YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ OMER -4

ON BELA: Paro’nun (Firavun’un) Yisraeloğulları’nı Mısır’dan çıkmakta serbest bırakmaması nedeniyle Tanrı’nın Moşe vasıtası ile Mısırlılar’a verdiği belalar. Her beladan sonra Paro’nun kalbi yumuşamıyordu (10. hariç):

1. Nil Nehri’nin suları kana dönüştü.

2. Nehirleri, gölleri ve her tarafı kurbağalar kapladı.

3. Bitler ve diğer haşarat insanlara ve hayvanlara musallat oldu.

4. Vahşi hayvanlar ülkeyi istila etti.

5. Veba salgını bütün hayvanları yok etti.

6. Uyuz hastalığı bütün Mısır’daki canlılara sirayet etti. (İltihaplı Çıbanlar)

7. Dolu, tarlalardaki bitkileri ve açıktaki insan ve hayvanları mahvetti.

8. Çekirgeler akın etti, geri kalan şeyleri yok ettiler ve evlere girdiler.

9. Üç gün süre ile yoğun bir karanlık Mısır topraklarını kapladı.

10. Mısır’daki bütün Behorlar (ilk doğan erkekler) öldü.

On bela üç gruba ayrılmış olup, her grubun Firavun’a ayrı bir göndermesi vardır. Örneğin birinci beladan evvel, Firavun’a Tanrı şunu haber vermişti: “Bununla benim Tanrı olduğumu anlayacaksın” (Çıkış, 7:17). Dördüncü beladan evvel şu mesajı almıştı: “Böylece benim dünyanın üstündeki Tanrı olduğumu anlayacaksın” (Çıkış, 8:18). En nihayet Tanrı Moşe’ye yedinci beladan önce Firavun’a şunu söylemesini istemişti: “Böylece benim gibi tüm dünyada kimsenin bulunmadığını anlayacaksın” (Çıkış, 9:14). Bu mesajlar şunları haber veriyorlardı:

a) Tanrı Efendidir; b) O, her cereyan eden işte aktif olarak yer almaktadır, c) O, en güçlüdür; O’nun gibi yoktur. Bu üç bela grubunun ilk ikisinde Firavun önceden uyarılmıştı. Fakat üçüncü grup bela uyarısız geldi. Bu üçe ayırma usulü, Pesah Agadası’nda yer aldığı üzere; R. Yuda’nın uygulamasına uygun olarak belaların üç-dört adet olarak üçer grupta toplanması şeklinde de görülebilir. Diğer bir düzenleme şekli de, üçer adet bela içeren üç grup artı son beladır. Mezmurlar’da (78:44-51; 105: 28-36) belaların şiirsel ifadeleri yer alır. Midraşlarda yer alan muhayeleye dayanan yorumlar, Pesah Agadası’nda da bulunur.

 

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III  Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın