Yahudilikte temel kavramlar /ON EMİR

ON EMİR (Aseret Adiberot): Sinay Dağı’nda Tanrı tarafından Moşe Rabenu’ya verilen ve Yahudiler’in kabul ettiği temel prensipler. Moşe Rabenu Sinay’dan indiği zaman beraberinde getirdiği iki taş levhada yazılı 10 emir şöyle sıralanır:

1. Seni Mısır’dan esaretten çıkaran Tanrı benim.

2. Benden başka Tanrı’n olmayacaktır. Boşlukta, yerin üstünde veya altında, denizlerin derinliklerinde mevcut olan varlıkların resimlerini yapmayacak ve onlara hiç bir suretle tapmayacaksın.

3. Tanrı’nın ismini boş yere ağzına almayacaksın.

4. Cumartesi gününü daima hatırlayıp, onu kutsal kılacaksın. Haftanın 6 günü çalışacak, yedincisinde istirahat edeceksin. Cumartesi günü istirahata tahsis edilmiş umumi dinlenme günüdür. O gün ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne uşağın, ne de hayvanların, kısaca hiç biriniz çalışmayacaksınız.

5. Anne ve babana hürmet edeceksin.

6. Öldürmeyeceksin.

7. Zina yapmayacaksın.

8. Çalmayacaksın.

9. Yalan şahadette bulunmayacaksın.

10. Hiç kimsenin evine, barkına, karısına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine velhasıl sana ait olmayan bir şeye göz dikmeyeceksin.(12)

İlk kurallar, insanın Tanrı ile ilişkisini; 5. kural, kişinin aile ile ilişkisini; 6’dan 10’a kadarki kurallar, insanın toplum ile ilişkisini düzenlemektedir.(13)

“Aseret a-Diberot” (veya “On Söz”) olarak da anılan On Emir, Kutsal Kitap’a göre Tanrı ve Yisraeloğulları arasında Sinay’da aktedilmiş Antlaşma’nın şartlarıdır (Çıkış, 34:27-28). Tanrı’nın bu emirlerinin tecellisinin önemini vurgulamak için Yisraeloğulları’nın kendilerini kutsallaştırmaları, kendilerini ve giysilerini temizlemeleri ve cinsel ilişkilerden imtina etmeleri gerektiği bildirildi. Bu olayı daha etkileyici hale getirmek üzere; On Emir’in sözlerine gökgürültüleri, yıldırımlar ve ?ofar sesleri de karıştı (Çıkış, 20:15-16).

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III  Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın