Pikude

“Yaakovoğullarının yaptığı Mişkan ve Oel Moed’in yapımı tamamlandı. Onlar Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği şekilde yaptılar. (Şemot 39:32)”

Yukarıdaki cümleden de anlaşılabileceği gibi bu peraşada Mişkan’ın yapımı tamamlanmıştır. Eğer peraşaya bir göz atılacak olursa Mişkan’da yer alan tüm eşyaların bir listesi tekrar verilir ve Betsalel’in bu işi tamamlandığı belirtilir. Burada sorulabilecek sorulardan birisi şudur: Cümle Mişkan’ı Yaakovoğullarının yaptığından bahseder. Ancak Mısır’da sadece köle olan bu toplum nasıl bu kadar mükemmel bir yapıyı yapabilmişlerdir? Mişkan’ın mimarı olarak kabul edilen Betsalel’in bile bir mimari eğitimi olmadığı açıktır. Zira Yaakovoğulları Mısır’da köle idiler, şehir yapımında çalışmalarına rağmen bir proje yapımı veya uygulanması onların durumuna çok uzak kalmaktadır. Şüphesiz Tanrı Moşe Rabenu aracılığıyla yapılacak işleri göstermiştir. Ancak bu denli mükemmel bir yapının oluşmasında asıl etken ne olmuştur?

Devarim kitabında bir pasuk şöyle yazar:

“Vezaharta et AD-Elo-ha ki u anoten lena koah laasot hayil”

(Tanrı’nı hatırla. Zira O sana yararlı şeyler yapmak için güç verir) (Devarim, 8:18)

Belki Yaakovoğulları mimari eğitimden yoksundur. Bunun yanında Mısır onlar için sadece köle oldukları bir yer olmuştur. Ancak onlara güç veren her konuda büyük yardımlar yapan Tanrı Mişkan’ın yapımında da onlara yardımcı olmuş mucizevi bir şekilde işlerini en mükemmel biçimde yapmışlardır. Çünkü onlar özellikle Altın Buzağı olayından sonra kendilerini bağışlayan Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için canla başla çalışmışlar bilmediklerini öğrenmişler ve bu mükemmel yapıyı tamamlamışlardır. Mişkan sadece Musevi’lerin çalışarak yaptıkları hiçbir yabancı yardımın görülmediği bir tapınaktır. Bu yüzden Tanrı adına yapılan tapınaklar içinde en değerlisidir. Aynı zamanda Mişkan’ın tamamlanması o hiç anmak istenmeyen Altın Buzağı günahından sonra Tanrı’nın bizleri affettiğinin bir kanıtıdır. Bereşit peraşasında Tanrı dünyayı yaratmayı tamamlayınca “Vayhulu” ile başlayan bir parça vardır. Benzer olarak Mişkan’ın bitiminde de “Vatehel kol avodat Mişkan” ile başlayan bir paragraf vardır. Bu iki paragrafın benzerliğine küçük bir yorum katarsak nasıl ki dünya mükemmel bir şekilde yaratıldıysa, Mişkan da Tanrı’nın yardımıyla çok mükemmel bir şekilde tamamlanmıştır diyebiliriz.

Bu peraşayla beraber Şemok kitabı yerini VAYİKRA kitabına bırakmaktadır.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın