Tetsave

Bu haftanın peraşası Kohen Gadol ve diğer Kohenlerin giysileri ile onların yapacakları ilk korbanların uygulamalarını içerir. Peraşanın başında “ner tamid” ile ilgili bir bölüm, sonunda da “mizbah hazahav” ile ilgili bir bölüm vardır. Kıyafetler ile ilgili bölüm oldukça uzun bir yer tutar. Tora kelimeler hatta harfler konusunda oldukça tutumlu davranırken bir kişinin kıyafetleri hakkında bu kadar detayın verilmesinin nasıl bir gerekçesi ve mesajı olabilir?

Kohen Gadol’un kıyafetlerinin her biri hatta onların her bir ayrıntısı bizlere mesaj vermek için kullanılmıştır. Göğsünde taşıdığı on iki taşın her biri de ayrı bir kabilenin özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu kabilelerin geçmişteki davranışları veya gelecekteki uygulamaları taşların seçiminde kıstas teşkil eder. Odem taşı Reuven’in annesine getirdiği dudaimleri ve babasının mahremiyetine girmekten duyduğu utancı kırmızı rengi ile temsil eder. Yeşilimsi bir taş olan Pitda Şimon kabilesinin ileride Zimri ben Salu ile işleyeceği günahın ağırlığını simgeler. İnsan aklı ve bilgeliğinin en güzel simgelendiği kabilelerden olan Levi kabilesi çok değerli ve renkli Bareket taşı ile kendine yer bulur. Yehuda’nın parlayan zekası yapmış olduğu hatadan temize çıkmasının kanıtını zümrüt benzeri nofeh adlı taş ile izliyoruz.

Görüldüğü üzere her taşın kabilelerin yaptıkları veya yapacak oldukları davranışlar ile yakın ilişkisi vardır. Tora bunları sadece isim olarak verebilir ancak bilginlerimiz bizlere bunların ne anlama geldiklerini çok güzel anlatmaktadırlar. Bu da Tora öğrenirken bir rehberin, öğretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Pirke Avot’ta bulunan “ase leha rav” kendine Tora öğretecek bir öğretmen bul cümlesi Tora öğrenirken bilginlerin rolünü kaçınılmaz kılar. Bunun dışında Tora öğrenmenin bir anlamı yok mudur şeklinde bir soru da akla gelebilir. Bu sorunun cevabı Tora öğrenmenin her zaman anlamı vardır şeklindedir. Ancak daha iyi anlayabilmek, kafamızda oluşacak soru işaretlerini daha net çözümleyebilmek için Tora bilen bir kişi ile Tora öğrenmek gerekliliktir. Yanlış anlamalardan meydana gelebilecek sonuçlar bu şekilde kontrol altına alınabilir. Birçoklarımızın karşılaştığı “Tora’nın falanca dilde tercümesini okudum ama bir şey anlamadım” polemiği ancak bu şekilde ortadan kaldırılır.

Tora öğretecek öğretmenlerimiz için de Pirke Avot uyarıda bulunmaktadır. Ağızdan çıkan sözlere dikkat etmek yanlış anlamaya mahal vermemek çok önemli bir görevdir. Aksi takdirde Tora öğretmek gibi çok önemli bir mitsva yanlış bilgi vermek gibi son derece ciddi bir hata ile gölgelenebilir.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın