Yahudi milletinin kurtulması, toprağına geri dönmesi için hiç bir engel olamayacağını gösterir.(Yehezkel 37:2-6)

RavN.Haleva, konuşmasını özetleyerek: “ Her şey rastgele mi yoksa planlı mı? Tanrı, Tora’yı, yaşamımıza bir anlam katması için bizlere verdi. Geçmişte olan olaylara bakarak, emin oluyoruz ki Tora, Tanrı tarafından verilmiştir ve bu kitabı, hayatımızı hem kişisel hem toplum olarak yönlendiren bir rehber olarak kullanmamız gerekmektedir,”dedi.

70 Pencere@Büyükada’nın bir sonraki sohbeti, 25 Ağustos Pazar akşamı Chaya Chitrik’in; “Tanrı Neden Kadını Yarattı? Ya Yaratmasaydı?” başlıklı konuşma olacak.

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın