NOAH: Birlik ve beraberlik

Vayi kol aarets safa ahat udvarim ahadim – bütün yer tek bir dil ve ortak amaç içindeydi.” (Bereşit 11/14)

Koznits’li Rabi Yisrael Pirke Avot’ta yer alan bir öğretiye dikkat çeker: Bunlar kıskançlık, ihtiras ve onurun peşinden koşmak olarak bilinirler. İşte insanın ilk yaratılışında bu üç şey insanoğlunu geri dönülmez yolun eşiğine getirmiştir. Kayin Evel’i bir kıskançlık sonucunda öldürmüştür. Tufan jenerasyonunun sonunu gemi azıya almış bir halde olan ihtiraslar getirmiştir. Övgü peşinde koşmak ise dağılma neslinin belirgin özelliğidir. Bunlar içinde farklı olan dağılma nesli sadece dağıtılmış ancak yok edilmemiştir. Bunun da nedenini Midraş’ın satırlarında bulmak mümkündür. 

Mabul nesli özellikle hırsızlık olaylarının çokluğundan ve insanların birlik içinde olmamalarından dolayı yok edilmiştir. Ancak ortak bir amaçları olan dağılma nesli bu nedenle yeryüzünde yaşamaya ve çoğalmaya devam edebilmiştir. Lubavitch Rebbe’sinin öğretisine göre bu olay birlik içinde olmanın önemini vurgular ve Midraş Bereşit Raba’da kendisine destek bulur: “İsraeloğulları avoda zara bile yapsalar birlik içinde oldukları sürece yok edilmezler.”

Yahudiler sürgün yıllarında inanılmaz zorlu sıkıntılara göğüs germek zorunda kalmışlardır. Talmud ise birlik olmamız durumunda bu sıkıntılarla karşılaşmayacağımız konusunda bizlere güvence vermektedir. Haçlılar, engizisyon, holokost ve daha birçok sıkıntının bir kez daha olmaması için gerekli olan ilk şart birlik içinde olmaktır. İnsan olarak birbirimizden farklı olmamız, farklı düşünmemiz, aynı yaşam tarzını benimsemememiz doğaldır. Dr. Twerski olayı bir tek cümle ile bile özetleyebilmektedir: Farklılıklarımız bizleri farklı birimlere bölmedikleri zaman birlik içinde olacağız demektir. Dip noktaları sıklıkla yaşayan Yahudi toplumu nedense birlik olmak konusunda gerekli çabayı göstermez. Mısır çıkışı, hak etmememize rağmen Tanrı’nın sonsuz merhameti ile gerçekleşen bir olaydır. Bizler final geulanın ancak ve ancak birlik içinde olabildiğimiz zamanda geleceğini aklımızdan çıkarmaması gereken bir nesiliz. Bunun için de farklılıklarımızla yaşamayı, onlara saygı göstermeyi bilmemiz ve birliğimizi korumamız lazımdır.  

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın