Yahudilikte temel kavramlar /Mezuza– 2

Diaspora’da yeni girilen bir evde 30 gün sonra; ‹srail’de de hemen Mezuza takılmalıdır. Sinagoglar ve kamu konutları Mezuza takma yaptırımından muaf olmakla beraber, bu gibi yerlerin de girişlerine Mezuza takma geleneği vardır. Mezuzaların her yedi yıl içerisinde iki kez bir yetkili tarafından gözden geçirilmesi gerekir. (Çünkü harfleri silinen veya parşömenleri silinen Mezuzalalar geçersiz olur.)

Yahudiler arasında eve girip çıkarken Mezuza’ya elleriyle dokunarak öpüp; söz konusu Mitsva’yı yerine getirdiklerinden haberdar olduklarını ve Tanrı’nın korumasına güvendiklerini belirtme geleneği yerleşmiştir.(126) Arkeolojik buluntuların da ışığında Mezuza’nın ?omron kenti zamanında ve ‹kinci Bet Amikdaş döneminde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Pesah Agadası’nda belirtildiği gibi Tanrı, Mısırlılar’a verdiği belalardan birisi olan “ilk doğan çocukların ölmesi” felaketinden Yisraeloğulları’nın korunması için, evlerinin kapısına korban kanı ile işaret yapmalarını buyurmuştu. Bu kapı işaretleriyle Mezuza arasında Tanrı’nın koruyucu gücü açısından bir benzerlik görülebilir. Maimonides’in “Mişne Tora” adlı eserinde belirttiği gibi; mezuza, önünden geçen her Yahudi’ye Tanrı sevgisini ve inancını hatırlatarak onun ahlak anlayışını güçlendirir.

 Kay­nak­ça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, II­I Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın