Sanat ve Felsefe - Esra CARUS

Deliliğe Övgü

08 Kasım 2017

Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur”, İspanyol Meyhanesi zihnimizde çaladursun; biz şarkının melankolisiyle 16. yüzyıl Roma´sının arka sokakl...

Güvenlik şart

06 Eylül 2017

Güvenlik temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Korkularımızı yatıştırmak üzere, can, mal, iş, yatırım gibi birçok konuda, kayıp ve saldırı tehdidine...

Savaş veya Barış

24 Temmuz 2017

Kuzey Ege’nin en temel gelir kaynağı, uygarlık tarihi boyunca bolluğun, bereketin, umudun, ölümsüzlüğün motifi zeytini anlatacağım bugün. Her mevsim y...

Cumhuriyet’in mabedi

07 Haziran 2017

Son on yılda geldiğimiz noktada, her ideoloji kendi modernlik ütopyasını yeniden üretmeye yazgılı görünüyor. 31 Mayıs 2008’de perdelerini son kez kapa...

Provokatörün ölümü

13 Nisan 2017

1 Mart’ta, Londra’da yaşama veda eden Gustav Metzger, kariyeri boyunca organize şiddete, sanatta metalaşmaya ve kapitalist sisteme karşı mücadele verm...

Kelebek Etkisi

22 Şubat 2017

Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’de binlerce kadın aktivistin gerçekleştirdiği yürüyüş, sivil haklar mücadelesini ve ırkçılığa karşı direnişini...

Dokunulmazlar

11 Ocak 2017

Günümüzde gerçekleri bir kurguymuş gibi izliyoruz; olayların hızı düşünmeye ve takip etmeye olanak vermiyor. Görsel kaynağını iş kazalarından alan ve çocuk istismarına dini ikonografya üzerinden bir sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çeken Havana do...

Duvardan duvara

07 Aralık 2016

Romantizm akımı felsefede, edebiyatta, müzikte, resimde, mimaride duyguları açığa vuran ürünleri nedeniyle aklın ve ruhun özgürleşmesinde çok önemli b...

Sürdürülebilir Mutluluk

26 Ekim 2016

Yazılarımda sanat ve felsefeyle ilintili disiplinlerle bağlar kurarak bir tür sergileme platformu vaat ediyorum. Kültür-sanat haberlerinden çok, bir y...