Matot – Mase: Aaron Ve Sevgi

Bu hafta okunan Mase peraşasında Aaron Akohen’in ölümünden de söz edilir. Aaron’un Av ayının birinci gününde “Hor Haar” adlı yerde ebediyete göçtüğü bilinir. İlginçtir ki Av ayının giriş yaptığı haftalarda mutlaka Mase peraşası okunur. 

Pirke Avot bizlere Aaron Akohen’in öğrencileri gibi olmamızı öğütler. Aaron’un barışı seven, onu izleyen yaratılanları seven ve onları Tora’ya yaklaştıran olduğu burada öğretilir. Aaron toplumsal barışı sağlamak için hayatı boyunca çalışmıştır. Onun ebediyete intikalinin Bet Amikdaş’ın yıkılış haftalarında gerçekleşmesi de tesadüf değildir. Bilindiği gibi ikinci Bet Amikdaş “sinat hinam” dediğimiz sebepsiz nefret yüzünden yıkılmıştır. Aaron, ‘sinat hinam’ın tam olarak karşıt durumu olan ‘aavat hinam’ı simgeler ki bu özellik dünyanın dört bir tarafına dağılmış toplumumuzun sürgününü sona erdirecek esastır. 

Ancak Mişna sadece Aaron’un barış sevgisini ve insan sevgisini anlatmamaktadır. Buradaki en önemli ifadelerden biri Tora’ya yaklaşmaktır. Mişna burada “briyot – yaratılanlar” ifadesini kullanmaktadır ki bu ruhaniliğin en alt seviyesini çağrıştırır. Tekil olarak ‘briya’ yani yaratık canlının herhangi ruhani bir özelliği olmadan sadece yaratılışının gereğini yapması anlamına gelmektedir. Aaron’un her seviyede sevgisinin var olduğu bir gerçektir ancak Aaron aynı zamanda kişilere sevgiyle ruhani olarak nasıl yüceleceklerini de göstermiştir.  

Ruhani olarak yükselmek Bet Amikdaş’ın inşa edilerek sürgünün sonlanması için gerekli olan özelliklerden bir tanesidir. Girmekte olduğumuz ‘Av’ ayı alfabenin ilk iki harfi ile yazılır. ‘Alef’ birçok bilgeye göre öğretmek ve öğrenmenin ilk adımıdır. ‘Bet’ harfi ise ‘bina’ dediğimiz anlayış ve bilgeliği temsil eder. Kişi öğrenerek ruhani olarak yükselmeye başladığı zaman bilgi sahibi olur. Sahip olduğu bilgi ona aynı zamanda sorumluluk bilincini de getirir. Bu bilinç paylaşma ihtiyacını da ortaya çıkarır. Sürgünde olduğumuz bu süreçte aslında ulaşmamız gereken de tam olarak budur. Bilgimizi arttırmak, sorumluluk sahibi olmak ve bildiklerimizi paylaşmak… 

İster dine yakın ister seküler olsun toplumumuzun her ferdini koşulsuz bir biçimde sevmek, onu sorumluluklarına yaklaştırabilmek için bildiklerimizi paylaşmak, Bet Amikdaş’ın yıkılışı için yas tuttuğumuz bu dönemde çok fazla gayret göstermemiz gereken bir olgudur. Böylelikle Aaron Akohen’in izinden giderek gerçek sevgi ve paylaşıma ulaşmak mümkün olacaktır. Bu da Bet Amikdaş’ın yeniden inşasını mümkün kılacaktır, amen.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın