Omer: 7.Hafta

Omer saymanın yedinci ve son haftasında, Malkut- soyluluk, egemenlik ve liderlik özelliği incelenir. 49.Gün için Egzersiz: Bir dakikanızı ayırın ve kendiniz üzerine yoğunlaşın. Oynadığınız oyuna veya başkalarının sizi nasıl gördüğüne değil,kendi gerçek iç benliğiniz üzerine yoğunlaşın. Tanrı’nın sizin gibi çok özel bir insan yarattığının bilincine vararak, kendinizle barış içinde olun.

Omer: 7.Hafta

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer’in sayılması, Tora’da direkt olarak belirtilen, “Taase-Yap” şeklindeki mitsvalardandır. “...Omer’i getirdiğiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin) ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız.” (Vayikra 23:15-16)

49 Gün boyunca manevi olarak kendimizi yeni özgür hayatımız için geçmişten arındırmalı ve eğitmeliyiz. Omer bilgeliğe giden yolda ahlaki ve manevi bir eğitim olarak tanımlanabilinir. 

Omer kelimesi; demet, ölçü birimi, yeni yılın arpa üründen Bet-Amikdaş’a getirilmesi gereken unun miktarı, gibi birçok anlam içerir.

Bet Amikdaş zamanında Pesah’ın ikinci gecesinin başlangıcında yeni ürün arpaların en iyilerinden bir ‘Omer’ miktarı kesilip sunu olarak getirilir, ancak sunu getirildikten sonra ürünler biçilip yenilmeye başlanabilirdi. Bu sunudan sonra 49 gece sayılır ve 50. gün olan Şavuot›ta da, buğdayın ilk hasadından elde edilen undan yapılanŞte Alehem-iki somun ekmek Bet Amikdaş’ta Tanrı’ya sunulurdu. Bu şekilde yetişen her ürünün, edinilen her kazancın, Tanrı’nın Bereketi sayesinde gerçekleştiği ifade edilirdi.

1)  Omer Sayım Kuralları ve Her Güne Ait Omer Sayımı: 

http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2017.pdf

**Dikkat: Omer berahalarının ilkinin transliterasyonu -Afle Hasadeha- ile başlayan kısım -son cümlesinde Ado-nay  yanlış olarak 3 kere yazılmıştır. DOĞRUSU 2 kere , yani :  “ Barehi nafşi et Ado-nay, Ado-nay Elo-ay gadalta meod od veadar  lavaşta ote or kasalma note şamayim kayeriya- şeklinde olmalıdır. İbranicesi doğru şekildedir.

2)  "Omer Sayma’nın Manevi Kılavuzu"- R. Simon Jacobson

---------------------------------------------------------------------------------------------

Omer: 7.Hafta 

 OMER (49)- 29 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü - Malkut'un içindeki Malkut: Asalet ‘in içindeki Asalet

Egemenliğinizin, egemenlik yönünü inceleyin.Egemenliğim, kendime olan köklü iç güvenimden mi kaynaklanıyor? Yoksa sadece güvensizliklerimi maskelemeyen bir sahtelik mi? Bu, benim egemenliğimin aşırıya kaçmasına neden oluyor mu?  Kişi olarak eşsiz ve benzersiz olduğumun farkında mıyım? Ya kişisel katkılarımın?

49.Gün için Egzersiz: Bir dakikanızı ayırın ve kendiniz üzerine yoğunlaşın. Oynadığınız oyuna veya başkalarının sizi nasıl gördüğüne değil,kendi gerçek iç benliğiniz üzerine yoğunlaşın. Tanrı’nın sizin gibi çok özel bir insan yarattığının bilincine vararak, kendinizle barış içinde olun.  

Omer saymanın yedinci ve son haftasında,  Malkut- soyluluk, egemenlik ve liderlik özelliği incelenir ve geliştirilmeye çalışılır.Egemenlik , bir eylem değil, bir ‘olma’ halidir. Asalet, kendine ait bir duygu içermez. Diğer altı duygudan aldıkları ile insan onurunun pasif bir ifadesidir. Gerçek liderlik, kendinden başkalarını düşünme sanatıdır, sadece yüksek iradenin bir yansımasıdır. Öte yandan, Malkut, insan ruhunun karakterini ve heybetini gösterir ve gerçekleştirir. İnsan olmamızı sağlayan özdür.

Malkut, bir aidiyet duygusudur. Önemli olduğunu ve bir fark yarattığını bilmektir. Kendi çapında bir uzman lider olma yeteneğinin bulunduğunu bilmektir. Bu, sana bağımsızlık ve güven verir. Emniyet ve yetki hissi verir. Bir anne bebeğini sevgiyle kucağında sallarken, bebeğin gözleri annenin sevgi dolu gözleri ile karşılaştığında; bebek şu mesajı alır: “ Ben bu dünyada isteniyorum ve ihtiyaç duyuluyorum. Her zaman sevileceğim rahat bir yere sahibim. Korkacak hiçbir şeyim yok. Kalbimde kraliyet ailesi gibi hissediyorum”. "Bu;  Malkut, krallıktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (46)- 26 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü - Malkut'un içindeki Netsah: Asalet’in içindeki dayanıklılık

Bir kişinin haysiyeti ve bir liderin başarısı onun dayanıklılık düzeyi ile ölçülür. İrade ve kararlılık, insan ruhunun gücünü ve ihtişamını yansıtır. Hedeflerime ulaşmada ne kadar kararlııyım? Onurlu bir neden için mücadele etme inancım ne kadar güçlü? Kendime ne kadar güveniyorum? Dayanıklılığımın zayıf olması, düşük özsaygımdan mı kaynaklanıyor? Düşük dayanıklılık düzeyimi maskelemek için farklı bahaneler mi buluyorum?

46.Gün için Egzersiz: İnandığın, ama bu güne kadar eyleme geçirmekte tereddüt ettiğin bir şey yap. Bir atılımla bu işi yap.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Şabat bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

 

OMER (47)- 27 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü - Malkut'un içindeki Hod: Asalet in içindeki Tevazu

Egemenlik her birey için Tanrı’nın bir armağanıdır. Malkut'un içindeki Hod, bu olağanüstü hediyenin,mütevazı bir şekilde takdir edilmesidir. Benim egemenliğim, asaletim ve bağımsızlığım mütevazi mi? Kibirli bir lider miyim?  Kutsanmış olduğum özel niteliklerimi takdir ediyor muyum?

47.Gün için Egzersiz: Kişisel onurunu sana bağışlayanın, Tanrı olduğunun bilincinde ol.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (48)- 28 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günü - Malkut'un içindeki Yesod: Asalet’in içindeki Bağlar

Egemenliğinizin birleştirici, bağlayıcı yönü inceleyin. Sağlam bir bağımsızlık, başkası ile bir bağ kurmana engel olmamalıdır. Tam tersine: özgüven, bir başkasının egemenliğine saygı ve güven duymanı ve sonuçta onunla bir bağ kurabilmeni sağlar. Bu bağ, senin kendi egemenliğini feda etmeni değil, güçlendirmeni sağlayacaktır. Egemenliğim, bağlanmamı engelliyor m? Acaba bunun nedeni benim farkında bile olmadığım kendi derin güvensizliklerim mi? Bağlanma korkusunun, kendi egemenliğime duyduğum öz-güven eksikliğini yansıttığı gerçeğinin farkında mıyım?

48.Gün için Egzersiz: Yakın biriyle olan bağını yoğunlaştırarak egemenliğini hayata geçir

 

  
OMER (45)- 25 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günü - Malkut'un içindeki Tiferet: Asaletin içindeki Şefkat,Uyum

İyi bir lider,şefkatlidir.  Otoritem, merhamet hislerime gölge düşürüyor mu? Şefkatin, onurun ayrılmaz bir parçası olduğunun farkında mıyım? Tiferet - uyum - başarılı bir liderlik için son derece önemlidir. İşleri sakin ve düzgün bir şekilde mi yönetiyorum? Astlarıma net ve açık talimatlar veriyor muyum? Yetki vermekte zorluk yaşıyor muyum?  Amaç ve çabalarımızı koordine etmek için sık sık personel toplantıları yapıyor muyuz?

45.Gün için Egzersiz:  Yetki kullandığınız bir alanı gözden geçirin ve o alandaki aşırılıkları çıkarıp, güçleri birleştirerek etkinliğini artırıp daha iyi bir hale getirip getiremeyeceğinize bakın.

 OMER (44)- 24 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günü - Malkut'un içindeki Gevura: Asalet’in içindeki Disiplin

Egemenliğin, sevecen olmasına rağmen, disiplin ile de dengelenmesi gerekmektedir. Etkili liderlik, otorite ve disiplin üzerine kuruludur. Egemenliğin disiplini içinde başka bir faktör daha vardır: yetki ve otoriteye sahip olduğunuz alanı belirlemek. Bir otorite olmadığım yerlerin farkında mıyım?  Ben yetkili olmadığım durumlarda da otorite gösteriyor muyum? Güçlü olduğum noktaların yanında sınırlarımın da farkında mıyım? Başkalarının otoritesine saygılı mıyım?

44. Gün için Egzersiz: Herhangi bir konuda, bir otorite pozisyonuna geçmeden önce, bir an dur ve düşün: “ bu durumda otorite sahibi olmaya yetkili miyim, buna hakkım var mı?”

 

 

 

 

 OMER (43)-- 23 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü - Malkut'un içindeki Hesed: Asalet in içindeki Sevecenlik

Sağlıklı bir egemenlik, her zaman nazik ve sevgi doludur. Etkin bir lider sıcak ve düşünceli olmalıdır. Egemenliğim beni daha sevecen yapıyor mu?  Otorite ve liderliğimi sevecen bir şeklide mi ortaya koyuyorum?  Otoritemi başkalarına zorla mı kabul ettiriyorum?

43.Gün için Egzersiz:  Astların için (altında çalışanlar) nazik bir şey yap.

 
Omer: 6. Hafta

 

Omer saymanın altıncı haftasında Yesod veya bağlılık özelliği geliştirilmeye çalışılır. Bağlılık, bağlantı kurmak anlamına gelir; sadece başkasına karşı bir şeyler hissetmek değil, ona bağlı olmak, sadece bir bağlılık görüntüsü değil,  kendini tam anlamıyla bu bağlılığa verebilmektir. Bu; verici ve alıcı arasında bir kanal oluşturur. Bağlılık ebedidir.  Bağlılık, sürekli verdiği meyve sayesinde sonsuz bir birlik olarak gelişir.

Bağlar yaşamın temelidir. Insan ruhunun duygusal omurgasıdır. Her insanın gelişmek ve büyümek için bağlılığa ihtiyacı vardır. Anne ve çocuk arasındaki bağ, karı-koca arasındaki, kardeşlerimiz arasındaki; yakın arkadaşlar arasındaki bağlar. Bağlılık bir doğrulama, bir tasdiktir,kişiye aidiyet duygusu verir; " " Önemliyim" ; “Anlamlı ve dikkate değerim" duygularını verir. Güven oluşturur- Kendine güven ve başkalarına güven. Güveni aşılar. Bağlılık olmadan ve bağlılıkla beslenmeden kendimiz olamayız ve kendimizi geliştiremeyiz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (39) -19 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü- Yesod’un içindeki Netsah: Bağların içindeki Dayanıklılık

Bağlanmanın temel unsurlarından biri, dayanıklılıktır, zorluklar ve aksiliklere karşı direnme kabiliyetidir. Dayanıklılık olmadan gerçek bir bağ geliştirmenin hiçbir şansı yoktur.  Bağlı olduğum kişiye tamamen kendimi adıyor muyum? Ben bu bağı korumak için ne kadar tahammül edecebilirim ve bu bağı korumak için mücadele etmeye hazır mıyım? Bağlı olduğum kişi, benim bu içten bağlılığımdan haberdar mı?

39.Gün için Egzersiz: Bağınızı engelleyen bir zorlukla yüzleşerek dayanıklılık düzeyinizi gösterin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Şabat bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

 

OMER (40)-20 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü – Yesod’un içindeki Hod: Bağların içindeki Tevazu

 Sağlıklı bir bağ için, tevazu elzemdir. Kibir, insanları böler. Kendi istek ve ihtiyaçlarınız ile kafanızın meşgul olması, sizi diğerlerinden ayırır. Alçakgönüllülük, başka bir kişiyi takdir edip onunla bir bağ kurmanızı sağlar. Sağlıklı bir bağ, bağımsız kişiliklere sahip iki ayrı kişinin, kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan daha yüksek bir amaç için bir araya gelmeleridir. Gerçek tevazu, hayatında Tanrı’yı tanımak ve kabulden gelir. Bağın oluşmasındaki üçüncü ortağın-Tanrı’nın- farkında mıyım? Ve bu ortağın, bize, farklılıklarımıza rağmen,  başka birisiyle birleşme gücü verdiğinin farkında mıyım? 

40.Gün için Egzersiz: Dua ederken,  Tanrı’nın, özellikle başkalarıyla bağ kurmanı sağladığının bilincinde ol.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (41)-21 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günü—Yesod’un içindeki Yesod: Bağların içindeki Bağlar

Her kişinin, önemli girişimler ve anlamlı deneyimler ile diğer insanlarla bağ kurma ihtiyacı ve kapasitesi vardır. Bağ kurmakta zorlanıyor muyum? Zorluk tüm alanlarda mı,yoksa sadece belirli alanlarda mı? İşime kolayca bağlanabiliyorken, insanlara bağlanmakta mı sorun yaşıyorum?  Ya da tam tersi mi? Bağlanamamanızın nedenlerini inceleyin. Acaba çok tenkitçi olup ve her şeyde bir kusur bulmayı, bağlanmamak için bir bahane olarak mı kullanıyorum? Kendi yollarımın içinde kilitli mi kalmışım? 

Bağlanmamam, kendi hassasiyetimden duyduğum rahatsızlıktan mı kaynaklanıyor?  Geçmişte yaşamış olduğum bağlanma tecrübelerim beni kırmış mıydı? Güvenim kötüye mi kullanılmıştı?  Bağlanma korkum, çocukken yaşadığım zayıf ve eksik bağlanmanın bir sonucu mu?

Güvensizlik için geçerli nedenlerin olsa bile, bağlanma kapasiteni geliştirmek için, Tanrı’nın sana, seni besleyen ve sevgi dolu bir ilahi ruh verdiğini ve içindeki sesi tanımayı öğrenmen gerektiğini, bunun da sana diğer insanların ruhlarını ve kalplerini deneyimlemeni sağlayacağını hatırlamalısın. O zaman gerçekten güvenebileceğin birini veya bir şeyi fark ettiğinde, yavaş yavaş savunmanı indirebilirsin.

Ek bir nokta: Bağlanma, bağlanmayı doğurur. Hayatının bir alanında bağlandığın zaman, bu diğer alanlarda da bağlanmana yardımcı olur.

41.Gün için Egzersiz: Her gün veya hafta yapıcı bir şekilde birlikte zaman geçirmeyi planlayarak, sevdiğin yeni bir kişi ya da deneyime bağlanmaya başla.

 

 

 

 

 

OMER (36)- 16 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü- - Yesod’un içindeki Hesed- Bağların içindeki Sevecenlik

Sevgi, bağlılığın kalbidir. Sevgi olmadan bağlanma da olamaz. Sevgi, üstüne bağın inşa edilebileceği güvenli bir temel kurar. Eğer bağlanmada sorun yaşıyorsanız,  bağlanmak istediğiniz kişi (veya tecrübeyi)  ne kadar sevdiğinizi inceleyin.  Sevgi dolu bir tutumum olmadan mı bağ kurmaya çalışıyorum? Bağlanmam sevgi dolu bir şekilde mi ifade ediliyor?

36.Gün için Egzersiz: Çocuğunuzun veya arkadaşınızla olan bağınızı bir sevgi hareketiyle gösterin.

 


Omer: 5.Hafta

OMER (35)-15 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü- - Hod’un içindeki Malkut: Tevazunun içindeki Asalet ve Egemenlik

Alçakgönüllülükle yürümek, büyük yürümektir. Haysiyet, alçakgönüllülük ve tevazunun özüdür. Tevazunun ihtişamı, görkemli ve asildir. Insan ruhunu bastıran ve kişisel egemenliği inkar eden alçakgönüllülük kesinlikle tevazu değildir. Tevazum beni onurlu ve değerli hissettiriyor mu? Kendimi diri ve canlı hissediyor muyum?

35.Gün için Egzersiz:  Birisine, tevazu ve alçakgönüllülüğün, insan onurunu nasıl  geliştirdiğini  öğretin.** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (32)-12 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü – Hod’un içindeki Netsah: Tevazunun içindeki Dayanıklılık

 Tevazunuzun gücünü ve dayanıklılığını inceleyin.  Tevazum zorluklara dayanabilecek mi? Duruşum sağlam ve güçlü mü, yoksa alçakgönüllülük adına çatırdıyor mu?  Alçakgönüllülük ve tevazu, kişinin zayıf ve güvensiz hissetmesine neden olmamalıdır. Tevazunun dayanıklılık yönü; gerçek tevazunun , seni başkalarının üzerine basıp geçeceği bir paspas yapmadığı, tam tersine sana kalıcı bir güç verdiği gerçeğini vurgular. Tevazum zayıflık olarak algılanıyor mu? Bu, başkalarının beni kullanmalarına neden oluyor mu?

32.Gün için Egzersiz:  İyi, güzel bir amaç başlatarak veya buna katılarak alçakgönüllüğünüzün gücünü gösterin.

**Şabat bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

 

OMER (33)-13 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü - Hod’un içindeki Hod: Tevazunun içindeki Tevazu

Herkesin kalbinde alçakgönüllülük ,tevazu ve kanaat vardır, soru bunun bilinçli olarak hangi ölçüde ve hangi şekilde hissedildiğidir. Fazla mütevazı olmaktan korkuyor muyum? Saldırgan davranışlarla tevazumu maskeleyip koruyor muyum? Alçakgönüllülüğün gerçek olup olmadığı da gözden geçirilmelidir. Tevazum mütevazı mı? Yoksa başka bir kibir ifadesi mi? Tevazumla çok fazla gururlanıyor muyum?  Gösteriş mi yapıyorum? Bana hizmet ediyor mu? Tevazum bir mücadelenin bir parçası mı yoksa gerçek mi?

33.Gün için Egzersiz: Sadece mütevazi olmak adına mütevazı olun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (34)- 14 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günü – Hod’un içindeki Yesod: Alçakgönüllülüğün içindeki Bağlılık

Alçakgönüllülük yalnız yaşanan bir deneyim olmamalıdır. Derin bir bağ ve bağlılığa yol açmalıdır. Tevazudan kaynaklanan bağdan daha güçlü bir bağ yoktur.  Tevazum beni diğerlerinden ayırıyor mu, yoksa bizi yakınlaştırıyor mu? Tevazum sonuç getiriyor mu? Uzun süreli sonuçlar? Kendim ve diğerlerinde güven uyandırıp üzerine bir şeyler inşa edebilecekleri dayanıklı bir temel oluşturuyor mu?

34.Gün için Egzersiz: Kalıcı bir şey inşa etmek için tevazunuzu kullanın.

 

OMER (31)- 11 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günü – Hod’un içindeki Tiferet: Tevazunun içindeki Merhamet

Tevazunuzun merhametli olup olmadığını inceleyin. Tevazu benim kendine dönük ve anti-sosyal olmama mı yol açıyor,yoksa başkalarına  empati göstermem  şeklinde mi kendini ifade ediyor ? Tevazum dengeli ve güzel mi? Yoksa garip mi? Tevazunun merhamet getirdiği gibi, merhamet de tevazuya yol açabilir. Eğer tevazu eksikliği hissediyorsanız, merhametli davranmaya çalışın, bu size tevazu getirmeye yardımcı olabilir.

31.Gün için Egzersiz:  Merhametli bir harekette bulunduğunuzda, mütevazi bir duygu ifade edin.

 Omer: 5.Hafta

OMER (30) -10 Mayıs Çarşamba akşamı ve Perşembe günü- Hod’un içindeki Gevura: Alçakgönüllülüğün içindeki Disiplin

Alçakgönüllülüğün, disiplinli ve odaklı olması gerekir.  Tevazüm, benim ne zaman taviz vermeme yol açmalı ve ne zaman açmamalı? Tevazu adına bazen kötülüğün karşısında sessiz ve tarafsız mı kalıyorum? Alçakgönüllülük, karşısında mütevazı durduğun kişiye karşı saygı ve hürmet içermelidir. Eğer tevazumda eksik bir taraf varsa, bu, karşımdakine saygı duymadığım için olabilir mi?

30.Gün için Egzersiz:  Belirli bir konuda kendinizi bağlamadaki tereddütünüze odaklanın. Acaba bu tereddüt, sağlıklı ve mütevazi bir yerden mi kaynaklanıyor ?

Omer: 4. Hafta

 

** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (28)-8 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü – Netsah’ın içindeki arasında Malhut: Dayanıklılığın içindeki Egemenlik ve Asalet

Egemenlik, dayanıklılığın temel taşıdır. Önceki altı niteliği kapsayan dayanıklılık, gerçekten övgüye değer  bir özelliktir ve insan ruhunun yüceliğinin de bir kanıtıdır.

Dayanıklılığım onurlu mu? İçimdeki en iyi tarafları ortaya çıkarıyor mu? Sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğim zaman Tanrı’nın bana vermiş olduğu güce güvenerek başım yukarda ve bir kral veya kraliçe gibi mi davranıyorum, yoksa korku içinde sinip büzülüyor muyum?

28.Gün için Egzersiz: Onurlu bir neden için mücadele et.

 

OMER (25)-5 Mayıs Cuma akşamı ve Cumartesi günü- - Netsah’ın içindeki Netsah: Dayanıklılığın içindeki dayanıklılık

Herkes irade ve kararlılığa sahiptir. Katlanma ve zor koşullarda duruma hakim olma kapasitemiz, hayal ettiğimizin çok üzerindedir. Kendinize şunu sorun: davranışlarım değişken mi? Tutarsız ve güvenilmez miyim? İrade ve kararlılığa sahip olduğum halde, neden birdenbire değişiveriyorum? Dayanıklılık yönüme erişmekten ve kendimi bağlamaktan korkuyor muyum? Bağlılığıma hapsolmaktan korkuyor muyum?  Evet, ise, neden?  Geçmişte yaşamış olduğum bir travmaya verdiğim tepki mi? Dayanıklılığımı verimli alanlarda geliştirmek yerine, verimsiz deneyimler için mi geliştiriyorum? Keyiften ziyade acıya mı katlanıyorum? Katlanma kapasitemi hafife mi alıyorum?

25.Gün için Egzersiz: Kendi kendine, yeni bir iyi bir alışkanlık geliştirmeye niyet et.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

**Şabat bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

 

OMER (26)- 6 Mayıs Cumartesi akşamı ve Pazar günü – Netsah’ın içindeki Hod: Dayanıklılığın içindeki Tevazu

Tevazunun doğal bir sonucu olan teslimiyet, dayanıklılığın temel unsurudur.  Teslim olmamak, bazen yıkıma yol açabilir. Meşe,  eğilme yeteneğinden yoksun olduğu için, kasırga sırasında kökünden sökülür. Kamış,kendini rüzgara teslim eder ve sorunsuzca  ayakta kalır. Korkumdan değil, gücümden dolayı ne zaman teslim olmamam gerektiğini biliyor muyum?  Neden teslim olmaktan korkuyorum?

Dayanıklılık, içsel güç ile körüklenir. Netsah’ın içideki Hod, mütevazilikle dayanma ve yenme kapasitesinin, Tanrı’nın her bir kişiye verdiği ruh’tan kaynaklandığını kabul etmektir. Bu alçakgönüllülük, dayanıklılığın gücünü tehlkeye atmaz, tam tersine daha da pekiştirir. İnsanın dayanıklılığı ve tahammülü belli bir yere kadardır.Oysa İlahi ruhtan gelen dayanıklılık sınırsızdır. Başarımı sadece kendi gücüme ve kararlılığıma mı atfediyorum? Dayanıklılık seviyeme bakarak kendimi mutlak güce sahip olarak mı görüyorum?  Her şeyin umutsuz göründüğü zamanlarda nereden güc alabilirim?

26.Gün için Egzersiz: Uyanık olduğun zamanlarda, sana zorluklara katlanabilmen için olağanüstü güçlü ve çok yönlü ile bir ruh veren Tanrı’ya şükret. Bu, sana tüm gün boyunca gerekli enerji ve gücü sağlayacaktır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (27)-7 Mayıs Pazar akşamı ve Pazartesi günü – - Netsah’ın içindeki Yesod: Dayanıklılığın içindeki Bağlanma

Kaynaşma ve bağlanma, dayanıklılığın önemli bir niteliğidir. Bağlandığın kişi veya tecrübeye olan sarsılmaz bağlılığını ifade eder. Bu, o kadar güçlü bir bağdır ki, onu korumak için her şeye tahammül edersin. Bağlanma içermeyen dayanıklılık,dayanıklı olmaz.

27.Gün için Egzersiz: Aldığın yeni bir kararın dayanıklılığını sağlamak için, hemen ona bağlan.Bunu, aldığın kararı hemen yapıcı bir şekilde hayata geçirerek veya birisine bağlanarak sağlayabilirsin.

 

OMER (24)- 4 Mayıs Perşembe akşamı ve Cuma günü – Netsah’ın içindeki Tiferet: Dayanıklılığın içindeki Merhamet 

Iyi nitelikler oluşturmaya ve kötü olanları değiştirmeye yönelik olan sağlıklı bir dayanıklılık, her zaman merhametli olacaktır. Dayanıklılığın içindeki merhamet, dayanıklılığın en güzel özelliğini yansıtır: başkasının büyümesine yardımcı olan kalıcı bir bağlılık.  Merhamet ve şefkatsiz bir dayanıklılık yanlış yönlenmiş ve bencildir. Dayanıklılık sadece sevgiyi hak edenlere değil, daha az şanslılara da şefkat göstermeyi gerektirir. Kararlılığım başkalarına karşı olan merhametime gölge düşürüyor mu?  Egomu aşıp rakiplerimle empati kurabiliyor muyum?  Zafer karşısında zarif davranabiliyor muyum?

24.Gün için Egzersiz: Sabırlı olun ve genellikle sizde sabırsızlık duygusu uyandıran birisini sabırla dinleyin. 

Omer saymanın dördüncü haftasında,  Netsah olarak bilinen dayanıklılık duygusal özelliği geliştirilmeye çalışılır. Netsah dayanıklılık, metanet ve hırs demektir ve kararlılık ve azmin bir karışımıdır. Bu sabır, sebat ve cesaretin dengesidir. Dayanıklılık ayrıca güvenilir ve sorumlu olmaktır, bu da güven ve bağlılık sağlar. Dayanıklılık olmadan, herhangi bir iyi niyetin ya da çabanın başarı şansı yoktur. Dayanıklılık, canlı olmak, önemli ve değerli olan neyse, o doğrultuda hareket etmektir. İnandığımız şey için sonuna kadar savaşmaya hazır olmak demektir. Elbette ki bu dayanıklılığın sağlıklı ve üretken bir şekilde kullanıldığından emin olma için dengeleri yakından takip etmek gerekir.

 

OMER (22)- 2 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü – Netsah’ın içindeki Hesed: Dayanıklılığın içindeki Sevecenlik

Bir şeyin dayanıklı olması için, sevilmesi gerekir. Tarafsız veya kayıtsız bir tavır, ancak sınırda ve düşük seviyeli bir bağlılığı ve adanmayı yansıtır. Eğer bağlanmakta, kendini bir şeye adamakta zorluk çekiyorsan, bağlanmanı gerektiren nesne veya amacı ne kadar sevdiğini ve keyif aldığını incele. İşimi seviyor muyum? Ailemi? Kendi seçimlerim mi?

Dayanıklılığın etkili olması için, sevgi ve ilgi gerekir. Dayanıklılığım katı mı veya benim katı olmama neden oluyor mu? Motivasyonum ve kararlılığım etrafıma karşı kontrolcü olmama neden oluyor mu? Aşırı talepkar mıyım? Etrafımdakiler(çalışanlarım, arkadaşlarım, çocuklarım) benim iradem ve motivasyonum sonucu mu yoksa bunu yapmayı sevdikleri için benimle işbirliği yapıyor?

22.Gün için Egzersiz: İnandığın bir şey için mücadele ederken, bir an durakla ve bunu, sevgi dolu bir şekilde gerçekleştirdiğinden emin ol ..

 

Omer-3. Hafta: Tiferet - Ahenk, merhamet;

OMER (21) -1 Mayıs Pazartesi akşamı ve Salı günü- Tiferet ‘in içindeki Malhut – Merhametin içindeki Asalet ve Egemenlik

Şefkatinizin içindeki onuru inceleyin. Merhamet’in tam olabilmesi ( ve merhametin diğer altı yönünü geliştirebilmesi) için bireysel egemenliği tanıyıp takdir etmesi gerekir. Benlik saygısını artırmalı ve insan onurunu geliştirmelidir.Hem kendi haysiyetin,hem de senin merhametinden yararlanan kişinin haysiyeti senin  göstermiş olduğun şefkatle beslenmelidir. 

 Merhameti haysiyetli bir şekilde mi ifade ediyorum?  Merhametim başkalarının onurunu da ortaya çıkarıyor mu?  Şefkati onurlu bir şekilde deneyimlediğim zaman, şefkatimi alan kişide de aynı onurun yansıyacağı gerçeğinin bilincinde miyim?

21.Gün için Egzersiz: İhtiyaçlı kişilere sadece sadaka vermek yerine, onların kendi kendilerine yetmelerini sağlayarak onurlarını güçlendir. 

 

 

Omer-3. Hafta: Tiferet - Ahenk, merhamet;

** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (18) -28 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü- Tiferet ‘in içindeki Netsah - Merhametin içindeki Dayanıklılık

 Merhametim tutarlı ve dayanıklı mı? Güvenli mi, değişken mi? Hayatımda varolan diğer etkenlere rağmen geçerliliğini koruyor mu? Başka faaliyetlerle meşgul olduğumda da merhamet gösterebiliyor muyum, yoksa sadece rahat olduğum zamanlarda mı şefkatli olabiliyorum? Bir başkası için kalkıp savaşmaya hazır mıyım?

18.Gün için Egzersiz: Yoğun bir günün ortasında bir dakikanızı ayırın ve şefkatli bir kelime duymaya ihtiyacı olan birini arayın. Hoş karşılanmayacağını bile bile, anlayış gösterilmeye ihtiyacı olan birini savunun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Şabat bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

 

OMER (19) -29 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar günü- Tiferet ‘in içindeki Hod – Merhametin içindeki Tevazu

Merhametin, karşıdakine lütuf yapar gibi algılanmaması için,alçakgönüllülük içermesi gerekir. Hod, merhamet ve şefkat veriyorum diye, karşımdakinden daha iyi biri olmadığımın bilincinde olmamdır.Tanrı’nın, merhamete ihtiyacı olan birini yaratarak, böylece bana da merhamet gösterebilme fırsatını vererek, aslında bana bir hediye verdiğini idrak edebilmektir. Merhametin içinde kibire yer yoktur.

Merhametli olduğum için kendimi üstün hissediyor muyum? Şefkatime ihtiyacı olanlara yukardan mı bakıyorum?  Mütevazilikle,bana ,başkalarına şefkat gösterebilme yeteneği veren Tanrı’ya şükrediyor muyum?

19.Gün için Egzersiz: Kim olduğunuzun ortaya çıkmayacağı bir şekilde, birisine merhamet gösterin ve bu yaptığınızdan kendinize pay çıkarmayın.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (20) -30 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü- Tiferet ‘in içindeki Yesod: Merhamet’in içindeki Bağlar

Merhametin tam anlamıyla etkili olabilmesi için, bir bağa ihtiyacı vardır. Bu verici ve alıcı arasında bir kanal olmasını gerektirir;  bu kanal, ihtiyaç anının ötesinde çift taraflı bir bağ yaratır. Bu bağ,sürekli olarak varolmaya devam eder. Bu gerçek şefkatin en doyurucu neticesidir.

 Merhamet gösterdiğiniz birine bağlanıyor musunuz, yoksa kendinizi ayrı mı tutuyorsunuz? Etkileşiminiz karşınızdakiyle özdeşleşmenizin ötesinde bir yerlere varıyor mu?

20.Gün için Egzersiz: Gösterdiğiniz merhamet ve şefkatin bir sonucunda aranızda kalıcı bir şey oluştuğundan emin olun.
Omer-3. Hafta: Tiferet - Ahenk, merhamet;

OMER (16)- -26 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe günü- Tiferet ‘in içindeki Gevura: Merhamet’in İçindeki Disiplin

Merhametin etkili ve sağlıklı olabilmesi için, disiplinli ve odakllı olması gerekir.Hem merhamet gösterilen kişiye, hem de gösterilen merhametin ölçüsünde çok ince ve hassas davranmak gerekir. Merhametin ne zaman gösterileceğinin ve ne zaman geri çekilineceğinin dengesinin kurulmasıdır. Merhametin içindeki disipln, gerçek merhametin, bazen merhameti geri çekmek olduğunun bilincidir. Çünkü merhamet, onu verenin ihtiyaçlarının değil, merhamet edilen kişinin ihtiyaçlarına yanıt vermektir.

16. Gün için Egzersiz: Merhamet ve şefkatinizi, birinin özel ihtiyaçlarına odaklı ve yapıcı bir şekilde ifade edin.

 

 

Omer Sayma’nın üçüncü haftası boyunca,  Tiferet; ahenk ve merhamet duygusal özellikleri üzerine yoğunlaşılır.  Tiferet; dolup taşan Hesed-sevecenlik ve sevgi özelliğini, Gevura’nın disiplini ile harmanlayarak ahenk ve uyum sağlar. Tiferet’in bu gücü, olaya üçüncü bir boyut katmasıyla gerçekleşir: bu “gerçeklik” boyutudur. Gerçeklik; ne sevgi, ne de disiplindir, bu yüzden her iki özelliği de birleştirip kaynaştırabilir. Hakikat’e, bencillikten uzaklaşarak erişilebilir.Bu da ancak kendi egomuzun  ve eğilimlerimizin üzerine çıkarak gerçekleşebilir. Hakikat; bize kendi ve başkalarının ihtiyaçları hakkında açık ve tarafsız bir idrak sağlar.Bu özellik de, Tiferet’in yapısını oluşturur. Tiferet, aynı zamanda “güzellik” demektir. Sevecenliğin, sevgi ve disiplinin farklı renklerini biraraya getirir ve bu ahenk onu “güzelleştirir” .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (15)- -25 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba günü- Tiferet ‘in içindeki Hesed- Merhameti n içindeki Sevecenlik

Merhametin sevgi yönünü inceleyin. Kendinize şunu sorun: gösterdiğim merhamet, şefkat ve sevgi mi içeriyor, yoksa acıma mı? Anlayış gösterirken, küçümser veya kibirli bir yaklaşımım var mı? Niyetim bu olmasa bile, bu şekilde algılanabilir mi? Merhametimi, sevgi ve sıcaklık ile; coşkuyla mı ifade ediyorum, yoksa ruhsuz ve cansız bir şekilde mi?

15.Gün için Egzersiz: Birisine yardım ederken, kendini tam anlamıyla olayın içine al, hareketini bir gülümseme veya sevgi dolu bir jest ile ısıt.

 

 

 

Omer Sayımı-  2.Hafta

OMER (14)- 24 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı günü -  - Gevura’nın içindeki Malkut: Disiplin’in içindeki Egemenlik

Disiplinin, tıpkı sevgi gibi, kişisel haysiyeti beslemesi gerekir. Kişinin kalbini kıran bir disiplin, geri teper. Sağlıklı disiplin kişinin benliğine olan saygısını destekler ve kişinin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmaya yardımcı olur; onun içindeki egemenlik hissini işler. Benim disiplinim insan ruhuna hasar veriyor mu, beni ve başkalarını zayıflatıyor mu, güçlendiriyor mu?

14.Gün için Egzersiz: Çocuğunuza veya öğrencinize disiplin uygularken, onun kendine saygı duyulmasını teşvik edin.

Bu günlük analizler kendimize, sübjektif duygularımıza objektif, tarafsız bir gözle bakabilme imkanı sağlar.  Karşımızdakilerin güçlü ve zayıf noktalarını görerek, biz de kendinizdeki bu duyguları farkedip geliştirebilir ve mükemmelleştirebiliriz. Bu şekilde de duygusal ve ruhsal olgunluğa ulaşmak daha kolay olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (11)- 21 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü - Gevura’nın içindeki Netsah: Disiplinin içindeki Dayanıklılık

Disiplinin etkili olabilmesi için dayanıklı ve tutarlı olması gerekir. Benim disiplinim istikrarlı mı yoksa sadece zorlanınca mı uyguluyorum?  Uyguladığım disiplinin arkasında duruyor muyum,yoksa güçsüz bir disiplinci olarak mı algılanıyorum?

11.Gün için Egzersiz: İki gün önce yaptığınız planı bu sefer daha uzun bir süre için yapın. Bu planın içine kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koyun.Her gün bu plan ve hedefleri gözden geçirip güncelleyin, ne kadar tutarlı olup plana ne kadar sadık kaldığınızı gözlemleyin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

**Şabat bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

 

OMER (12)- 22 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar günü   - Gevura’nın içindeki Hod: Disiplinin içindeki Alçakgönüllülük

İçinde alçakgönüllülük barındırmayan disiplin ve gücün sonuçları açıktır.En büyük felaketler ,başkalarını kibirle yargılayan insanlar yüzünden meydana gelmiştir. Ben doğruluk adına kibirli davranıyor muyum? Neyi doğruluk olarak adlandırıyorum? Kendimi başkalarından daha yüksek bir yerde görüp, insanlara yukarıdan bakıp, aşağıdaki halkımı yargıladığım hissine kapılıyor muyum? Ya çocuklarımı? Öğrencilerimi?

12.Gün için Egzersiz: Herhangi birini yargılamadan önce, bunu hiçbir kişisel önyargı veya bencil düşüncelere kapılmadan yapmadığından emin ol.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OMER (13)-23 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü - Gevura’nın içindeki Yesod: Disiplinin içindeki Bağlar

Disiplinin etkisi, bağlılık ve kaynaşma ile birlikte var olabilmesine bağlıdır. Hem kendinize, hem de başkalarına disiplin uygularken, bu disiplinin, güçlü bir bağ oluşturmak ve bu bağı geliştirmek için gerekli olduğunu anlamak gerekir. Olay benim sana bir disiplin uygulamam değil, bunu birlikte, ikimizin de yararı için yapmamız.

13.Gün için Egzersiz: Çocuğunuza veya öğrencinize, disiplinin birbirinize olan bağınızın ve bağlılığınızın bir ifadesi olduğunu gösterin.

 

 

Kişisel Özgürlük Rehberiniz

Omer Sayımı-  2.Hafta

OMER (10)-20 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günü - Gevura’nın içindeki Tiferet: Disiplinin içindeki Ahenk ve Merhamet

 Disiplinin altında yatan ve onu motive eden sadece sevgi olmamalı, içinde merhamet de bulunmalıdır. Merhamet koşulsuz sevgidir. Bu, sadece sevmek adına sevmektir, karşındakinin yaptıklarını dikkate almadan,bunlardan bağımsız olarak sevmektir. Merhamet, Tanrı önünde bencil olmamanın, sadece kendini düşünmemenin bir sonucudur. Sebepsiz sevmektir.Tanrı’nın Görüntüsünde olduğun için sevmektir. Benim disiplinim şefkatin bu boyutunu içeriyor mu?

10.Gün için Egzersiz: Azarladığın birine karşı merhametli ol.

 

 

OMER (9) -19 Nisan Çarşamba akşamı ve Perşembe günü- Gevura’nın içindeki Gevura: Disiplin’in içindeki Disiplin

Disiplin’in içindeki disiplin faktörünü inceleyin: benim disiplinim ölçülü mü aşırı mı? Hayatımda ve ilişkilerimde yeterli disiplin var mı? Düzenli miyim? Vaktimi verimli kullanıyor muyum? Neden disiplin ile ilgili sorunlar yaşıyorum ve bunu geliştirmek için ne yapabilirim? Her gün planlarım ve gerçekleştirdiklerimin kişisel muhasebesini yapıyor muyum?

9.Gün için Egzersiz: Gününüzü geçirmek için ayrıntılı bir plan yapın ve günün sonunda bu plana uyup uymadığınıza bakın.

 


1)Omer Sayım Kuralları ve Her Güne Ait Omer Sayımı: 

http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2017.pdf

2)"Omer Sayma’nın Manevi Kılavuzu"- R. Simon Jacobson 

Kişisel Özgürlük Rehberiniz

  1. 1.Hafta - Hesed: Sevecenlik

 

 

** Cuma akşamı, önce Kiduş yapılır, sonra Omer sayılır.**

 

OMER (4) – 14 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü-Hesed’in içindeki Netsah: Sevecenliğin içindeki Dayanıklılık

Sevgim dayanıklı mı? Zorluk ve aksiliklere dayanabilir mi? Sevgimi ruh hallerime göre mi verip/geri çekiyorum yoksa sevgimi hayatın iniş çıkışlarından bağımsız olarak, sürekli ve değişmez bir şekilde vermeye devam mı ediyorum.

4.Gün için Egzersiz: Sevdiğin birine, ona olan sevginin sürekliliği konusunda güven ver.

---------------------------------------------------------------------------------------------

**Şabat  bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

OMER (5) -15 Nisan Cumartesi akşam ve Pazar günü– Hesed’in içindeki Hod: Sevecenliğin içindeki Tevazu

Sık sık sevginin kendisine kilitlenir, sevilen kişiyi affetmekten, esnemekten veya ödün vermekten kaçınırız. Hod, sevgiye tevazu katar.Kendi kapasitenin üzerine çıkmanı, kendini aşmanı, kendin haklı olduğuna inansan bile, sırf sevgi adına karşıdakini affetmeni veya kabul etmeni sağlar. Kibirli sevgi, gerçek sevgi değildir.

5. Gün için Egzersiz:  Gururunu bir yana bırakarak, sevdiğin ve tartışmış olduğun birisiyle barış yap.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (6) – 16 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü- Hesed’in içindeki Yesod: Sevecenliğin içindeki Bağlar

Sevginin sonsuz olabilmesi için, bağ gerekir. Ortak bir çaba ile sevgiyi gerçek hale getiren bir birliktelik duygusu oluşur. Her iki tarafa da yarayan, samimi bir ilişki, yakınlık ve bağ kurulur. İşte böyle bir bağ, meyve verir, sağlıklı bir birlikten doğan bir meyvedir o.

6.Gün için Egzersiz: Sevdiğin biriyle birlikte geliştirici bir şeyler yapmaya başla.

1)Omer Sayım Kuralları ve Her Güne Ait Omer Sayımı: 

http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2017.pdf

**Dikkat: Omer berahalarının ilkinin transliterasyonu -Afle Hasadeha- ile başlayan kısım -son cümlesinde Ado-nay  yanlış olarak 3 kere yazılmıştır. DOĞRUSU 2 kere , yani :  “ Barehi nafşi et Ado-nay, Ado-nay Elo-ay gadalta meod od veadar  lavaşta ote or kasalma note şamayim kayeriya- şeklinde olmalıdır. İbranicesi doğru şekildedir.

2)"Omer Sayma’nın Manevi Kılavuzu"- R. Simon Jacobson 

Kişisel Özgürlük Rehberiniz

  1. 1.Hafta - Hesed: Sevecenlik

 

OMER (6) – 16 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü- Hesed’in içindeki Yesod: Sevecenliğin içindeki Bağlar

Sevginin sonsuz olabilmesi için, bağ gerekir. Ortak bir çaba ile sevgiyi gerçek hale getiren bir birliktelik duygusu oluşur. Her iki tarafa da yarayan, samimi bir ilişki, yakınlık ve bağ kurulur. İşte böyle bir bağ, meyve verir, sağlıklı bir birlikten doğan bir meyvedir o.

6.Gün için Egzersiz: Sevdiğin biriyle birlikte geliştirici bir şeyler yapmaya başla.

-------------------------------------------------------------------------------------------

OMER (7) -17 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı günü – Hesed’in içindeki Malkut: Sevecenliğin içindeki Asalet

Olgun bir sevgi, kişisel saygınlık ile gelir ve aynı zamanda kişisel saygınlığı da yanında getirir. İçten bir asalet ve zenginlik duygusu getirir.Bu dünyadaki özel yerinin ve bu dünyaya olan katkının bilincinde olur.İnsan ruhunu zayıflatan ve kıran bir sevgi, sevgi değildir.Sevgi, tam olabilmesi için kişisel bağımsızlık boyutuna sahip olmalıdır.

7.Gün için Egzersiz: Duyduğun sevginin, ruhunu destekleyen ve hayatını zenginleştiren bir yönünü vurgula ... ve kutla!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kişisel Özgürlük Rehberiniz

Omer Sayımı-  2.Hafta

 

 Mısır'dan mucizevi bir şekilde kurtulan Yahudi halkı, 49 gün boyunca insanlık tarihindeki en müthiş deneyime-Sinay Dağında Tora’nın kendilerine verilişine hazırlanır.Yahudiler’in Mısır’dan kurtuluşun,  kendi hayatlarımızdaki içsel esaretlerden kurtulmayı öğrettiği gibi,  Sefirat Aomer '-Omer Sayma da yoğun bir şekilde  karakter özelliklerimizi arıtma ve  bir yükselme zaman olduğunu gösterir.

Duygular, bu süre boyunca, insan ruhunun en çok arınma gerektiren boyutunu oluşturur. Insan deneyiminin spektrumu, yedi duygusal özellik veya sefirot'tan oluşur. 

Bu hafta yedi duygusal özelliğin yedi boyutunu kullanarak, Sefirat Aomer’e devam ediyoruz. Pesah’ın ikinci akşamından başlayan hafta, Hesed-Sevecenlik ele alındı.

 İkinci hafta- Gevura, disiplin ya da adalet duygusal özelliği üzerine çalışılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2.Hafta - Gevura: Adalet, Disiplin

Sevecenlik, sevgi (Hesed) insanı ifade eden temel duygu ise, disiplin de (Gevura) bizim sevgimizi ifade ettiğimiz kanaldır. Bu, bizim hayatımıza ve sevgimize yön ve odak noktası verir. Gevura - disiplin ve ölçü – sevgimizi düzgün olarak ifade edebilmemiz için çabalarımızı yoğunlaştırır ve yönlendirir.

 

**  Yom Tov bitişinde önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.**

OMER (8) –18 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba günü- Gevura’nın içindeki Hesed-Disiplinin içindeki Sevecenlik

Disiplinin altında yatan asıl niyet ve sebep,sevgidir. Neden davranışlarımızı ölçeriz, neden bazı standartlar oluşturur ve insanların da bunlara uymasını bekleriz- sebep sadece sevgidir. Gevuranın içindeki Sevecenlik, disiplinin içinde varolan sevgidir. Kendi kişisel disiplinimizin ve başkalarından beklediğimiz disiplinin sadece sevginin bir ifadesi olduğunun bilincine varılmasıdır.Başkalarını yargılamaya değil, onları sadece sevmeye ve onlar için en iyi olanı istemeye hakkımız olduğunu anlamaktır . Kendinize şunu sorun: birini yargıladığımda veya eleştirdiğimde bu hareketimin kızgınlık veya karşımdakini aşağılama duygusuyla taraflı bir şekilde yapmış olma ihtimalim var mı? Onun hatasından dolayı herhangi bir gizli memnuniyet hissediyor muyum? Yoksa bu eleştiriyi sadece karşımdakine olan sevgimden ve onun daha iyi olmasını istediğimden dolayı mı yapıyorum?

8.Gün için Egzersiz:  Bugün birini eleştirmeden önce iki kez düşün: bunu yapmanın sebebi ilgi ve sevgi mi ?

 
İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın