YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / KADIN {2}

Talmud; Talmud çağlarında, erkek bir bebek doğduğunda herkesin sevindiğini fakat bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde çocuğun anne ve babasının ve akrabalarının daha az mutlu olduğunu belirtir. Bunun nedenleri arasında aile isminin erkek çocuklar vasıtasıyla sürdürülebilmesi ve kadınların Minyan’dan (10 erkekten oluşan dini cemaat) sayılmaması da yer almaktadır. Talmud'a göre kadınlar; Tora'nın tüm yapılmasını yasakladığı kaidelere uymak zorunda olmakla beraber; kadının yapması zorunlu olan bazı kaidelere uymak durumunda değildirler.

Bunların arasında zaman kavramına bağlı olan ve kadının güncel ev işlerini engelleyebilecek dualar da yer almaktadır. Daha sonraki din bilginlerinin de onayladığı gibi; kadınlar bütün duaları söylemekten, tefilim ve tzitzit giymekten, Omer'i saymaktan, vb. muaftır. Ancak kadınların Hanuka mumlarını yakmak mecburiyeti vardır. Çünkü onlar da zamanında Hanuka mucizesini yaşamışlardı. Keza Şabat akşamı Kiduş'u söylemeli veya dinlemelidirler. Çünkü Şabat'a saygı herkesi kapsar. Ayrıca kadınların Yom Kipur'da oruç tutmak, matsa yemek (Pesah'ta), Purim'de Ester Megilası'nı okumak, vb. gibi dinsel mecburiyetleri vardır. Ortodoks Yahudiler'in dua kitabında sabah dualarında yer alan bir bölümde Tanrı'ya "kadın olarak yaratılmadığı için" erkeğin şükranda bulunması dikkat çekicidir. Ancak bunun nedeni; erkeklerin kadından daha fazla mitzva ile yükümlü olmaları nedeniyle hissettikleri mutlulukla açıklanmaktadır.

Ortodoks Musevi Cemaatleri’nde kadınların sinagoglarda ayrı bölümlerde oturtulmasının nedeni ise, kadınların erkekleri cinsel açıdan etkileyerek dikkatlerini dağıtmamaları ve tahrik etmemeleridir. Bu durum, Ultra - Ortodokslar'da (özellikle Hasidim'de) sinagog haricindeki düğün ve benzeri sosyal toplantılarda dahi kadınların erkeklerden ayrı oturmasına, araya bölmeler konmasına kadar ileri gidebilmektedir.

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın