YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ NİDA -1

Soyutlanmış. Ayrılmak anlamına gelen “nadad” sözcüğünden türetilmiştir. Kadının adet döneminde kocasından ayrı olma durumunu ifade eder. Bu durum, adet süresinin bitiminden sonraki temiz yedi günü de içerdiğinden, takriben on iki gün boyunca sürer ve kadının Mikve’ye girişi ve tevilla yapılmasıyla son bulur.

Mikve’de tevilla yapmadan önce kadının sıcak sularla ve sabunla tepeden tırnağa yıkanması gerekir. Suya tam batıştan sonra baş dışarıya çıkarılır ve edep yerleri elle kapatılarak tevilla berahası söylendikten sonra altı dalış daha yapılır.

Kadının adet durumundan ötürü “ayrı” kalması halinin kökeni, Tora’nın Levililer Kitabı’ndadır. Tanaim devrinde Nida tabiri, adet durumundan ötürü kirli hali sürdüğü için kocasından ve aynı zamanda ritüel temizliği korunması gereken Bet - Amikdaş’tan ve diğer cisim ve yiyecek maddelerinden ayrı durması gereken bir kadın için kullanılmıştır. Levililer 15, ritüel kirliliğe yol açan normal ve anormal jenital akıntıları ve arınmak için anormal vakalarda yapılması gereken, (takdimeler dahil) işlemleri ele almaktadır. Adet dönemleri arasında kanamalar ve normalden uzun kanama dönemleri geçiren kadın, olağan dışı bir durum yaşamaktadır. Kadındaki anormal akıntıya (“zava”) karşın; erkekteki anormal akıntıyı (“zav”) ise, Septuagint (Tevrat’ın en eski Yunanca tercümesi) frenginin işareti olarak nitelendirmektedir. Kullanılan lisanın linguistik tahlili, kadının normal adet akıntısı ile erkeğin normal boşalması arasında bir paralellik olduğunu ortaya koymuştur. Levililer Kitabı’nda adet akıntısı, dişilik tohumu olarak görülmektedir. Cinsel birleşme neticesinde bulaşmış olan erkeklik tohumununyarattığı kirlilik hali, yıkanmak ve günün doğuşuna dek beklemek suretiyle giderilebilir. Ancak gene aynı şekilde bulaşmış olan kadının adet kanaması durumunda hem erkek, hem de kadın için yedi gün geçmesi gerekir. Adet halindeki bir kadının yatağına veya oturduğu yere temas eden kişinin ise, sadece yıkanması ve gün batımına dek beklemesi yeterlidir. Gerek “zav” gerekse “zava”, akıntıları geçene dek beklemeliler ve takdimelerini sunmadan evvel yedi gün daha geçmesi gerekmektedir. Ayrıca “zav”ın “canlı sularda” (örneğin bir su kaynağında) yıkanması da icap eder.. Levililer 15, Kutsal Mabet’i kirli kılmama konusunda uyarıda bulunmamakla beraber; kirli olma hali bir günah olarak addedilmektedir. Bununla beraber Levililer, 18:19; adet halindeki bir kadınla cinsel teması yasaklar ve bunun cezasını Yisraeloğulları halkından tecrit edilmek (“Karet”) olarak tanımlar.

 

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”,

Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın