DEVARİM: Devarim’e Başlarken – Şabat Hazon

Devarim kitabı genelde Mişne Tora yani Tora’nın tekrarı olarak kabul edilir. Moşe bu dünyadan ayrılmadan kısa bir süre önce kırk yıllık geçmişi tekrar etmek ihtiyacını duymuş ve gereğinde Bene Yisrel’i son derece sert bir şekilde azarlamıştır. Moşe genellikle halkın isyanlarını, söz dinlememelerini ve karşı gelmelerini büyüteç altına almış ve tekrar üzerinde düşünmemizi sağlamıştır.

Bene Yisrael artık yeni bir yaşamın kıyısındadır. Moşe’nin bu tekrarı Yarden nehrinin yakınında yapması ilgi çekicidir çünkü bu nehir geçilirken artık o onlarla olmayacaktır. Kendilerine Tanrı sözünden çıkmaları ve itaat etmemeleri halinde son derece açık olarak kutsal toprakları kaybedebileceklerini ihtar eder.

Her ne kadar bu kitapta Moşe sert ikazlara yer verdiyse de yine de kalbinin derinliklerinden gelen olağanüstü berahalarla halkı cesaretlendirmiştir. Çünkü gerçek ve büyük bir lider olan Moşe halkın kendisini dinlememeleri belki de Erets Yisrael’e girmesini engelleyecek ortamı yaratmalarına rağmen halkını her şeyden daha fazla sevmektedir. Moşe Tanrı halkı cezalandırırken bile defalarca kendi hayatını riske atarak Tanrı’nın merhametini uyandırmaya çalışmıştır. Moşe Zohar’da da belirtilen esası çok iyi bilmektedir. Tanrı, Yisrael ve Tora tam bir birliktir. Tanrı olmadan hiçbir şeyin varlığı söz konusu değildir. Tora olmadan dünyanın varlığı olamadığı gibi Bene Yisrael olmadan Tora’nın gerçek değerini bulduğu iddia edilemez. Moşe için Bene Yisrael’in olmadığı bir yaşam, yaşam olarak kabul edilmez.  

Dr. Twerski’ye göre birçok Tora otoritesi Devarim kitabını ilk MUSAR yani ETİK kitap olarak değerlendirir. Bu kitabın defalarca okunması ve tekrar edilmesi gerekir. Çünkü bu kitap az bir yerde inanılmaz sayıda önemli dersler ihtiva eder.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın