Haye Sara

Avraham’ın karısı olan Sara 127 yaşında iken ölür. Sara’nın ölümü üzerine çeşitli rivayetler söylenir. Midraş bizlere Sara’nın oğlu Yitshak’ın kurban edilmeye götürülmesinin acısına dayanamadığı için hayatını kaybettiğini söyler. Bu olaydan sonra Avraham Avinu karısını defnetmek için bir yer aramaya başlar ve aradığı yeri de Hevron kentinde bulur. Avraham Mearat Amahpela adını verdiğimiz yerden geçerken burasının cennet kapısı olduğunu, Adam ve Hava’nın burada gömülü olduğunu meleklerden duyar. Bunun üzerine de burayı satın almak için gerekli girişimleri yapar. Avraham Mearat Amahpela’yı satın almak istemiştir. Buradaki amaç o yörenin insanları ile arasında sorunları kökenden halletmektir. Çünkü Mearat Amahpela’yı satın aldığı kişi olan Efron Ahiti 400 parça gümüşün kendisi ile Avraham arasında bir sorun olmayacağını söyleyerek paranın önemli olmadığını göstermek istemiştir. Fakat bunu takip eden pasuk oldukça ilginçtir.

"Vayişma Avraham el Efron, vayişkol Avraham le Efron et akesef."

Avraham Efron’u DİNLEDİ, Avraham Efron’a parayı ÖDEDİ.

Eğer Avraham  Efron’u dinledi ise parayı ödememesi gerekirdi. Eğer parayı ödemişse Efron’un teklifini kabul etmemesi gerekirdi. Bu pasukta bulunan ikilem için rabilerimiz bizlere midraşta ışık tutmaktadırlar.

Avraham’ın Efron’u dinlemesi onun niyetinin ne olduğunu anlaması anlamına gelir. Yörede oturan halkın kimliğini ve aralarında yabancı olmanın ne demek olduğunu bilen Avraham işi sağlam bir şekilde bitirmek için bu bölgeyi herşeyi ile satın almıştır. Ancak ondan sonra Avraham karısını defnedebilmiştir.

İsrael topraklarında üç yerdeki problem atalar tarafından çok önceleri çözülmüştür. Bu yerlerden biri Hevron’daki Mearat Amahpela; ki burası Avraham tarafından Avraham Yitshak ve Yaakov’un anıt mezarı olması için satın alınmıştır. İkincisi olan Şehem’deki Yosef’in mezarı da Yaakov tarafından satın alınır. Nihayet üçüncü ve en önemli yerlerden biri olan Bet Amikdaş’ın yer aldığı tepe de David Ameleh tarafından Yevusiler’den satın alınmıştır. Böylelikle bu üç yerin Yaakovoğulları’na ait olduğu satın alma ile belirlenmiş olur.

Sara ile ilgili matem olaylarında Avraham’ı tek başına görmekteyiz. Neden Yitshak annesi Sara’nın matemine iştirak etmemiştir? Bunun cevabını Akedat Yitshak olayında aramak gerekir. Avraham oğlunu kurban etmeye götürdüğü zaman bu olayın gerçekleşeceğinden emindir. Bıçağı ile Yitshak’ı da yaralar. Bundan sonra Tanrı onu durdurur. Yitshak da tedavi edilmek amacı ile melekler tarafından Gan Eden’e taşınmış ve ancak iyileştikten sonra geri dönmüştür. Bu yüzden de bu olaylar boyunca Yitshak’ın adı geçmemiştir.

Sara’nın ölümü ile çadırında yok olan mucizeler Yitshak’ın Rivka’yı annesinin çadırına getirmesi ve evlenmeleri ile yeniden geri gelir. Böylelikle Şlomo Ameleh’in Mişle adlı eserinde Alef’ten Tav’a kadar mükemmel  bir eş ve kadın olduğu belirtilen Sara’dan sonra Rivka’nın da bir tsadeket olduğu anlaşılır.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın