Perspektif

Aşkenaz soyadları - 3

12 Haziran 2019

FRAYMAN - FREİMAN1 Almance ‘frei sözcüğünün sözlük karşılığı ‘özgür, bağımsız, serbest’ olup Freiman ‘özgür kişi’ anlamına gelir. Frei ‘evli olmayan, bekâr&...

KÖRLÜK, Jose Saramago

12 Haziran 2019

Jose Saramago’nun bu kadar önemli olmasının iki bariz sebebi var. Birincisi bize kendi yaşamıyla büyük bir ders veriyor. Saramago...

Yahudi dinine geçmek

12 Haziran 2019

İsrailoğulları yalnızca bir inanç sistemini temsil etmez. Ancak İsrailoğulları etnik bir grup ya da bir kültür de değildir. İsrailoğulları elbette bir...

1