Tanrı sevgisinin doruk noktası: Şemini Hag Atseret 24 Ekim

Tanrı sevgisinin doruk noktası:  Şemini Hag Atseret 24 Ekim

Sukot’tan saymaya başlayınca sekizinci güne denk gelen Şemini Hag Atseret, Sukot’tan bağımsız, başlı başına ayrı bir bayramdır. Yom Tov olan bu bayram, bu yıl 24 Ekim Pazartesi günü kutlanıyor. Bu günü bayram olarak kutlamak, Tora’nın Yap-Taase şeklindeki mitsvalarından biridir.

“Sekizinci gün sizin için kutsal bir bayramdır...”(Vayikra-23:36) ve “Sekizinci gün sizin için bir imtina zamanı olacaktır…” (Bamidbar 29:35)

Hahamlar, bu bayramı, bir kralın, çocuklarını bir süre için yanına çağırması, süre bitip de çocukların eve dönme vakitleri geldiği zaman, ayrılmanın zor gelerek beraberliklerini bir gün daha uzatması, ‘gitmelerini durdurması’ şeklinde açıklar. Roş Aşana ve Yom Kipur’da ciddi bir havada başlayan beraberlik, Sukot’un yedi günü boyunca şenlikler ve kutlamalarla devam etmiş ve ayrılık günü gelmiştir. Bu bir günlük yeni bayramda, Tanrı’nın İsrailoğulları’na olan büyük sevgisi taşarak onları sarıp sarmalar ve Tanrı, sevgisinin bu doruk noktasında sevgili çocukları ile biraz daha fazla, kaliteli zaman geçirir.

Şemini Hag Atseret- Sukot’tan AYRI yeni bir bayram

Şemini Hag Atseret, çok yaygın ve yanlış olarak Sukot Bayramı’nın bir parçası, ‘aynı’ bayram olarak algılanır. İki ‘ayrı’ bayram olduklarını anlamak için aralarındaki farklardan bazılarını vurgulamak gerekir:

1) Bet Amikdaş zamanında Sukot’un ilk gününde 13 kurbanla başlayıp, her gün kurban sayısı bir azaltılarak, Sukot Bayramı’nın yedi günü boyunca toplam 70 kurban yapılırdı. Bu 70 kurban, Yahudi halkının, tüm dünyadaki 70 milletin refahı için ettikleri duaları simgelerdi. Şemini Hag Atseret’te ise sadece bir özel kurban yapılırdı. Bu kurban, Yahudileri ve onların Tanrı ile olan özel bağlarını sembolize ederdi.

2) Günümüzde Sukot’un her günü sabah duasında (Şabat hariç) sallanan Arbaa Minim, Şemini Hag Atseret’te sallanmaz.

3) Bu sabah Musaf Amida’sından itibaren Pesah’ın birinci günündeki Musaf Amida’sına kadar, “Morid Atal-Çiyin düşmesini sağlarsın” yerine Maşiv Aruah Umorid Ageşemdenilir. (Rüzgâr estirir ve yağmur yağdırırsın)

4) Sabah duası sırasında Tikun Ageşem-Yağmur Duası yapılır.

Bereket, sevinç, yaşam, iyilik, iyi bir geçim dileklerini ifade eden Tikun Ageşem- Yağmur duasında, İbranice ‘yağmur’ anlamına gelen Geşem-toprağın bereketini, bol ekin çıkmasını sağladığı gibi, aynı zamanda fizikselliği- gaşmiyut’u da ifade eder. Kabala’ya göre, yağmur, fiziksel bereketin ve nimetlerin, maneviyat âleminden fiziksel dünyaya sağanak şeklinde yağmasını, akmasını simgeler. Bütün maddi nimetler Tanrı’dan geldiğine göre, maddi hayatta başarı kazanmak için, çalışma ve çabanın yanında, bunun gerçekleşmesini sağlayabilecek tek güç olan Tanrı’ya dua edilir. Tikun Ageşem duası Tanrı’dan beklentilerimizi, isteklerimizi dile getirir:

“Tanrı’mız ve atalarımızın Tanrı’sı, Işık yağmuruyla toprağı aydınlat. Bereket yağmuruyla toprağın bereketini arttır. Sevinç yağmuruyla toprağı sevindir. Neşe yağmuruyla toprağı tohumla, Güzellik yağmuruyla toprağı güzelleştir. İyi haberler yağmuruyla toprağa iyi haberler ver. Şarkı yağmuruyla toprağı buda. Yaşam yağmuruyla toprağa yaşam ver. İyilik yağmuruyla toprağa iyilik yap. Kurtuluş yağmuruyla toprağı kurtar. Geçim yağmuruyla toprağı geçindir. Lütfen yağmurun ışık için, verimlilik için, sevinç için, neşe için, güzellik için, iyi haberler için, şarkı için, yaşam için, iyilik için, kurtuluş için ve geçim için düşmesini sağla. Sen nasıl bizi kurtaracak Yüce Varlık’san, bereket için de rüzgârın esmesini ve yağmurun yağmasını sağla.” (Duanın tamamı- Şaloş Regalim Kitabı s.177)

5) Bayram Mumları: Bayram şerefine mumlar, 23 Ekim Pazar -gün batmadan yakılır:

Baruh Ata Ad. Elo-enu Meleh Aolam Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik Ner Şel Yom Tov- Bizleri mitsvaları ile kutsayan ve bizlere Yom Tov mumlarını yakma mitsvasını veren Evren’in Efendisi Sen Tanrı’mız Mübareksin.”

6) Yeni ve kendi başına bir bayram olduğu için Kiduş’ta Şeeheyanu Berahası söylenir: “Baruh Ata Ad. Elo-Enu Meleh Aolam şeeheyanu vekiyemanu veigianu lazeman aze- Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, çünkü bizi yaşattın, ayakta tuttun ve bugünlere eriştirdin.”

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın