Pesah ile şavuot arasındaki 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne kavuştuğu süreci belirtir.

" />

7 haftada ruhsal detoks /Ruhsal gelişim için 49 günün önemi

Pesah ile Şavuot arasındaki 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne kavuştuğu süreci belirtir.

7 haftada ruhsal detoks /Ruhsal gelişim için 49 günün önemi

Tanrı, Sinai Dağı’nda yanan bir çalılığın içinden Moşe’ye seslendiğinde “Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman, bu dağ üzerinde Tanrı’ya ibadet edeceksiniz.”(İkinci Kitap-Şemot:3:12) demişti. Dağa ulaşmak, yedi haftayı bulmuştu. İsrailoğulları Mısır’dan, 15 Nissan’da çıkmışlardı (Pesah’ın ilk günü).Yedi hafta sonra,6 Sivan’da Sinai Dağı’nın eteklerinde toplanıp, Tanrı’nın verdiği Tora’yı almışlardı(Şavuot). Pesah’ta fiziksel olarak esaretten kurtulan Yahudiler, Şavuot’ta da, Mısır’da özümsedikleri putperestlik ve ahlâksızlık esaretinden de kurtularak, manevi saflıklarını tekrar kazanmışlardı. Pesah ile Şavuot arasındaki 49 günlük dönem sonunda benzersiz bir değişim göstermişlerdi.

Tora, bu dönemin her gününün ‘tek tek’ sayılması gerektiğini vurgular. Bu şekilde, ruhsal gelişimin ancak adım adım, günbegün elde edilebileceği mesajını verir. Ruhumuz, hemen Tanrı’yla bütünleşmek ister. Bedenimiz de doğası gereği, fazla zahmete girmeden biran önce kutsal özelliklere kavuşmayı diler. Takip edilecek en güvenli ve sağlam yol ise, saflığa ulaşma arzusunu her gün için için hissederek, her gün çalışmak ve ruhsal arınma merdivenini adım adım gelişerek tırmanmaktır.

Kabalist bilgeler, bu yolda ‘Yedi Çoban’ı örnek alarak, her hafta onlardan birine benzemeye çalışmamızı tavsiye eder. Avram, İshak, Yaakov, Moşe, Aaron ve David peygamberlerin her biri farklı bir karakter özelliğini simgeler. İlk hafta Avram’ın özellikleri üzerinde çalışılır, ikinci hafta İshak’ın ve bu şekilde giderek yedi hafta tamamlanır.

 1. HAFTA: Avram-Chesed-Sevmek

Avram Peygamber, insanoğluna duyduğu sınırsız sevgiyle, ‘Chesed-Sevmek’ özelliğini temsil eder. İlk hafta, ruhumuzu arındırmaya başlarken, etrafımızdakilerin olumlu yönlerine yoğunlaşıp,  kalbimizde bütün insanlar için doğal olarak varolan sevgiyi su yüzüne çıkarmaya çalışırız.

 2. HAFTA: İshak-Gevura-Disiplin

İshak peygamber, ‘Gevura-Disiplin’i temsil eder. İshak, Tanrı’nın isteği olduğuna inandığı her şeyi hiç duraksamadan yerine getirirdi. O’na benzemeye çalışırken, Yaptığımız şeylerin içinde, Tanrı’nın isteği olmayanlara yoğunlaşıp, onları kökünden söküp atmaya çalışırız.

 3. HAFTA: Yaakov-Tiferet-Uyumluluk

Yaakov, ‘Tiferet-Uyumluluk’u simgeler. Yaakov, bütün güçlerle uyum içindeydi ve yoluna çıkan her bir kimseyi nasıl idare edeceğini çok iyi biliyordu. Onun bu esnekliğini doğrulayan iki ismi bile vardı (Yaakov ve İsrael). Yaakov, her çocuğuyla teker teker zaman geçirip, her birinin kendi ihtiyacına göre kutsadı. Biz de özellikle bu hafta ailemizi ve arkadaş çevremizdekileri etraflıca düşünüp, onların ihtiyaçlarına yoğunlaşabiliriz.

 4. HAFTA: Moşe-Netzach-Azim

Moşe, ‘Netzach-Azim’i simgeler. Ona benzemeye çalışırken, Tora’nın vermeye çalıştığı iç görüyü kavramaya, geçmişimizden veya yaşadıklarımız sonucu oluşan bütün kişisel etkileri bir tarafa bırakarak saf, katkısız gerçeği görmeye çalışabiliriz.

  5. HAFTA: Aaron-Hod-Tevazu

Aaron, ‘Hod-Tevazu’su sayesinde onu tanıyan herkes tarafından çok sevildi. Sadık bir barışsever de olan Aaron, dünyaya barış getirebilmek için eline geçen her fırsatı değerlendirdi. Hepimiz insanların birbirleriyle anlaşmasını, iyi geçinmesini isteriz. Ama kaçımız bu konuda harekete geçip bir şeyler yapıyor? Bu beşinci haftada, dünya barışına küçük bir katkısı olabilecek, belirgin bir şey yaparak Aaron’a benzemeye çalışabiliriz.

  6. HAFTA: Yosef-Yesod-Bağ kurma

Yosef, ‘Yesod-Bağ kurma’yı temsil eder. Yaakov’un insanları idare etmesi, onlarla iyi ilişkiler kurması gibi, Yosef ‘in de, tanıştığı her insanla bağ kurma ve kaynaşma özelliği vardı. Bu şekilde herkesin bir parçası haline gelerek, gittiği her yerde kolaylıkla ve başarıyla bir asistan olarak güven duyulan bir kişiydi. Yaakov, Potifar, zindan gardiyanı ve Firavun’la bile bu şekilde bağ kurabilmişti. İnsanların ona anında güvenmelerinin sebebi, karşısındakinin hislerini, acısını sanki kendi acısıymış gibi içinden hissedebilmesiydi. Ona benzemek için, tanıdığımız kişiler ve sorunlarıyla ‘bir’ olmaya çalışıp empati kurarak, onların bize güvenmelerini sağlayabiliriz.

  7.HAFTA: David-Malchut-Haşmet

David, ‘Malchut-Haşmet’i temsil eder. David, kendi kraliyet gücünü, Tanrı’nın yüceliğine bağlamıştı. Güç, eğer kontrol edilmezse yozlaşmaya sebep olabilir. Kişi, devamlı olarak kendisine, bu güce sahip olmasının tamamen Tanrı’nın isteği ile olduğunu, Tanrı bunu uygun gördüğü için o gücü verdiğini hatırlatmalıdır. Bu son haftada kendi yeteneklerimiz ve iktidar rollerimiz üzerine düşünerek, sadece Tanrı’nın yüceliğinin bir yansıması olduğumuzu idrak edebiliriz.

Her hafta bir ilahi özelliği ele almamıza karşın, aslında her bir özellik, ancak diğer altısı ile birlikte olduğunda anlam kazanır. İlk haftayı ele alırsak, Chesed-Sevme; içinde Gevura-Disiplin olmazsa bir işe yaramaz. Örneğin, çocuklarımızı disiplin olmadan seversek onları aşırı şekilde şımartır, onlar için doğru olanı yaptırmakta zorlanırız. Her yedi özellik, içinde diğer altısını barındırır. Bu yüzden, her haftayı ele alırken, diğer altı özellik ile birlikte düşünmek gerekir. Örneğin 1.hafta Chesed-Sevme; ilk günü ‘sevme-sevme’ yönü, ikinci günü ‘sevme-disiplin’; üçüncü gün ‘sevme-uyumluluk’; dördüncü gün ‘sevme-azim’; beşinci gün ‘sevme-tevazu’; altıncı gün ‘sevme-bağ kurma’; yedinci gün ‘sevme-haşmet’. 2.hafta Gevura-Disiplin; ikinci haftanın ilk günü ‘disiplin-sevgi’, ikinci günü ‘disiplin-disiplin’, üçüncü günü ‘disiplin-uyumluluk’ vb ilişkileri üzerine düşünüp kendimizi geliştirmeye çalışırız. Her hafta yedi özelliğin o haftanın ana konusu olan özellikle kombinasyonu ile kırk dokuz günün sonunda kırk dokuz kombinasyonu ele almış oluruz. Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Chokmah-Bilgelik, Binah-Anlayış özellikleri eklenir ve bu şekilde, dünyadaki her şeyde varolan, Tanrı’nın 10 özelliği ile ruhsal gelişim tamamlanarak saf ve bütün haline gelinir.

Yahudiler, Mısır’dan çıkmalarından (Pesah); tam 49 gün sonra böyle bir ruh saflığı ve bütünlüğü içinde Sinai Dağı’nda Tanrı’nın kendilerine verdiği Tora’yı aldılar.

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın