NASO

Pasuk açısından Tora’nın en uzun peraşası olan Naso, uzunluğu ile paralel olarak birçok konuyu içerir. Levi kabilesinin önemli fertlerinin sayımının ardından kutsal olmak ile ilgili kısa bir bölüm ve hemen ardından da Sota ile ilgili bölüm yer alır. Nazir kurallarının ardından gelen Birkat Kohanim ve bunu takip eden Mişkan’ın açılış töreninin kurbanları ile Naso peraşası nihayet bulur. Bir başka deyişle de Bealoteha peraşasının giriş bölümündeki menora kavranımarı bağlanır.

Levi kabilesinin özel bir kabile olduğunu bir önceki peraşamız olan Bamidbar’da paylaşmıştık. Burada yanıtın arayacağımız soru neden sadece Levi kabilesinin bu onura layık görüldüğüdür. Eğer neden Altın buzağı günahına iştirak etmemiş olmaları ise birçok kişide bu yanlışa iştirak etmemiştir. Bu yanlışa ortak olanların sayısı üç bin civarındadır. Yapılan bir yanlış vardır ve bu gün gibi ortadadır. Ancak bir başka gerçek de iştirak edenlerin sayısının oldukça az olduğudur.

Bilginlerimiz sorduğumuz sorunun yanıtını Ki Tisa peraşası içinde vermeye çalışırlar. Moşe Rabenu dağdan indiğinde yapılan yanlışı görmüş ve tabletleri kırmıştır. Daha sonra cezalandırma zamanı geldiğinde "Kim Tanrı adına benimle beraberdir?" gibi bir soru sorar. Soruyu cevaplayanlar daha sonra buna cevaben bir hareketle bulunanlar sadece Levi kabilesidir. "vayeasefu elav kol bene Levi – bütün Levi oğulları ona katıldılar. Bu da bizlere Levi kabilesinin sadece günaha dahil olmadıklarını aynı zamanda Tanrı adına yapılacak her işte var olduklarını gösterir. Bu da zamanı geldiğinde Levi kabilesine özel tabir edilen stütülerini kazandırır.

Bir olayı uzaktan izlemek suya sabuna dokunmadan durmak her zaman daha kolaydır. Ancak önemli olan gerektiğinde taşın altına elinin koyabilmek ve sorumluluk almaktan geri durmamaktır. Yahudilikte "bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" kavramı geçerli değildir. Eğer hepimiz birbirimiz için de biribirimizden sorumlu isek hepimiz gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Özellikle Şavuot Bayramı’nın öncesinde Şabat Kala’da bu gerçeğin bilincine varark sahip olduğumuz görev ve sorumlulukları üstlenmeliyiz. Evet bugün yanlışlar bize dokunmuyor olabilir. Ancak bilelim ki başkalarına zarar veren düşünceler yarın bizlere de zararlı olabilir. Bunun için her zaman tetikte olmalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bu sorumluluklar nedir diye bir soru soracak olursak, cevabını Yeşaya peygamberin daha kitabının başında ikinci bölümünde bulmak mümkündür:

Bet Yaakov lehu veneleha beor Ad…

Yaakov evi gelin Tanrı’nın yolunda yürüyelim.

Şabat Şalom ve Hag Şavuot Sameah.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın