Yahudi Tarihinden - Yusuf BESALEL

Yahudi asıllı Ermeniler ‘Pakraduniler’

9 Aralık 2015

Ortaçağ’da bazı Ermeniler, Hıristiyanlığın  Bizans Kilisesini ve hükümranlığını reddeden  ve eski İsrail ile ilişkilendirilen bir akımını benimsediler...

Prof. Auguste Comte Cesare Lombroso ve ‘Kökler’

25 Kasım 2015

Haziran 1492’de İspanyol  engizisyonundan kaçan Yahudilerden çok küçük bir grup, İtalya’nın Cenova Limanına ulaştı. Bunların arasında David İsraeli ve...

Bir zamanlar Hasköy’de Yahudiler yaşardı

14 Ekim 2015

İki bölüm halinde vereceğimiz eski Yahudi yerleşim bölgelerinden biri olan Hasköy’ün fetih öncesinden günümüze uzanan zengin tarihini, sinagoglarını v...

Nostaljik Hasköy

14 Ekim 2015

Geçen hafta ilk bölümünü verdiğimiz ‘Bir zamanlar Hasköy’de Yahudiler yaşardı’ yazısının bu haftaki ikinci bölümünde orada yaşayanların anılarından yo...

Karaylar ve Hazar Türkü Yahudileri

22 Temmuz 2015 1

İstanbul Karayları İspanya’dan gelen Yahudilerden önce Bizans zamanında intikal etmişler, her zaman diğerlerinden ayrı yaşamışlar, dini ve sosyal yönd...

Gaziantep ve Van Yahudileri

20 Mayıs 2015

Mevcudu kalmayan Yahudi cemaatleri-3

Bir zamanlar ANADOLU ve TRAKYA’da Yahudi yaşamı -2

8 Nisan 2015

Geçtiğimiz sayı başlayarak alfabetik sırayla yer verdiğimiz Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde yaşamış ancak günümüzde artık kalmamış Yahudi Cemaatleri...

Bir zamanlar ANADOLU ve TRAKYA’da Yahudi yaşamı

25 Şubat 2015

Bir zamanlar Yahudiler Anadolu’nun ve Trakya’nın çeşitli bölgelerinde, şehirlerinde yaşarlardı. Oralardaki cemaatin sinagogları, gençlik kulüpleri, ok...

Mevcudu kalmamış bir Yahudi Cemaati: Edirne

21 Ocak 2015

İspanya’dan 1492’de Yahudilerin kovulmasını müteakiben, Yahudi göçmenlerin Osmanlı topraklarında örgütlendikleri ilk cemaatlerden biri Edirne’ydi. Tic...

Milattan Önce İzmir´de Yahudiler vardı

24 Aralık 2014

Milattan önceye dayanan bir Yahudi yerleşimi olan İzmir’de ilk cemaate 1605 yılından itibaren rastlıyoruz. 17. yüzyılda altın çağını yaşayan İzmir cem...

Anadolu´daki Yahudi cemaatleri

26 Kasım 2014

Türkiye’nin farklı bölgelerinde milattan önceki yıllardan beri Yahudilerin varlığı ile ilgili çeşitli belgelere rastlıyoruz. Bu yazıda belli başlı Ana...

Bir Zamanlar Balat’ta Yahudiler Yaşardı

30 Ekim 2014 1

Geçmiş zamanda Yahudilerin İstanbul’da en yaygın olarak oturduğu semtler arasında Balat, Ortaköy, Galata ve Kuzguncuk bulunuyordu. Bunlar arasında Yah...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Antisemitizm-2

24 Eylül 2014

Türkiye Cumhuriyeti’nde Antisemitizm zaman zaman yükselişe geçti. Geçen hafta Cumhuriyet’in ilk döneminde yaşanan antisemit olayların nedenlerine deği...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Antisemitizm-1

17 Eylül 2014

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun varisi olmakla beraber, Cumhuriyet’in temel ilkeleri imparatorluğunkilerle taban tabana zıttır. Bu bakı...

Osmanlı İmparatorluğu döneminde antisemitizm

20 Ağustos 2014

İslam âleminde, genel olarak Yahudilere ya da herhangi bir gruba karşı, Hıristiyan dünyasındaki antisemitizm türünden köklü bir düşmanlığın varlığına ...

Cumhuriyet tarihinde Yahudiler ve meslekleri

23 Temmuz 2014 2

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana birçok Yahudi devlet hizmetinde bulundu; ilk yıllarda mecliste birçok dönem Yahudi milletvekilleri yer aldı. Yahudi...

Osmanlı Devleti hizmetinde Yahudiler

18 Haziran 2014 1

Yahudiler Osmanlı döneminde askerinden müzisyenine, dansçısından doktoruna, İttihatçısından sanatçısına kadar devletin çeşitli kademelerinde hizmet ve...

Osmanlı Yahudileri’nin Giyim Özellikleri

28 Mayıs 2014

Birçok değişik milli, dini ve sosyal gruplardan oluşan Osmanlı toplumunda giyim, zümre, din ve millet bakımından büyük bir önem taşıyordu. Fermanlarda...

Türk Yahudileri’nde müzik

23 Nisan 2014 1

Yahudilerin İspanya’dan Türkiye’ye gelen bölümü uzun yıllar Endülüs Arapları ile birlikte yaşadığından, teknik açıdan Arap müziğine alışmıştı. Bu yüz...

Savaş sonrası dönemde TÜRKİYE YAHUDİLERİ

19 Mart 2014

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin çok partili demokrasiye geçmesiyle beraber, Yahudi Cemaati’nde de birçok değişim yaşandı. Bir yandan kısıtlama...

1 2 3