3 Haziran 2020 莂rmba 19:37

Bernie Sanders yeniden ba⺧anl齥 yar齨da

Senat鰎 Sanders: 创Geri d鰊d黰创

D黱ya 1756 g鰎黱t黮eme
21 Ekim 2019 Pazartesi

Ba⺧an Donald Trump’齨 kazand 2016 seçimlerinde Demokrat Parti’den ba⺧anl齥 yar齨a giren ancak bar齦 olmayan Yahudi as齦l Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, 2020 seçimleri için meydanlara geri döndü.

Geçti餴miz günlerde kalp krizi geçiren Sanders iyile⺶i ve geçti餴miz cumartesi günü New York Queens’te yapt konuada “Geri geldim” dedi.

Yaklak 20 bin ki㱮ye konun Sanders tüm gücüyle 2020 seçimlerinde yer alaca瘕n belirtti.

Sanders geçti餴miz hafta da CNN ile New York Times’齨 ortak olarak düzenledi餴 Ba⺧anl齥 Seçimleri tartmas齨a kat齦m, seçilirse yapaca瘕 radikal de餴㱮klerden söz etmi, Ba⺧an Trump’齨 politikalar齨 ele⺶irmi⺶i.

Sanders’齨 konuas Demokrat Temsilciler Meclis Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez taraf齨dan toplanan kalabala anons edildi.

Cortez de yapt konuada Sanders’齨 ba⺧anl齨 destekledi餴ni, Vermont Senatörünün kendisine politikaya at齦ma konusunda ilk ilham verdi餴ni aç齥lad.

 

Siz de yorumunuzu yap齨

T黰 Yorumlar G鰎黱
Yorum Yapmak i鏸n 鼀e giri㱮 yap齨!Yorum yapabilmek i鏸n 鼀e giri㱮 yapman齴 gerekiyor...
躽e Giri㱮 yapmak i鏸n T齥lay齨

軱G軱 HABERLER

軱G軳軿 荅KEB軱軷

GS2

Mozotros Ailes - 輗vin Mandel

Mozotros Ailes - 輗vin Mandel

T黱elin Ucu- 輟el Rozental

T黱elin Ucu- 輟el Rozental