Batya Natan

Yahudi Tarihinden - Yusuf BESALEL

Kayıp on İsrail kabilesi- 2

30 Mart 2016

İki hafta önce birinci bölümünü verdiğimiz Kaybolmuş On İsrail Kabilesi hakkındaki bilgilerden sonra bu hafta da On Kabileden geldiğini ileri sürenler...

Kayıp on İsrail kabilesi

16 Mart 2016

İki bölüm halinde vereceğimiz bu yazının bu haftaki bölümünde kaybolan on kabilenin tarihçelerinden, nerelerde yerleşmiş olduklarından ve varlıklarıy...

Hazar yahudileri-2 : Günümüz Yahudileri İle ilişkileri

24 Şubat 2016

Geçtiğimiz haftalarda birinci bölümüne yer verdiğimiz Hazar Yahudilerinin bu haftaki son bölümünde ünlü yazar Arthur Koestler’in kitabında anlatmış ol...

Hazar Yahudileri

10 Şubat 2016

Çin kaynaklarına göre adları 7. yüzyıldan itibaren geçen, Göktürk imparatorluğu yıkılınca özgürlüklerine kavuşan, Museviliği din olarak kabul eden Haz...

Sabetayizm ve Kabala

3 Şubat 2016

İlkini daha önceki haftalarda yayınladığımız Sabetaycılar yazısının ikinci bölümünde, Sabetayizm’i etkileyen fikirlerden bahsedeceğiz. Bu etkilerin en...

Sabetay Sevi olayı

13 Ocak 2016

Etkileri yalnız yaşadığı yüzyılda değil, daha sonraları da uzun süre devam eden, yalnız İzmir, Selanik ve İstanbul gibi kentlerde değil, Rusya’ya, Fra...

Yahudi asıllı Ermeniler ‘Pakraduniler’

9 Aralık 2015

Ortaçağ’da bazı Ermeniler, Hıristiyanlığın  Bizans Kilisesini ve hükümranlığını reddeden  ve eski İsrail ile ilişkilendirilen bir akımını benimsediler...

Prof. Auguste Comte Cesare Lombroso ve ‘Kökler’

25 Kasım 2015

Haziran 1492’de İspanyol  engizisyonundan kaçan Yahudilerden çok küçük bir grup, İtalya’nın Cenova Limanına ulaştı. Bunların arasında David İsraeli ve...

Bir zamanlar Hasköy’de Yahudiler yaşardı

14 Ekim 2015

İki bölüm halinde vereceğimiz eski Yahudi yerleşim bölgelerinden biri olan Hasköy’ün fetih öncesinden günümüze uzanan zengin tarihini, sinagoglarını v...

Nostaljik Hasköy

14 Ekim 2015

Geçen hafta ilk bölümünü verdiğimiz ‘Bir zamanlar Hasköy’de Yahudiler yaşardı’ yazısının bu haftaki ikinci bölümünde orada yaşayanların anılarından yo...

Karaylar ve Hazar Türkü Yahudileri

22 Temmuz 2015 1

İstanbul Karayları İspanya’dan gelen Yahudilerden önce Bizans zamanında intikal etmişler, her zaman diğerlerinden ayrı yaşamışlar, dini ve sosyal yönd...

Gaziantep ve Van Yahudileri

20 Mayıs 2015

Mevcudu kalmayan Yahudi cemaatleri-3

Bir zamanlar ANADOLU ve TRAKYA’da Yahudi yaşamı -2

8 Nisan 2015

Geçtiğimiz sayı başlayarak alfabetik sırayla yer verdiğimiz Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde yaşamış ancak günümüzde artık kalmamış Yahudi Cemaatleri...

Bir zamanlar ANADOLU ve TRAKYA’da Yahudi yaşamı

25 Şubat 2015

Bir zamanlar Yahudiler Anadolu’nun ve Trakya’nın çeşitli bölgelerinde, şehirlerinde yaşarlardı. Oralardaki cemaatin sinagogları, gençlik kulüpleri, ok...

Mevcudu kalmamış bir Yahudi Cemaati: Edirne

21 Ocak 2015

İspanya’dan 1492’de Yahudilerin kovulmasını müteakiben, Yahudi göçmenlerin Osmanlı topraklarında örgütlendikleri ilk cemaatlerden biri Edirne’ydi. Tic...

Milattan Önce İzmir´de Yahudiler vardı

24 Aralık 2014

Milattan önceye dayanan bir Yahudi yerleşimi olan İzmir’de ilk cemaate 1605 yılından itibaren rastlıyoruz. 17. yüzyılda altın çağını yaşayan İzmir cem...

Anadolu´daki Yahudi cemaatleri

26 Kasım 2014

Türkiye’nin farklı bölgelerinde milattan önceki yıllardan beri Yahudilerin varlığı ile ilgili çeşitli belgelere rastlıyoruz. Bu yazıda belli başlı Ana...

Bir Zamanlar Balat’ta Yahudiler Yaşardı

30 Ekim 2014 1

Geçmiş zamanda Yahudilerin İstanbul’da en yaygın olarak oturduğu semtler arasında Balat, Ortaköy, Galata ve Kuzguncuk bulunuyordu. Bunlar arasında Yah...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Antisemitizm-2

24 Eylül 2014

Türkiye Cumhuriyeti’nde Antisemitizm zaman zaman yükselişe geçti. Geçen hafta Cumhuriyet’in ilk döneminde yaşanan antisemit olayların nedenlerine deği...

Türkiye Cumhuriyeti’nde Antisemitizm-1

17 Eylül 2014

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun varisi olmakla beraber, Cumhuriyet’in temel ilkeleri imparatorluğunkilerle taban tabana zıttır. Bu bakı...

1 2 3